Partimiz, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs’ı, 103’üncü yıldönümünde coşkuyla kutladı

20.05.2022
270
A+
A-

Ankara

AKP’giller bu 19 Mayıs’ta da Anıtkabir’e Mustafa Kemal’i sokmadı!

Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet düşmanı AKP’giller; 19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünde de Mustafa Kemal’i en iyi ifade eden “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerine sansür uygulayarak işledikleri binbir suça bir suç daha eklediler. AKP’giller’in kolluk güçleri de bu yıl da üzerinde bu sözlerin yazılı olduğu pankart ve flamalarımızla Anıtkabir’e girmemizi engelledi.

Bu hukuksuzluğa karşı Tandoğan Meydanı’nda yaptığımız basın açıklamasında Partimiz MYK Üyesi Adnan Okur şunları dile getirdi:

***

Saygıdeğer Halkımız, Değerli Basın Emekçileri;

Bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları HKP’liler olarak biz bir söz verdik.

Dedik ki:

23 Nisan’larda, 19 Mayıs’larda, 30 Ağustos’larda, 29 Ekim’lerde, 10 Kasım’larda; Mustafa Kemal’in Savaşçılığını simgeleyen Kalpaklı resmiyle,

O Yiğit Savaşçının Vatanseverliğini, Halkseverliğini anlatan en özlü sözünün yer aldığı “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” bayrağıyla,

O askeri dehanın Emperyalist Yedi Düvele karşı net duruşunu, savaşma azmini ve kararlılığını en iyi simgeleyen “Geldikleri gibi gidecekler” flamalarıyla Mustafa Kemal’in huzuruna çıkacağız, dedik.

Anıtkabir’e, ABD ve AB Emperyalistlerini, onların yerli işbirlikçilerini tir tir titreten, insanlık düşmanlarına dünyada ilk olarak tattıkları acı yenilgiyi hatırlatan, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın simge fotoğrafı olan Mustafa Kemal’in Kalpaklı resmini ve o sözlerini eninde sonunda sokacağız, dedik.

Anıtkabir’i özgürleştirmek, Mustafa Kemal’e ve onun gerçek devamcılarına uygulanan yasağı kaldırmak için bıkmadan, korkmadan, yılmadan, usanmadan mücadele edeceğimize söz verdik.

İşte vermiş olduğumuz bu sözün gereği, bir 19 Mayıs’ta daha Mustafa Kemal’in huzuruna çıkmak için Anıtkabir’in önündeyiz. Ama önümüzde yine, 103 yıl önceki Yerli İşbirlikçiler Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Dürrizade’lerin, Mustafa Sabri’lerin, Sait Molla’ların, Nemrut Mustafa’ların, Ali Kemal’lerin ve Filozof Rıza’ların torunları olan AKP’giller emriyle kurulan barikatlar… Yine yasaklar, yine engellemeler…

Korkar mıyız, vazgeçer miyiz, geri adım atar mıyız?

Asla.

Ne diyor Ozanımız Attila İlhan?

 

O sözler ki kalbimizin üstünde

Dolu bir tabanca gibi

Ölüp ölesiye taşırız

O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan

Uğrunda asılırız.

Mustafa Kemal tepesinde idam fermanı sallanırken korkup Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’na önderlik etmekten, savaşmaktan vaz mı geçti?

Canını inancından üstün mü gördü?

Ülkenin dört bir tarafı emperyalistlerin kanlı çizmeleriyle çiğnenirken, bu kanlı çizmeleri yalayan gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunan işbirlikçi hainler ortalığı kaplamışken, ulus, yorgun ve yoksul bir durumda iken Mustafa Kemal geri adım mı attı?

Halkına ve kendine vermiş olduğu sözün gereğini yerine getirdi, onuru yaşamından üstün tuttu, “Ya İstiklal ya ölüm!” diyerek mücadeleye atıldı.

Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları olarak, dürüstlükler, mertlikler, yiğitlikler hareketi olarak, Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğleyen Gerçek Devrimciler olarak korkmayız, yılmayız, vazgeçmeyiz, geri adım atmayız.

Ant olsun ki, tüm Mazlum Halkların ve önderlerinin, insan soyunun en büyük düşmanlarına karşı bağımsızlık mücadelesine örnek ve umut olan, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın ilk ışığı olan 19 Mayıs’ın ışığını hiç söndürmeyeceğiz.

Emperyalistlerin Sevr Planını paçavraya dönüştürecek mücadelenin ilk başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 ruhunun yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kalelerini zapt eden, bütün tersanelerine giren, Mustafa Kemal’in Ordusunu CIA Operasyonlarıyla darmaduman eden ve memleketin her köşesini bilfiil işgal eden AB-D Emperyalistleri,

Memleketin dahilinde, iktidara sahip olan gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunan Yerli Satılmışlar,

Kafalarına şunu mıh gibi çaksınlar:

Bu halk, toprağına göz koyan, namusuna göz diken, canına kast eden Emperyalist Canavarlara bu toprakları dar eden, denize döken Mustafa Kemal’i ve Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızı asla unutmaz!

Bu Halk; Emperyalist saldırganlara evinin kapısını açan, komşusunu, arkadaşını, kardeşini ihbar eden, özgürlük düşmanı AKP’giller’in ataları Ortaçağcı mahlûkları, emperyalistlerin gemilerine bindirip ülkemizden gönderen Mustafa Kemal’i unutmaz.

Sadece Halkımız mı?

Dünyanın Mazlum Halkları da unutmaz Mustafa Kemal’i. O Mustafa Kemal ki, Çanakkale’de insan soyunun en büyük düşmanlarının yenilebileceğini dünyaya kanıtlamış, onların gururunu kırmış, Halklara karanlıktan çıkışın ışığını, yolunu göstermiş. Hiç unutulur mu?

Biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları, İkinci Kurtuluş Savaşı’nın Önderi, Birinci Kurtuluş Savaşı’nın Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı Kıvılcımlı Usta’nın devamcıları; Mustafa Kemal’i unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!

Neydi Mustafa Kemal’i 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkartan ve Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını çaktırtan irade?

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”.

Ne diyor Genel Başkanımız Nurullah (Ankut) Efe?

“Mademki söz konusu olan vatan ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır, o savaşın göze alınmasıdır; biz de hiç duraksamadan, bedeli ne olur diye hiç hesaba kitaba girişmeden belaya atlar gideriz”.

İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle taçlandıracak iradede de işte budur.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

 

İstanbul

19 Mayıs Bayramımızı Kadıköy’de coşkuyla kutladık

İstanbul İl Örgütü olarak Kadıköy Mustafa Kemal Heykeli önünde bir basın açıklaması yaptık ve 19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünü coşkuyla selamladık.

Kurtuluş Partililer olarak “Mustafa Kemal’den ve Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızdan Türkiye Halkına ve Gençliğine Miras Kalan 19 Mayıs Kutlu Olsun” ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” pankartları ile çeşitli dövizler açarak, parti flamalarımızla birlikte eylem alanında toplandık. Sloganlarla başlayan eylemimizde basın açıklaması İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Doğan Çıngı yoldaşımız tarafından yapıldı.

Yoldaşımız yaptığı açıklamada Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Ölümsüz Önderi Mustafa Kemal’in, 103 yıl önce bugün Batılı Emperyalistlere ve onların yerli satılmış işbirlikçilerine karşı savaş bayrağı açarak Samsun’a çıktığını ve bu savaşı milyonlarca vatan evladının kanı canı pahasına kazandığımızı, bu zaferin dünyanın mazlum uluslarına örnek olduğunu belirtti.

103 yıl önce başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın gerekçelerinin bugün de geçerli olduğunu, Batılı Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmediklerini ifade etti.

Yoldaşımız “Halkımızı Allah’la aldatarak 20 yıldır insanlarımızın kanını kurutan AKP’giller, Kuvayimilliye yadigârı bütün değerlerimizi, aslan payını kendileri almak koşuluyla yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekmiş, yarattıkları İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde insanlarımızı nefes alamaz hale getirmişlerdir”, dedi.

AKP’giller’in 20 yıldır ülkemize verdiği ekonomik, siyasi, toplumsal zararlara da konuşmasında yer veren Yoldaşımız AKP’giller’in Vatanımıza ve Halkımıza ihanetlerini saymakla bitmeyeceğini söyleyerek konuşmasın şu cümlelerle bitirdi:

“Ancak unutulmasın ki bu halk feleğin çemberinden geçmiş, en zor durumlarda dahi mutlaka bir kurtuluş yolu bulmuş, zalime karşı ayaklanmış ve kaderini kendi ellerine almayı bilmiştir. 103 yıl önce açılan savaş bayrağı Türk ve Kürt Halklarının olağanüstü fedakârlığı sayesinde nasıl ki Batılı Emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini bozguna uğratmışsa, yine Türk ve Kürt Halklarının omuz omuza vereceği İkinci Kurtuluş Savaşı da mutlaka zafer kazanacaktır. Halkımız, AB-D Emperyalistleri tarafından 20 yıldır başına bela edilen AKP’giller’i mutlaka sırtından atacaktır. 19 Mayıs ruhunu yok etmeye hiçbir güç yetmeyecek, ABD-AB Emperyalistleri asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü AKP’giller nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar yaptıkları binbir ihanetin bedelini ödemekten kurtulamayacak, eninde sonunda Çelik Bilezikle tanışacaklardır!”

Kadıköy’de bulunan halkımızın ilgiyle dinlediği eylemimiz, atılan coşkulu sloganlarla sona erdi.

 

İzmir:

HKP İzmir İl Örgütü olarak Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın İlk Kıvılcımının ateşlendiği gün olan 19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünde de her yıl olduğu gibi alanlardaydık

Eylemimize Saat 15.00’te Karşıyaka İlçe Örgütümüzün önünde bir araya gelerek başladık. Ardından Partimiz önünden basın açıklamasının gerçekleşeceği Çarşı girişine kadar sloganlar eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdik.

Basın açıklamasını Partimiz Gençliğinden Ahmet Engin Gençer Yoldaş yaptı. Açıklamada, Mustafa Kemal’in Nutuk eserinden de alıntıyla; Osmanlı’nın son dönem yöneticileri Damat Ferit’lerin  Vahdettin’lerin savaş ve işgalden harap düşmüş olan Anadolu Halkını hiçe sayıp kendi çıkarları için Emperyalistlerle iş birliği yaptıklarını; günümüzde de aynı şekilde açlığa sefalete mahkum edilmiş emekçi halkımız karşısında AKP’giller’in ABD-AB Emperyalistlerinin çıkarları doğrultusunda Vatan ve Halk düşmanlığı yaptıkları vurgulandı.

Bunun yanı sıra 103 yıl önce çakılan Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımının, bugün biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları’na yol gösterdiği ve Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla emperyalistlerin Sevr Haritasını nasıl yırtıp attıysak bugün bize dayatılan “Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika” Projesi’nin yani Yeni Sevr’in de Tarihin tozlu sayfalarında er geç yerini alacağı ifade edildi.

Halkımızın da ilgi ile izlediği eylemimizde, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Yaşasın 19 Mayıs” ve “Halkız Haklıyız Yeneceğiz” sloganlarımızla, her yıl olduğu gibi bir kez daha Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza ve Kuvayimilliye Geleneğine sahip çıktığımızı Halkımıza duyurduk.

Bugün İkinci Kurtuluş Savaşı bayrağı biz Kurtuluş Partililerin ellerindedir ve bu mücadeleyi zafere ulaştırmak Tarih ve halkımız nezdindeki en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

 

Denizli

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın işaret fişeği olan 19 Mayıs’ı Denizli’de de coşkuyla kutladık. Çoğunluğunu Partili Gençlerimizin oluşturduğu Yoldaşlarımız saat 15.30’da Candoğan Parkı’nda bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar.

“19 Mayıs, Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Kıvılcımı, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Meşalesi, Emperyalizme Karşı Mücadele Günüdür” yazılı ozalitimizin açıldığı eylemimizde Partimizin merkezi basın açıklamasını Liseli Gençlikten bir Yoldaşımız okudu.

Basın açıklamamız coşkulu sloganlarla sona erdi.

20 Mayıs 2022

Kurtuluş Partililer

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz