Partimizden AKP’giller’in Reisinin Fetvacısına suç duyurusu

11.11.2021
448
A+
A-

Bu fetvacı Hayrettin Karaman…

AKP’giller’in bütün takım taklavatı kendileri gibi düşünmeyen herkese düşmanlar. Kendilerinin taptığı Para Tanrısı başka tanrıların varlığını kabul etmediği için, AKP’giller de taptıkları Para Tanrısının buyruğu doğrultusunda, kendilerinden başka kimsenin varlığını kabul etmiyorlar. Ya da bir şartla kabul ediyorlar; koşulsuz biat edeceksin, sormayacaksın, sorgulamayacaksın, düşünmeyeceksin.

O yüzden AKP’giller, Reisleri başta olmak üzere, Laik, Mustafa Kemalci insanlarımıza, Vatanseverlere, Demokrat Aydınlarımıza, Namuslu Yazarlarımıza, Devrimcilere düşmandırlar. Bu kafa yapılarıyla İŞİD ile de, Taliban ile de uyuşurlar, anlaşırlar.

Suriye’de Ortaçağcı İŞİD’in Alevi Halkına yönelik katliamları unutulmadı.

2 Temmuz Sivas Katliamı unutulmadı.

Ortaçağcıların ellerine fırsat, güç geçmeyegörsün; katliamcı, acımasız, canavar yüzleri hemen çıkıverir ortaya.

İşte Hayrettin Karaman adlı Ortaçağcı böyle bir ortamın ürünüdür. Alevilere nefret kusan yılandili, ortamını bulunca akıtıyor zehrini.

İşte Hayrettin Karaman’nın Alevi İnsanlarımıza yönelik zehirli, düşmanca söylemini kayıt altına aldırdık. Ki gün olup devran dönünce bu düşmanlığının, bir halkı aşağılamanın hesabı sorulabilsin diye.

Suç duyurumuz sonrası Partimizin MYK üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Değerli Halkımız;

Bugün, 15 Milyon Alevi İnsanımızı aşağılayan, AKP’giller’in Reisinin Fetvacısı Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Hayrettin Karaman; Sünni bir kadınla Alevi bir erkeğin evlenemeyeceği fetvasıyla, hem Anayasa suçu işlemiş, hem de halkın 15 milyonluk kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak, alenen aşağılayarak TCK 216’da tanımlanan suçu işlemiştir.

Cezasını çekecek. Bugün olmazsa yarın ama mutlaka hesabını verecek, halk düşmanlığının.

 

Saygıdeğer Halkımız;

Maalesef ülkemiz bugün, 15 milyon Alevi İnsanımızın dini inancını yok sayan, onların ibadethaneleri olan Cemevlerine “Cümbüş evi” diyerek aşağılayan, “Cemevi ibadethane sayılmaz” diyerek fetvalar veren, “Alevilik İslam içi bir oluşumdur. İslam Dini’nin ibadet yeri camidir” diyerek Alevi insanlarımızı camiye zorla sokmaya çalışan bir anlayış tarafından yönetilmektedir.

Bu anlayış Laikliğe, emekçilere, yurtseverlere ve demokrasiye düşmandır.

Bu anlayışın hedefi, halkımızı Ortaçağ’ın karanlığına götürüp oraya mahkum etmektir. Özlemleri; Ortaçağ’ın Ümmetçi toplumudur. Faşist Din Devletidir ulaşmak istedikleri devlet şekli.

Bu Ortaçağcı anlayış durmadan kamu malını peşkeş çekmekte, Kamu Kaynaklarına çökmekte, halkımızın değerlerini çalmakta, soymaktadır. Vurgunlarına, kanunsuz, hukuksuz bir şekilde Kamu Kurumlarına kendilerine biat eden liyakatsiz yandaşlarını yerleştirmelerine yetişilemez oldu. Artık bütün devlet kurumlarına atamalar Tarikatlar hiyerarşisine göre yapılmakta.

Ama bu ülkenin en vatansever, en haksever, en halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’gilleri’n bütün soygunlarını, vurgunlarını, kanunsuzluklarını, hukuksuzluklarını, Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımıza ve Önderleri Mustafa Kemal’e düşmanlıklarını, halkımızı aşağılamalarını kayıt altına aldırmaya devam edeceğiz.

Devrimci nefesimiz enselerinden hiç eksilmeyecek.

10 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçemizi aynen yayımlıyoruz:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ                     : Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

   Av. Halil AĞIRGÖL- Av. Pınar AKBİNA – Av. Doğan ERKAN

Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok No. 146 Kat:3 Daire 11

Fatih/ İSTANBUL

ŞÜPHELİ : Hayrettin Karaman (Yeni Şafak Gazetesi Yazarı)

SUÇ :

  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216/2)

SUÇ TARİHİ            : 04.10.2021

AÇIKLAMALAR :

Türkiye’de 15 milyon Alevi inanca sahip insanımız yaşamaktadır. Ve Türkiye bugün insanın dini inancını yok sayan, onların ibadethaneleri olan Cemevlerine “Cümbüş evi” diyerek aşağılayan, “Cemevi ibadethane sayılmaz” fetvalar veren, “Alevilik İslam içi bir oluşumdur. İslam dininin ibadet yeri camidir” diyerek Alevi insanlarımızı Camiye zorla sokmaya çalışan bir anlayış tarafından yönetilmektedir.

İşte Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan AKP Genel Başkanının fetvacısı olarak nam salan Şüphelinin suç duyurumuza konu olan söylemi bu anlayışın bir ürünüdür.

Programına HÜRRİYETİN SEMBOLÜ: Vicdana Karışmayış” başlığı altında Her yurttaş, yer, içerken olduğu gibi, dinî ve manevî ihtiyaçlarını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına uğramayacak. Ancak din, insanlarımızın özel hayatı içinde kalan bir konu olacak. Kamu düzeni, aklın, bilimin ve insanî değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla sağlanacak” ifadesini koyan her türlü manevi sömürüyü ortadan kaldırmak için de mücadele eden Müvekkil Partinin işbu suç duyurusu, İnancını özgürce, aşağılanmadan, şahıs ve devlet karışmasına uğramadan yaşamak isteyen Alevi Halkımıza saygının da gereğidir.

Suç duyurumuza konu olan olay ile ilgili kamuoyuna yansıyan haberler:

Şüpheli Hayrettin Karaman’ın kendi sitesinde (http://www.hayrettinkaraman.net/) Alevilikle ilgili gelen bir soruya verdiği yanıtta şöyle diyor:

Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam’a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir müslümandır.

Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz.

Link 1- (https://tele1.com.tr/erdoganin-fetvacisindan-evlilik-yorumu-alevi-genc-ile-sunni-bir-kiz-evlenemez-502575/)

Link 2- (https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/hayrettin-karamandan-skandal-yanitina-aciklama-cocukluk-arkadaslarimin-cogu-alevi-ailelelerdendi-1883273)

Şüpheli Hayrettin Karaman bu söylemiyle Anayasa suçu işlemektedir.

Şöyle ki:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 24’de “Din ve vicdan hürriyeti” başlığı altında; “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu Anayasa Hükmüyle hiç kimse inancından dolayı aşağılanamaz, kınanamaz, suçlanamaz. Ama iktidar erkini arkasına alan şüpheli Hayrettin Karaman rahatlıkla yukarıda aktarılan söylemiyle Anayasa suçu işleyebilmektedir.

 

SUÇ NİTELEMELERİ:

Suç duyurusuna konu olan söylemle 15 Milyon Alevi Yurttaşımız rencide edilmiş, Şüpheli Hayrettin Karaman, “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıla”mıştır. Dolayısıyla şüpheli bu söylemine uyan ve TCK 216’de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlığında tanımlanan:

“(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri gereğince cezalandırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle, şüphelinin söylemine uyan Türk Ceza Kanunu m. 216/2’de belirtilen suçtan yargılanıp cezalandırılması amacıyla hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 10/11/2021

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ

 

Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI – Av. Pınar AKBİNA

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz