Halkın Kurtuluş Partisi Kamuda çifte maaş alma rezaletine karşı Savcılığa başvurdu

12.12.2020
521
A+
A-

Kamu mallarının kamunun hizmetinde kalması için; buraların yandaşlara arpalık cenneti yapılmasına, yerli-yabancı Parababalarına yeyim ettirilmesine karşı amansız bir mücadele yürüten, kim olursa olsun, kanunsuzluk yapanların karşısında tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayan Halkın Kurtuluş Partisi, Savcılığa başvurarak, ülkenin en yurtsever, en halksever partisi olduğunu birkez daha gösterdi.

Kamudan en az iki yerden maaş alan, bununla da yetinmeyerek her kurumda bir arabası olan, ev kiraları ödenen, kişisel ihtiyaçları karşılanan onlarca eski Bakan, Milletvekili, Belediye Başkanı, Meclis Üyesi, Bürokratın olduğu yıllardır biliniyor, gündemden hiç düşmedi ama özelikle son bütçe görüşmelerinde yeniden yoğun bir şekilde  tartışılmaya başlandı.

HKP ülkeyi kendileri için arpalık cennetine çeviren AKP’gillerin peşlerini bırakmıyor

HKP; başta Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere,  Fahrettin ALTUN (Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı),  Fatma Nur ÖZEL (Fahrettin Altun’un eşi),  Hilmi GÜLER (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı) ve Soruşturma sırasında tespit edilecek ve bir kısmının adları ve çifte maaş aldıkları yerlerin yazılı olduğu kişiler ve bunlara  menfaat temin edenler, bunların fiillerine onay veren, görmezden gelen diğer görevliler hakkında, Görevi kötüye kullanmak suretiyle kamuyu zarara uğratmak, Vatandaşların “Kamu Hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi”, “Kamu görevlisinin ticareti”,“Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarından yargılanıp cezalandırılmaları amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını talep ettiler.

Suç duyurusu dilekçesinde; bir milletvekilinin hazırladığı “Arpalık Aile Şirketi” adlı çalışmada isimleri anılan, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyelerine,  Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı alan eski milletvekillerine, eski bakanlara ve milletvekillerine dağıtılan arpalıklarla siyasi dengeleri tutturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Çifte maaş aldıkları yetmiyor birde vergiden vurgun vuruyorlar

Suç duyurusu dilekçesinde çifte maaş rezaletini yaşatanların birde vergiden muaf tutuldukları belirtildi; “AKP’de siyaset yapanlara ve onların bürokratlarına sağlanan ballı börekler sadece çifter maaşla da sınırlı değildir. 11 Nisan 2020 tarih ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuda çalışıp kamunun diğer kurumlarında yönetim, denetim ve tasfiye (kayyumlar dahil) görevlerinde bulunanlara ödenen tüm ücretlerin vergisini de devlete yıktılar.

“Düzenlemeye göre, kamu ve kurum kuruluşlarında 2018 ve devamındaki yıllarda “denetim, tasfiye ve yönetim kurullarında” bulunmaları durumunda ödenecek ücretler üzerinden yapılacak her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluşlar tarafından ödenecektir. Yani iktidara yakınlığı nedeniyle ikinci ve üçüncü kurumlardan maaş alan ve buralardan aldıkları maaşları 49 bin lirayı aşan bürokratları aylık ücret ve ek ödemelerinin karşılığından herhangi bir vergi ödemeyeceklerdir.

“Başka bir anlatımla; birden fazla kurumdan ücret geliri elde edip toplam yıllık gelirleri 49 bin lirayı aşan tüm çalışanlar beyanname verip yüzde 15 yerine yüzde 27 oranında Gelir Vergisi öderken, çok koltuklu bürokratlar hem yüksek kazanç elde ediyor hem de vergiden kurtuluyorlar.”

Arpalık Rejimi Kurdular

Dilekçede “Başta şüpheli R. Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet mekanizmasını ele geçirmiş olan tüm AKP’li siyasetçiler ülkede bir “Arpalık Rejimi” kurdular. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memuriyete alınma koşulları açık olmasına karşın bu yasanın aradığı liyakat sistemi tamamen terk edilmiş durumdadır.  Sadece R. Tayyip Erdoğan tarafından ve sadece onun istediği pek çok kişi sınavsız olarak Devlet kadrolarına, yani “istisnai memuriyete” atanmaktalar” ifadelerine yer verildi.

Meclisteki Muhalefet Partileri de seslerini çıkartmadılar

Suç duyurusunda; “başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yukarıda isimleri yazılı kişiler ve soruşturma sırasında isimleri tespit edilecek diğerleri, hem kamu görevini üstlenip hem de kamuya bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda çeşitli adlar altında görevlendirilerek, buralardan haksız kazanç elde ederek, görevi kötüye kullanmak suretiyle kamuyu zarara uğrat”tıkları belirtilerek, “liyakatsiz ve ehliyetsiz atamalarla, gerçekten buralarda görev yapacak nitelikteki vatandaşların Kamu Hizmetlerinden yararlanma hakkını”n engellendiği vurgulandı.

Dilekçede “Toplumu derinden yaralayan bu adaletsizlik karşısında, meclisteki muhalefet partileri sadece laf edip havanda su döv”dükleri belirtilerek, meclisteki muhalefet partilerinin “bu haksızlıklardan siyasal rant peşinde koştuklarından sorumluların cezalandırılmaları yönünde bir adım atma”dıkları vurgulandı.

Suç duyurusunda; ülkenin en yurtsever, en halksever partisi olan Halkın Kurtuluş Partisinin; “kamu mallarının kamunun hizmetinde kalması için; buraların yandaşlara arpalık cenneti yapılmasına, yerli-yabancı parababalarına yeyim ettirilmesine karşı amansız bir mücadele” yürüttüğüne ve “Kim olursa olsun, kanunsuzluk yapanların karşısında tüyü bitmemiş yetimin hakkını” aradığına vurgu yapıldı.

Savcıların resen soruşturma başlatması gerekirdi

Son olarak suç duyurusunda; “halkımızın büyük tepki gösterdiği ve toplumsal adaletsizliklerin diz boyu yaşandığı kamuda çifte maaş alma rezaletini ortaya koyanlara karşı da aynı bilinçle mücadele etmek için” savcılığa başvurulduğu belirtilerek şöyle denildi: “Esasen bu kamuda çifte maaş rezaleti yıllardır ülkenin gündeminde olmasına karşın, son bütçe görüşmeleri nedeniyle bir kez daha güncellenmiştir. Dolayısıyla savcılıkların re’sen soruşturma başlatması gerekirdi.  Cumhuriyetin ve Cumhuriyet vatandaşlarının hak ve çıkarlarının bir avuç liyakatsiz insan tarafından gasp edilmesine Cumhuriyetin Savcılarının da sessiz kalmaması birincil görevleridir.”

12 Aralık 2020

HKP Genel Merkezi

 

 

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz