Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hukuksuzca Nakliyat-İş üyesi 2500 işçiyi yok hükmünde sayıyor

30.07.2015
513
A+
A-

BASINA VE KAMUOYUNA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuksuz, Keyfi ve Siyasi Davranarak  2500 Yasal Üyemizi Yok Saymıştır

 

6356 Sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre yayınlanması gereken iş kolu istatistikleri bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sendikamıza 2015 Temmuz-Ocak  döneminde üye olan 2500 işçinin üyeliği yer almamaktadır.  6356 sayılı yasa ile birlikte işçiler e-devlet üzerinden sendikaya üye olmaktadırlar.  Üyelik işlemlerine sendikamızın herhangi bir etkisi, müdahalesi söz konusu değildir. İşçiler e-devlet sistemi üzerinden üyelik işlemlerini kendileri yapmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı, ilan ettiği istatistiklere göre taşımacılık iş kolundaki belediyelerde, PTT’lerdeki taşeronlarda çalışan işçilerden Sendikamıza üye olan toplam 2500 işçinin üyeliği, hiçbir mahkeme kararı, iş kolu tespiti olmadan yok sayılmıştır. Bu tamamen hukuksuzluktur, keyfiliktir. Sendikamıza, DİSK’e karşı siyasi bir tavırdır. Benzer işyerlerinde Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş’in üyeleri açıklanan istatistiklerde yer almaktadır.

Sendikamız, Belediyelerin taşımacılık işkolundaki taşeronlarında örgütlenmesini tamamladığıyla ile ilgili Bakanlığa yetki başvurusu yapmıştır. Bakanlığın hukuksuz şekilde olumsuz bildirimi ile ilgili iş mahkemesine dava açılmıştır.

PTT taşeronlarında da ihale dönemlerindeki farklı bildirimler gerekçesi ile yasal olarak taşımacılık işkolunda çalışan üyelerimizin üyelikleri yok sayılmaktadır.

Ayrıca Bakanlık 4857 Sayılı İş Kanunu 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aykırı davranmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanununun 1. fıkrasının 1. bendi uyarınca 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunun 2. maddesinin tarifine uygun 1 ile 3 kişinin çalıştığı yerlerde İş Kanunun hükümleri uygulanmaz. 6356 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 3. bendinde ise kanunun uygulanmasında  işçi-işveren, işyeri kavramları 4857 sayılı iş kanunun da ki gibidir, düzenlemesi bulunmaktadır. Yerleşik yargı kararları da bu yöndedir.

Bizim tespitlerimize göre Taşımacılık iş kolunda açıklanan 2015 Ocak istatistiğinde 110799 işyerinde 245250 çalışan bulunmaktadır ve bunların büyük çoğunluğu Esnaf ve Sanatkar Kanununa tabidir.

Bakanlığa bu yasal durumla ilgili sendikamızın düzeltmeye ilişkin başvurusuna, yargı kararına rağmen herhangi bir düzeltme olmamıştır. Esnaf ve Zanaatkarlar kanunu kapsamında çalışan yüzbinlerce çalışan yasa ve yargı kararlarına rağmen açıklanan istatistiklerde işkolunda çalışan 4857 Sayılı ve 6356 Sayılı Yasalar kapsamında görülmektedir.

Taşımacılık işkolunda toplam çalışanların sayısı yasal olarak gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığın hukuksuz, keyfi, siyasi tavrını protesto ediyoruz.

Sendikamız, Taşımacılık işkolundaki Taşeron cehenneminde çalışmaya mahkum edilen işçi kardeşlerimizi örgütlemeye, mücadeleye devam edecektir. İşverenlerin, Bakanlığın, sarı sendikaların tüm engellemelerine karşın sendikamızın örgütlenmesi, mücadelesi gelişmektedir.

Sendikamızın örgütlenmesi ve mücadelesi engellenemez. 29.07.2015

Nakliyat-İş Sendikası

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz