Erdoğanlar’ın Filinta ‘ilgisi’ yargıya taşındı

04.05.2015
698
A+
A-

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Suç İhbarında Bulunan : 1- Av. Metin BAYYAR
2- Av. Sait KIRAN
3- Av. Azime Ayça ALPEL
4- Av. Doğan ERKAN
Sezenler Cad. 4/15 Sıhhiye/ANKARA

Şüpheliler : 1- Yalçın AKDOĞAN-Başbakan Yardımcısı
2- Şenol GÖKA – TRT Genel Müdürü
3- Suça karıştığı tespit edilecek diğer TRT görevlileri
4- Bilal ERDOĞAN
5- Sümeyye ERDOĞAN
6- Yusuf ESENKAL

S u ç : TCK 257/2 Görevi İhmal suretiyle kamu zararına sebep olma, TCK 255. Madde Nüfuz Ticareti Suçu

A ç ı k l a m a l a r :

1- Olay:
22 Nisan 2015 tarihli Sözcü gazetesinde ‘Filinta’ dizisine ilgisinin ardında oğlu Bilal çıktı!..’ başlığıyla bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haberde;
Gazeteci Mustafa Hoş’un, TRT’nin bölüm başına 5 milyon dolar ödediği Filinta dizisinin yapımcısı Yusuf Esenkal ile Bilal Erdoğan’ın bağlantısını açıkladığı belirtilerek, Mustafa Hoş’un, Twitter hesabından, aynı seti TRT’nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da ziyaret ettiğini hatırlattığı ve Bilal Erdoğan ile Yusuf Esenkal ilişkisini anlattığı belirtilmiştir.
Ayrıca Mustafa Hoş’un;
“Diziyi Es film şirketi yapıyor. Filinta ilk işleri. Haftalık 5 milyon dolar bütçeli olduğu iddia ediliyor. Es filmin ortaklarından biri Yusuf Esenkal. 2014’te Es film kuruluyor ve sonrası Filinta. Esenkal soyadı oldukça tanıdık aslında. Bilal ve Sümeyye Erdoğan’ın gıda şirketi Doruk Izgara’nın ortağının adı Mustafa Esenkal. Bilal Erdoğan’ın mis hediyelik eşya şirketinde ortağı yine Mustafa Esenkal’dı. İlk iş yerlerini de Cevahir AVM’de açmışlardı. Cevahir AVM’nin pazarlama müdürü o dönemde şimdi Filinta dizisinin yapımcısı Yusuf Esenkal’dı. Filinta yapımcısı Yusuf Esenkal ile Bilal Erdoğan’ın nasıl bir iş ilişkisi var? bilalerdogan.com domaini bakın kimin… Yusuf Esenkal’ın…” şeklindeki beyanları haberde aktarılmıştır.
5 milyon dolar bütçeli olduğu belirtilen Bu dizi filmin izlenme oranları ise ne yazık ki bütçesini hak etmediğini açıkça gösteriyor. TRT 1 Kanalında yayınlanan “Filinta” isimli dizi haftalık izlenme oranına göre tüm kanallarda yayınlanan diziler arasında 26 Nisan 2015 günü itibariyle 27. sıradadır. Haftalık reyting puanı % 2,69’dur. Bunun yanında 18. Bölümünün yayınlandığı 21 Nisan Salı günü ise en çok seyredilen 19. Program olabilmiştir. (Kaynak: http://www.medyafaresi.com/haber/21-Nisan-Sali-Televizyon-reytingleri_474967.html)
Yukarıda verdiğimiz izlenme oranları bugüne kadar bu filmin en fazla seyredildiği günlere aittir.
Dolayısıyla bu ölçekte izlenirliği olan bir filme belki de Türkiye tarihinin en büyük bütçesinin ayrılması akla ve mantığa sığmamaktadır. Bugüne kadar en pahalı dizi yapımı olarak bilinen “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin toplam bütçesi bile 3.5 milyon Türk Lirası olarak açıklanmışken, bölüm başına bu bütçenin yaklaşık dört katı para ödenmesi düşündürücüdür. Ayrıca yurt dışına satılan en pahalı dizi olarak bilinen “Paramparça” dizisine bile ilk 13 bölümü için Ortadoğu ‘da 22 ülkeye yayın yapan Dubai TV’ 500 bin dolar ödemiştir. Bu çok seyredilen dizilere yapılan ödemeler ve harcamalar değerlendirildiğinde “Filinta” isimli dizi aracılığıyla durumda kamunun açıkça zarara uğratıldığı ortaya çıkmaktadır.

Hukuki Niteleme:
a- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ( TRT) Yöneticileri hakkında:
Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde “görevi kötüye kullanma suçu;
“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
“(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtildiği üzere seyredilmeyen ve haftada 5 milyon dolar verilmesini gerektirecek kültürel veya ekonomik değere sahip olmayan bir dizi için yapılan harcamalar açıkça kamu kaynaklarının heba edilmesidir. Basiretli bir kamu kurumu yöneticisinin bu harcamayı yapmayacağı herkesin takdirindedir.
Şüpheliler, bir kısım kişilere, devlet kademesindeki üst düzey bağlantıları nedeniyle “Haksız Kazanç” elde etmelerinin yolunu açmışlardır. Zira kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilere sağladığı bir kazancın hukuka uygun, yani haklı bir kazanç sayılması düşünülemez. Objektif olarak da buradaki haksız kazanç açıkça görülmektedir.
Sonuç olarak; bir dizi için kamu kaynakları kullanılarak haftalık 5 milyon dolar ödendiği iddiası ciddi bir iddiadır. Haberi yapan gazete ve haber kaynağı açıkça bellidir. Bu durumda gerek ilgili gazete haberi gerekse tarafımızdan yapılan söz konusu suç duyurusuna göre devleti, kamuyu zarara uğratan şüpheliler için “görevi kötüye kullanma” suçu nedeniyle soruşturma başlatılması gerekmektedir.

b- Sümeyye Erdoğan, Bilal Erdoğan ve Yusuf Esenkal hakkında;
Yusuf Esenkal, Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın da kanaatimizce TCK 255. maddede belirtilen nüfuz ticareti suçunu işledikleri görülmektedir. Zira;
Türk Ceza Kanunu’nun “Nüfuz Ticareti” başlıklı 255. Maddesi şu şekildedir;
“(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
“(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
“(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.
“(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
“(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
“(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.
“(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. Bu kişiler hakkında, Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.”
Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan şu anda devlet başkanlığı yapan R. Tayyip ERDOĞAN’ın çocuklarıdır.
İTO ve Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Necmeddin Bilal Erdoğan, Ağustos 2008 tarihinde Maye Dış Ticaret LTD’ye ortak oldu. Maye Dış Ticaret, ABD’li makyaj malzemesi üreticisi “Bellapierre Cosmetics”in ürünlerini Türkiye’de satıyor. 100 bin TL sermayeli şirketin ise 3 ortağı bulunmaktadır. Bunlar Ali Bahadır Yeşil, Mustafa Esenkal ve Bilal Erdoğan.
Şirketin geçmişi incelendiğinde ise Mayıs 2007 tarihinde Ali Bahadır Yeşil ve Mustafa Esenkal tarafından kurulduğu anlaşılıyor. Ağustos 2008 tarihinde, diğer iki ortak hisselerini Bilal Erdoğan’a devrediyor ve böylelikle Erdoğan şirketin yüzde 25 ortağı oluyor. Hisse dağılımı ise şöyle gerçekleşmektedir: Mustafa Esenkal 50 bin TL, Ali Bahadır Yeşil ve Bilal Erdoğan ise 25 bin TL… (http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetayArsiv&KategoriID=3&ArticleID=1057696:)
Bilal ERDOĞAN bu şirketin ortaklığından geçen yıl ayrılmıştır.
Mustafa ESENKAL aynı zamanda Doruk Izgara Gıda Ticaret Limited Şirketinde de Bilal ERDOĞAN ve Sümeyye ERDOĞAN’ın ortağı konumundadır. 2009 yılında kurulan şirketin sermayesi 300 bin TL. Şirketin ortakları arasında Başbakan’ın küçük oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan da bulunmaktadır. Şirkette en fazla sermayeye sahip olan Bilal Erdoğan’ın 120 bin TL sermayesi ve yüzde 40 hissesi vardır. Sümeyye EDOĞAN’ın da ortaklığı ile birlikte Erdoğan kardeşlerin şirketteki toplam hissesi yüzde 70’i bulmaktadır.
“Filinta” filmini TRT için çeken yapımcı Yusuf ESENKAL da soyadından da anlaşılacağı üzere Mustafa ESENKAL’ın akrabasıdır. Ayrıca Yusuf ESENKAL bir dönem Cevahir Alışveriş Merkezinde yöneticilik de yapmıştır. Buradan da kaynaklı Bilal Erdoğan’la ilişkisi mevcuttur.
Dolayısıyla bölüm başına 5 milyon dolar gibi fahiş bir miktarın TRT tarafından yapım şirketi sahibi Yusuf ESENKAL’a Devlet Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çocuklarıyla olan ilişkisinden kaynaklı ödendiği açıklığa çıkmaktadır. İzlenmeyen bir film için böyle bir rakamın ödenmesi aksi takdirde akla ve mantığa da uymamaktadır.
Sonuç ve İstem: Açıkladığımız ve soruşturma sonucu ulaşılacak deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek, şüpheliler hakkında gerekli kamu davasının açılmasını vekâleten saygıyla dileriz. 27.04.2015

Suç Duyurusunda Bulunan
HALKIN KURTULUŞ PARTİLİ HUKUKÇULAR

Av. Metin BAYYAR Av. Sait KIRAN

Av. Doğan ERKAN Av. Azime Ayça ALPEL

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz