Turan Emeksiz’ler Var Oldukça ABD-AB Emperyalizmine ve Ortaçağcı Gericiliğe Geçit Yok!

28.04.2024
539
A+
A-

“…

Bir ölü yatıyor

vurdular

kurşun yarası

kızıl karanfil gibi açmış alnında

İstanbul’da, Beyazıt Meydanı’nda.

 

Bir ölü yatacak

toprağa şıp şıp damlayacak kanı

silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip

zapt edene kadar

büyük meydanı.”

                                    Nazım Hikmet Ran

Günümüzde siyasal ideolojilerinin devamcılığını AKP’giller iktidarının gerçekleştirdiği, Amerikancı Adnan Menderes’in başında bulunduğu Demokrat Parti iktidarında ülkemiz; Dışişleri Bakanının kim olması gerektiğini ABD’ye danışacak kadar emperyalizme bağımlı hale getirilmiş, ABD Emperyalizminin çıkarları için, Türkiye askerleri Kore’ye savaşa gönderilmişti. Bunlarla birlikte tüm hak ve özgürlükler birer birer kısıtlanmış, ülkemizde laikliğin izi silinerek Ortaçağ karanlığının düzeni olan şeriat getirilmek istenmişti.

Bu amaçlarını daha rahat gerçekleştirmek isteyen DP’nin “Tahkikat Komisyonu” Kanununu yürürlüğe geçirmek istemesi bardağı taşıran son damlaydı.

Tahkikat Komisyonu Kanunu ile Menderes ve kuyrukçuları tarafından kendilerine muhalif olan kişilerin yürüyüş ve gösteri haklarını kontrol altına almak ve muhalif basının sesini kısmak amaçlanmıştı.

Jöntürk gelenekli Devrimci Gençlik, bu son kanunun kabul edilmesi üzerine birçok yerde protestolar düzenledi. Bu protestoların Beyazıt Meydanı ayağında, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Turan Emeksiz de laikliği, özgürlüğü ve tam bağımsızlığı savunduğu için en önlerdeydi. Bu protestolar sırasında Amerikancı Demokrat Parti’nin kolluk güçlerinin silahından çıkan kurşunla katledildi, Turan Emeksiz.

Turan Emeksiz’ler gibi bu durumdan rahatsız olanlar da vardı. Onlar, Ordu içerisinde devrimci geleneklere bağlı genç subaylardı. Ülkenin Ortaçağ bataklığına sürüklenmesine karşı, toplumu ileriye doğru sürükleme amacı güden 27 Mayıs Politik Devrimi gerçekleştirilerek Demokrat Parti iktidarı alaşağı edildi.

27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirmiş olduğu özgürlük ortamıyla birlikte Türkiye’de birçok caddenin, sokağın ismi Turan Emeksiz olmuş, Devrim Şehidimiz için, katledildiği noktada yine 27 Mayıs’ın 3’üncü yıldönümünde bir anıt açılışı yapılmıştır. Yani Turan Emeksiz 27 Mayıs Politik Devrimi’yle özdeşleşmiş bir Devrim Şehidi haline gelmiştir.

Ne var ki AB-D Emperyalistleri kendi kukla hükümetlerini yetiştirmede ve yerleştirmede çok zaman kaybetmemiştir. Demokrat Parti’den AKP’ye tüm kukla hükümetlerin iplerini kendi elinde tutmuştur.

Emperyalizme kuklalıkta boynuz kulağı geçercesine; efendilerine DP’den daha bağlı olan AKP, her geçen gün ülkemizi BOP planı doğrultusunda Yeni Sevr ve Ortaçağ karanlığına götürüyor.

İktidara geldiği günden itibaren Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kazanımlarına, Laik Cumhuriyet’e ve Lâikliğe savaş açmış olan ve Şeriat düzenini ülkemizde kurmak isteyen AKP’giller bu emellerini gizlemeye gerek duymuyorlar.

Şunu adımız gibi biliyoruz ki, AKP’giller’in sonu da Menderesgiller gibi olacaktır!

Ülkemizi bu bataklıktan çıkartmanın yolu örgütlü bir mücadele vermekten ve Turan Emeksiz’ler gibi ABD-AB Emperyalizmine ve Ortaçağcılığa karşı durmaktan geçer.

Tüm Devrimci, Demokrat, Vatansever Gençliği, Kurtuluş Partisi Gençliği saflarında mücadeleye çağırıyoruz.

Turan Emeksiz Ölümsüzdür!

Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi! 

28 Nisan 2024

Kurtuluş Partisi Gençliği

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz