Zalimin Zulmüne Direneceğiz >>> 09.10.2012

10.10.2012
574
A+
A-

Tayyipgiller iktidarının “İleri Demokrasisi” önce kendine yandaş sendikalar yarattı. Kendisine yandaş olmayan sendikaların ise, çıkarılmaya çalışılan Toplu İş İlişkileri Yasası ile kapısına kilit vurmaya çalışıyor, emekçi düşmanı Tayyipgiller. Yani Tayyipgiller dikensiz gül bahçesi istiyor.

Parababalarının isteği doğrultusunda Tayyipgiller tarafından çıkarılmaya çalışılan; 12 Eylül Faşizminin bile yapmaya cesaret edemediği ve bir anlamda sendikaların kapısına kilit vurmak anlamına gelen ve şu günlerde de Meclis gündeminde olan yasaya karşı mücadele; DİSK’in “Zalimin Zulmüne Direneceğiz” kampanyası çerçevesinde büyüyerek sürüyor.

Son olarak 09 Ekim Salı günü DİSK ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş, Genel-iş, Sosyal-iş, Birleşik Metal-İş gibi sendikalar ve Türk-İş bünyesindeki bazı sendikalar tarafından oluşturulan “Sendikal Güç Birliği Platformu” (SGBP) bileşeni sendikalar, daha önce almış oldukları karar üzerine Meclise yürüdüler.

Eylem, DİSK’e bağlı sendikaların Süleyman Sırrı Caddesi’ndeki DİSK Bölge Temsilciliği’nde, SGBP bileşeni sendikaların ise Türk-İş Genel Merkezi önünde bir araya gelmesiyle başladı. Yol boyunca “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “İnadına Sendika İnadına DİSK,”, “Katil ABD, İşbirlikçi AKP”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları ve çevredeki halkın yoğun desteğiyle yürüyen kitlenin önü Meclisin tam karşısında bulunan Akay Kavşağı’nda polis tarafından kesildi.

Meclise yürümek isteyen ve defalarca barikata yüklenerek, barikatı aşmakta kararlı olan kitleye karşı acımasızca gaz bombaları ve biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Ama polisin tüm saldırısına rağmen kitle dağılmayarak, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bu yasaya karşı emekçilerin mücadelesinin artarak devam edeceğinin vurgulandığı basın açıklaması yapıldı ve sonrasında yürüyüşün başladığı DİSK Bölge Temsilciliğine kortej halinde geri dönülerek, eylem şimdilik sonlandırıldı.

Eylem boyunca flamalarıyla en ön safta bulunan Proletarya Sosyalistleri Kurtuluş Partililer de İşçi Sınıfımızın yanında oldular, birlikte direndiler, birlikte yüklendiler barikata…

Şanlı 15-16 Haziran, Kavel, Aras Kargo, Coca-Cola Direniş ve İşgalini yaratan İşçi Sınıfımız ve gerçek Proletarya Sosyalistleri, Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri; insanlığın gerçek kurtuluşu olan Sosyalizmi bir gün mutlaka muzaffer kılacaktır. Buna inancımız tamdır.09.10.2012

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz