Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında Anlaşma Sağlandı

05.05.2018
609
A+
A-

Pazartesi Günü Greve Başlayacağımız 650 İşçinin Çalıştığı İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında Anlaşma Sağlandı

İlk Yıl Ücretlerde Artış Oranı Ortalama %25 Oldu

Sendikamızın örgütlü olduğu ve 650 işçinin çalıştığı İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. ile sendikamız arasında 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında yürürlükte olacak 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

2017 Aralık ayından başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamadığı için sendikamız 18.04.2018 tarihinde 7 Mayıs’ta uygulanmak üzere grev kararı almıştı. Greve günler kala 4 Mayıs Cuma günü yapılan toplantıda  zorlu bir pazarlığın ardından üyelerimizin de onayı ile toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı.

Toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı demokratik sınıf sendikası işleyişi ile üyelerimizin önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Cuma günü yapılan toplantıda belli bir aşamaya gelinmiştir. Gelinen aşama temsilcilerimiz aracılığı ile tüm üyelerimizin onayına sunulmuş ve tamamına yakınının onayından sonra anlaşma  tutanağı imzalanmıştır.   

Anlaşmaya göre;

Tüvtürk’de toplu iş sözleşmesinde “eşit işe, eşit ücret” ilkesi uygulanmaktadır.  Meslek ve ücret gruplarına göre gruplandırma yapılmıştır. Sendika üyeleri sözleşmeye göre yıllık ücret artışı dışında yıl içerisinde kademe yükselmesi ile beraber ayrıca zam almaktadır. Bu düzenleme diğer sözleşmelere de  örnek bir düzenlemedir. Varılan anlaşmaya göre bu düzenleme ile bazı ücret gruplarında yıllık ücret artışı %46’ya ulaşmıştır. Örneğin bu düzenlemeye göre bazı ücret gruplarında aylık  896,00 TL zam alan üyelerimiz vardı.

Meslek ve ücret gruplarında yeni işe başlayan sendika üyesi, asgari ücretin üzerinde belirli oranda zamlı olan taban ücretle işe başlamaktadır. “yeni”, “kıdemsiz”, “1-3 yıl kıdemli”, “4 yıl kıdemli” ve “5 yıl üzeri kıdemli” olarak gruplandırılmaktadır. Toplu iş sözleşme dönemi içerisinde sendikaya üye işçi o grubun ücretini almaktadır. Ağırlıklı meslek grubu Araç Muayene Teknisyenlerinde sözleşmeye göre sendikaya üye olduktan sonra işçinin alacağı ücret 2,350,00’dir. 1-3 yıl kıdemli ücreti 2,850,00 TL, 5 yıl ve üzeri kıdemi olan personelin ücreti ise 3,445,00 TL’ye çıkmıştır. Diğer personeller için ise aylık  ücretleri 3,883,00 TL’dir. Ortalama olarak zam oranı  tüm gruplarda %25 e ulaşmıştır.

Diğer meslek gruplarında da (Müşteri Kabul Görevlisi ve Egzoz Emisyon Teknisyenleri) yine eşit işe, eşit ücret ilkesi çerçevesinde sözleşme ile artışlar sağlanmıştır.

Toplu iş sözleşmesinde birinci yıl 75 günlük, ikinci yıl ise 90 günlük maaşları tutarında ikramiye ödenecektir. Bayram erzakı gibi sosyal haklarda %65’e varan artışlar sağlanmıştır ve kurban ve ramazan bayramlarında erzak yardımı  olarak net 250,00’şer TL olarak kabul edilmiştir. Ayrıca günlük yemek ücreti net 15,00 TL, yıllık ücretli izin parası 1 yıl 150,00 TL, ikinci yıl 200,00 TL,  evlenen işçiye 1 tam altın, doğan her çocuk için çeyrek altın, ölüm yardımı, servisten yararlanamayanlar için yol yardımı ve Toplu iş sözleşmesi ile kasa tazminatı gibi sosyal haklar sözleşmede yer almaktadır.

İkinci yıl ücret ve sosyal haklarda ki artışlar ise Vergi Usul Kanunun hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında olacaktır.

Hafta sonu, ulusal ve dini bayramlarda yapılacak fazla çalışmaların %100, hafta içi fazla çalışmaların %75 zamlı olarak ödenmesi kabul edilmiştir.

İşyerinde uyuşmazlıkları çözüm ve disiplin kurulunda sendika ile işverenin temsili 2’şer üye olarak eşit sayıdadır. Kurulda başkanlık dönüşümlüdür. İşyerinde yasaların, sözleşmenin uygulanması ile disiplin kararları ve işten çıkarma kurul kararına bağlıdır. Kurul kararı olmadan  sendika üyesi işten çıkartılmamaktadır.

Toplu iş sözleşmesinde yıllık ücretli izin sürelerine 5’er iş günü ilave edilmiştir. Hizmet süresi bir yıldan 5 yıla kadar olanlar 19 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 25 gün ve 15 yıldan fazla olanlar ise 27 gün yıllık ücretli izin kullanırlar.

Kıdem tazminatı her yıl için 35 günlük ücret üzerinden, ihbar tazminatı da 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesine göre iş akdinin fesih edilmesi durumunda belirtilen sürelere 1’er hafta eklenmektedir.

Toplu iş sözleşmesinde kadın işçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ücretle izin hakları bulunmaktadır.

Tüvtürk’te yapılan toplu iş sözleşmesi örnek bir toplu iş sözleşmesi olmuştur. Üyelerimize işçi sınıfımıza hayırlı olsun. 05.05.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz