Nakliyat-İş’ten:

23.09.2014
530
A+
A-

Basına ve Kamuoyuna

 PTT taşeronlarında çalışan binlerce işçi kardeşimiz ücretsiz paso hakkı için imza kampanyasına katıldı

PTT taşeronlarında çalışan sendikamız üyelerinin öncülüğünde başlatılan “Büyükşehirlerde Toplu Taşımada Ücretsiz Paso” için imza kampanyasında binlerce imza toplandı. İmza kampanyası devam etmektedir.

2002 yılında çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (4736 sayılı Kanun, 2002) ile belediyelerin ulaşım hizmetlerinde uygulayabilecekleri ücretsiz veya indirimli tarife tatbik edilmesi yeni esaslara bağlamıştır. 4736 sayılı Kanun, bu alanda ihdas ettiği önemli hükümlerle belediyelerin ulaşım hizmetlerini sunarken esas alacağı temel ilkeyi ortaya koymuş ve böylece ulaşım sahasındaki keyfiliğin önüne geçilmesini amaçlamıştır. Söz konusu kanunla muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığı anlaşılmaktadır.

21.02.2002 tarihli 24678 Sayılı TC Resmi Gazetede 2002/3700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli TC Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” denilmektedir.

Taşeronlarda çalışan işçi kardeşlerimiz PTT’nin asıl işini yapmaktadır. Ve tüm haklarından üst işveren olarak PTT sorumludur. PTT Taşeronlarında çalışan işçilerin yaptıkları dağıtım, kargo, posta ayrım vb. işleri, kadrolu sözleşmeli çalışanlar da yapmaktadırlar. PTT Taşeron işçileri PTT çalışanlarıdır. Ve ücretsiz paso hakları yasal, meşru bir haktır.

Ayrıca Anayasa ve yasalara göre idare, çalışanları arasında ayrımcılık yapamaz.  Eşitlik ilkesine aykırı davranamaz.

PTT’de kadrolu, sözleşmeli olarak çalışanlara ücretsiz paso verilirken Taşeronda çalışan işçi kardeşlerimize verilmemesi tamamen keyfi, hukuksuz, adaletsiz bir uygulamadır. Bu durum kabul edilemez.

Ücretsiz paso hakkı imza kampanyasını PTT taşeronlarında çalışan işçi kardeşlerimiz sahiplenmişlerdir. Başta sendikamız üyeleri olmak üzere üye olmaya işçiler de kampanyaya katılmışlardır.

Toplanan binlerce imza PTT Genel Müdürlüğüne, Bölgelerde Başmüdürlüklere, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına teslim edilmeye başlanmıştır.

Toplu taşımada ücretsiz paso hakkı için kampanyamız ve imza kampanyası kitlesel eylemler ve hukuki mücadelelerle ücretsiz paso hakkının alana dek devam edecektir. 23.09.2014

 

Toplu Taşımada Ücretsiz Paso Hakkımız Engellenemez!

PTT’de Taşerona Cehennemine Son!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz