Taammüden elbirliğiyle gerçekleştirdiler katliamı

10.07.2018
565
A+
A-

Bilinçli bir biçimde, önceden düşünüp tasarlayarak, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiler Tekirdağ’daki katliamı. En güvenli ulaşım aracı olarak bilinen Tren Yolculuğunu, ülkemizde bir ölüm yolculuğuna dönüştürdüler.

AB-D Emperyalistleridir bu katliamın baş sorumlusu. Özellikle 1950’den itibaren Bilim-Teknoloji-Sanayi alanında bütün gelişmeleri baltalamış, bu ülkeyi montaj sanayine mahkûm etmiştir insan soyunun en büyük bu düşmanları. Kendilerine her alanda bağımlı, oltada bir balık Türkiye’yi gerçekleştirmekti hayalleri, başardılar. Eserleriyle ne kadar övünseler azdır. İnsanlar canından mı olacak, hiç önemli olmaz bu insanlık zararlıları için. Yeter ki AB-D Emperyalistleri gönüllerince rahatlıkla, hiçbir zorlukla karşılaşmadan bu ülkenin kaynaklarını kendi kasalarına aktarsınlar.

Parababalarıdır bu katliamın sorumlusu. Kâr uğruna, kârlarını katlamak uğruna, bu dünyada sefayı sürmek uğruna, bu ülkenin insanını, yeraltı-yerüstü bütün kaynaklarını peşkeş çeken ve tabiî ki kendi kaderlerini AB-D Emperyalistlerinin kaderlerine bağlayan insanlık müsveddeleridir, Tekirdağ’da devrilen tren vagonlarının sorumlusu.

1950’den bugüne iktidara gelen, daha doğrusu AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara kendilerine hizmet etsin diye oturtulan bütün iktidarlardır, bu katliamın sorumlusu. Allah alıp Allah satarak kandırdıkları veya hiçbir zaman yerine getirmedikleri vaatlerle uyuttukları halk için değil, iktidarlarını borçlu oldukları ABD ve AB Emperyalistleri için çalışan Parababaları iktidarları devirmiştir o trenin vagonlarını.

İktidara AB-D Emperyalistleri tarafından taşınan hükümetler içerisinde, insan soyunun en büyük düşmanlarına hizmette ve ihanette ve satışta diğerlerini fersah fersah geçen AKP’giller’dir, 24  insanımızı (ki sayının çok daha fazla olduğu söyleniyor) aramızdan alan katliamın sorumlusu. Bilimi dışlayıp kaderci anlayışla bu suçtan sıyrılmaya çalışan, kalifiye ve kaliteli eleman tüketim merkezi, insan canını hiçe sayan AKP’giller devirmiştir o vagonları.

Bakın, bilim söylüyor Tekirdağ’daki facianın kaza değil katliam olduğunu. Bakın yine bilim söylüyor bu katliamın sorumlularını. Tabiî ki anlayana.

“Bu facia da, pekâlâ öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiştir.

“TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, demir yolu projelerinin güzergah seçiminden başlayarak, tünel, köprü, menfez gibi yol boyu büyük veya küçük bütün mühendislik yapılarında jeoloji bilim ve uygulamalarından başlayarak rant yerine bilimin ve mühendisliğin gereklerinin yerine getirilmesinin hayati önem taşıdığını bir kez daha ifade ediyoruz. Güzergâh seçiminde, projelendirmede, yapım, izleme ve kontrol süreçlerinde çağın mühendislik bilim ve uygulamalarını dikkate almayan ve 24 yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, 338 yurttaşımızın yaralanmasına neden olan Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü sorumluları derhal ortaya çıkarılmalı, konu; tarafsız bir komisyon tarafından ele alınarak sonucu kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

“Ayrıca TCDD Yapım ile TCDD Taşımacılık dairelerinin 14 Haziran 2016 yılında ayrılması sonucunda; yapım ve taşımacılık plan ve hedeflerinin birlikte değerlendirilmediği, yapım aşamasında şartname kriterlerinin müteahhit firmaların insafına bırakıldığı, 2013 yılına kadar demiryolu güzergahlarında görevli olan “YOL BEKÇİLERİ”nin maliyet kapsamında işlerine son verilmesi ve rutin günlük kontrollerin yapılmaması bugün yaşadığımız kazanın bir diğer önemli nedeni olarak görülmektedir. Şayet bu personeller olsaydı, menfez ile ray arasındaki dolgu ve balastın gitmiş olduğu görülecek ve ilgili tren seferi yapılmamış olacaktı.

“Bilim ve aklın bu ülkede egemen olması ile kazalara da, facialara da engel olmak mümkündür.”

Bilim ve akıl eninde sonunda bu ülkede hâkim olacak. Halkın iktidarıdır bilimi ve aklı bu ülkede hâkim kılacak olan. Çünkü Halkın İktidarı için bu halka önderlik edecek gerçek devrimciler, bilim ve aklın ışığında mücadele ederler. Gerçek Devrimciler bilirler ki bu ülkede ve dünyada bütün kötülüklerin kaynağıdır AB-D Emperyalistleri. AB-D Emperyalistlerini ve yerli satılmışları ve insanlığı Ortaçağ Karanlığına götürmeye yeminli Ortaçağcı gericileri, tıpkı Kuvayimilliyeci atalarımızın yaptığı gibi ama bu defa bir daha gelmemek üzere Tarihin karanlık sayfalarına gönderdiğimiz gün sona erecektir yaşadığımız acılar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu katliamda yitirdiğimiz insanlarımızın yakınlarına başsağlığı ve yaralı insanlarımıza da acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz.

Sözümüzdür, bütün katliamların hesabını soracağız AB-D Emperyalistlerinden ve yerli satılmışlardan. 10.07.2018

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz