Özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz!

15.06.2023
172
A+
A-

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde TBMM’ye AKP’giller’in listesinden giren HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi’nin AKP ile kol kola girerek kadın düşmanı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’nin inşasını hızlandıracak söylemlerine karşı Ankara, İstanbul ve İzmir’de alanlarda eylemler gerçekleştirdik.

Bir kez daha haykırdık; Laiklik kadının özgürlüğüdür ve bizler özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz!

Bir kez daha haykırdık; Kadın düşmanı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’nin inşasına izin vermeyeceğiz!

Bir kez daha haykırdık; Şeriat kadının esaretidir. Şeriat Ortaçağ’dır!

İZMİR

Kurtuluş Partili kadınlar olarak ilk eylemimiz 7 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da İzmir’de gerçekleşti. Partimizin il binasından kortej oluşturarak Karşıyaka Çarşı girişine kadar pankart, döviz, bayrak ve sloganlarımızla gelen üyelerimiz burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Buradaki basın açıklaması HKP Merkezi Kadın-Çocuk Komitesi üyesi Prof. Dr. Özler Çakır tarafından yapıldı.

Eylemde ayrıca HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak da bir açıklama yaptı. Çolak bu eylemin ülkemizin çekilmek istendiği karanlığa dikkat çekmek için yapıldığını, Ortaçağ’da kadının yaşamsal açıdan bir yerinin olmadığını, örnekler vererek kadının durumunu anlattı.

21’inci Yüzyılda ülkemizi geriye götürmek isteyenlere karşı Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından Laikliğe daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirten Çolak, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Yüksek Yargının ele geçirildiğini ve sonrasında da kerte kerte yargının, hukukun, sağlığın, eğitimin bitirildiğini ifade etti. Dinin de bitirildiğini, camilerin siyasetin merkezi haline getirildiğini, bunun da çok tehlikeli olduğunu, Kurtuluş Partili Kadınların dikkat çekmek istedikleri bu konulara da tüm halkımızın duyarlı olmasını istediklerini belirterek konuşmasını bitirdi.

İSTANBUL

İstanbul’da eylemimiz 8 Haziran Perşembe günü saat 19.30’da Kadıköy’de Mustafa Kemal Heykeli önünde gerçekleşti. Eylemde basın açıklaması HKP Merkezi Kadın-Çocuk Komitesi Üyesi Semra Kalkan tarafından yapıldı.

ANKARA

Ankara’da eylemimiz 10 Haziran Cumartesi saat 19:00’da Kızılay’da Karanfil Sokak’ta gerçekleşti. Burada da basın açıklaması HKP Merkezi Kadın-Çocuk Komitesi Üyesi Reycan Çakır tarafından yapıldı.

Eylemlerimizde “Yeni Meclis Bileşimi, Ortaçağcı Faşist Din Devleti’nin İnşasına Hız Verdi. Laiklikten Vazgeçmeyecek, Mücadeleye Devam Edeceğiz!” “Kadınlar Bizim Kadınlar Uyanın! Ayağa Kalkın! Ortaçağcı Kölelik Düzenine Götürülüyoruz!” ve “Şeriat Ortaçağ’dır!” pankartları açıldı.

Ayrıca “Laiklik Kadını Özgürlüğüdür”, “Ne Şeriat, Ne Feminizm. Kadının Kurtuluşu Sosyalizmde”, “Kadın Erkek El Ele Kurtuluş Partisi’ne”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”, “Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız Değildir” dövizleri açıldı.

Eylemlerde sık sık “Laiklik Kadının Çocuğun Özgürlüğüdür”, “Şeriat Ortaçağ’dır”, “Kadının Kurtuluşu Devrimde Sosyalizmde”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez” sloganları atıldı.

Laiklik kadının özgürlüğüdür diyen Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, emperyalizme, Ortaçağcı gericiliğe ve şovenizme karşı antiemperyalizm cephesinin yegâne temsilcisi Halkın Kurtuluş Partisi saflarında kadınlarımızın, çocuklarımızın eşitliği ve özgürlüğü için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

15 Haziran 2023

HKP Merkezi Kadın Çocuk Komitesi

 

Tüm eylemlerimizde okunan ortak basın açıklaması metni;

Yeni Meclis = Kadın düşmanı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’nin inşası demektir!

HKP’li kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz: Laiklik kadının özgürlüğüdür ve bizler özgürlüğümüzden asla vaz geçmeyeceğiz!

“Tarih, Türk inkılâbını anlatırken, bunun bir kurtuluş olduğunu en başta söyleyecektir. Bu kurtuluşun çeşitli aşamaları içinde de, özellikle kadınların kurtulmasını anacaktır.” demişti Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımız’ın önderi ve Laik Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal. Laik Cumhuriyet düşmanı AKP’giller; Ortaçağcı Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile birlikte 2023 seçim çalışmasını tam da bu nedenle kanlı ellerine ve ağulu dillerine kadını dolayarak, kadın düşmanlığı üzerine kurdu! Kendisi gibi aynı soydan gelme, aynı toptan kesme Laik Cumhuriyet ve kadın düşmanı Ortaçağcı Gerici bu güruhu yanına yedekledi ve FETÖ ile yaptığı 15 Temmuz ganimet paylaşım savaşı sonrası özünü boşaltıp, kuru bir kabuk haline getirdiği meclise taşıdı. Ne acıdır ki ABD ve AB emperyalizminin, iktidar ve muhalefet Truva atlarıyla işgal ettiği bu meclisin; Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımız’ın komuta merkezi olan, Laik Cumhuriyet’imizin ilan edildiği, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın bugün sahip olduğu hakların yasalaştırıldığı devrimci, ilerici meclisle uzaktan yakından bir ilgisi kalmamıştır. Y-CHP’nin Sorosçu Kemal Kılıçdaroğlu eliyle milletvekili seçtirdiği Saadet’liler, Gelecek’liler ve Deva’lılar ile birlikte meclisin üçte ikisi azılı Ortaçağcı’lardan derleşik duruma gelmiştir. Artık ülkemizde ikili bir iktidar bulunmakta: Kırıntıları kalan ve yıkılmaya yüz tutan Laik Cumhuriyet ve AKP’giller’in Ortaçağcı Faşist Din Devleti!

Ortaçağ’ın din derebeyliklerinde, antika köleci ve feodal toplumlarda kadın; bırakalım erkekle eşit sayılmayı, insan yerine konulmaz. Bu toplumların egemen, ezen sınıfı Antika Tefeci Bezirgân sermayedir. Ezilen sınıfı kadın, erkek kölelerdir ya da köylülüktür. Ancak bu toplumların ezen-ezilen demeden tüm erkekleri altında ezilen en mazlum sosyal sınıfı: ezilen sınıfın çaresiz kadınlarıdır. Bu toplumlarda kadınlar erkeğe ait, alınır-satılır bir mal olarak görülür. Erkekleri baştan çıkaran, fitne kaynağı, uğursuz, aklı kıt  varlıklardır. Toplumsal hayattan silinmişlerdir. Karanlık bir silüetten ibarettirler. Erkeğin mutfak ile yatak odası arasına hapsettiği ev kölesidirler. Toplum yaşamında çocuk doğurmaktan ve analıktan başka kayda değer rollleri yoktur. Kızlar, çocuk yaşta evlendirilirler. Erkekle eşit sayılmayan, çocuk yaşta erkeğin dört eşinden ya da sayısız cariyesinden biri yapılan kadınların eğitim alma ve çalışma hakkı zaten olamaz. Her türlü şiddete uğrarlar, acımasızca katledilirler.

Ortaçağcı Din Gericiliğinin kadına bakışı ve konumlandırışı tam olarak budur. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin, 21 yıllık AKP’giller iktidarı süresince %1400’den fazla artmasının nedeni, Ortaçağcı Gericiliğin yarattığı kadını köleleştiren toplumsal tutum ve psikolojidir! AKP’giller’in Reisi, kadınlara kısıtlı da olsa koruma sağlayan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararnamesiyle hukuksuz  bir şekilde bu nedenle çekilmiştir. Hal böyle olunca “İstanbul Sözleşmesi’ni Allah’ın izniyle iptal ettirttik, sıra İstanbul Sözleşmesi’nin artığı olarak kalan 6284 sayılı kanunda!” diye bu nedenle salyalarını akıtmıştır Yeniden Refah’çı Molla Fatih Erbakan. Laik Cumhuriyet düşmanı bu ittifaka katılmak için ön şart olarak koşmuştur bu yasanın da kaldırılmasını. Hizbullahçı HÜDA PAR’ın 2023 seçim vizyon belgesinde, parti programında yer alan; AKP listelerinden milletvekili seçilen erkek temsilcilerine ve sözde kadın haklarını savunan çarşaflı, peçeli kadın yöneticilerine de yaptırttıkları açıklamalarında:

  • 6284’ü “yeniden düzenleme” yalanıyla, kadının beyanını esas alan ve kadınları bir nebze de olsa koruyan; “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”u tamamen kaldırmayı,
  • Kadınların nafaka hakkını ellerinden almayı,
  • Karma eğitimi zorunlu olmaktan çıkarmayı, hatta kız çocuklarının eğitim alma hakkını ortadan kaldırmayı,
  • Kadınların fiziksel olarak yetersiz oldukları bahanesiyle, çalışmalarını engellemeyi ve çalışması uygun bulunan az sayıda kadın için de çalışma hayatını haremlik selamlık hale getirmeyi,
  • Yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesini yani kadınları cariyeleştirmeyi,
  • “18 yaşını doldurmadan evlendiği için kocası cezaevine atılan binlerce kadının ve babasız kalan çocukların mağduriyetleri giderilmeli” diyerek, kız çocuklarının evlendirilmesini yasal hale getirmeyi,
  • Çocuğa yönelik cinsel istismarın evlilik ile affını sağlamak hain emellerini açıkça dile getirmektedirler.

 

AKP milletvekili olarak meclise taşınan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, tam olarak bu nedenle: “Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazısı 15 yaşındadır ama olgundur. (…) Ben hukuk fakültesindeyken de kendisine tecavüz eden kişi ile evlendirilmesi halinde erkeğe ceza verilmezdi. Veya evlilik birliğinin reisi erkekti, kadın çalışmak için kocanın iznini almak zorundaydı…” açıklamasını yapar. Meclise adım atar atmaz, bulundukları katta kadın çalışan istemediklerini söylerler.

Yani 21 yıldan bu yana halkımıza kan ağlatan, Laik Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını bir bir çökertip ortadan kaldıran ve dünyanın en büyük mafyatik, çıkar amaçlı, Amerikan yapımı suç örgütü olan Ortaçağcı Gerici AKP’giller’in de, kuyruğuna takıp meclise sürüklediği Molla Necmettin’in oğlu Fatih Hafız’ın Yeniden Refah’ının da; insanlık düşmanı, domuz bağcı canavar katil sürüsü Hizbullah cemaatinin siyâsi temsilcisi HÜDA PAR’ın da ruhiyatı ve zihniyeti aynıdır. Amaçları birdir. AKP’giller’in 21 yıldır kerte kerte aşındırdıkları Laik Cumhuriyeti tamamen ortadan kaldırmak ve yerine kadın düşmanı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ni kurmaktır.

Ama bu hainler, bu seçimde de kazandık, hedefimize yaklaştık diye erken bayram etmesinler! Bizler bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçısı Kurtuluş Partili Kadınlar olarak kadınlarımızı bundan 1400 yıl geriye, Ortaçağ’ın kör karanlıklarına götürüp, hapsetmelerine izin vermeyeceğiz! ABD-AB Emperyalizmine, satılmış Yerli Parababalarına, Ortaçağcı Gericiliğe, mecliste çevrim içi oyun oynayan Amerikancı iktidara ve Amerikancı muhalefete karşı, gerçek laikliğin hayatın her alanında egemen olacağı, Demokratik Halk İktidarı’nı mutlaka zafere ulaştıracağız! Kadınlarımızın sözde değil, gerçek eşitliğine ve özgürlüğüne giden yolu mutlaka açacağız!

Şeriat Ortaçağdır!

Laiklik Kadının Özgürlüğüdür!

Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!

10.06.2023

Kurtuluş Partili Kadınlar

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz