Suriyeleşme Sürecinin Aktörleri katliamlarına devam ediyor

20.03.2016
502
A+
A-

Suriyeleşme Sürecinin Aktörleri katliamlarına devam ediyor

Daha geçtiğimiz hafta Ankara’da, doğrudan halkımıza yönelik olarak gerçekleştirilen alçakça saldırının acısı halkımızın yüreğinden silinmeden, dün sabah saat 11.00 civarında, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde bir katliam daha gerçekleştirildi. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre bir canlı bomba kendisini patlatmış ve sivil 4 kişiyi yaşamdan koparıp almıştır. Bu katliamda 40’a yakın masum sivil de yaralanmıştır. Ne yazık ki yaralılar arasında durumu ağır olanlar da vardır.

Yıllardır feryat figan anlatmaya çalıştığımız gibi bu alçakça saldırıların birincil failleri AB-D Emperyalistleri, onlara hizmette sınır tanımayan, ruhlarını koltuk, makam, ün, poz ve elbette para uğruna emperyalist haydutlara satmış olan yerli işbirlikçilerdir.

Bu katliamların ülke içindeki ana sorumluluğu, bizzat ABD Emperyalistlerinin projelendirdiği; Ortadoğu ve Afrika Halklarını kana bulamak için hazırladıkları aşağılık Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika Projesi’ne eşbaşkan olarak atadıkları, insan düşmanı, hayvan düşmanı, doğa düşmanı AKP’giller’e aittir. ABD Emperyalistlerinin çizdiği ve ne yazık ki büyük oranda başarıya ulaşmış olan halk düşmanı senaryoda bu güruh Türkiye’de “iktidar”ı oynamaktadır.

ABD Emperyalistlerinin bu plan çerçevesinde beslediği, büyüttüğü, Ortadoğu’nun bağrına yerleştirdiği başta IŞİD olmak üzere bütün Ortaçağcı örgütlere doğrudan destek vermiştir AKP İktidarı. AKP’giller’in koruması, kollaması altında meşru Suriye yönetimini devirmek için yüzbinlerce insanın katledilmesine sebep olmuştur IŞİD ve diğer Ortaçağcı-Cihatçı örgütler.

Amerika’nın BOP Planı gereği Suriye üç parçaya bölünmek istenmiştir. Bu amaçla ABD tarafından örgütlenen Ortaçağcı-Cihatçı örgütler Suriye Halkının üzerine çullandırılmıştır. Amerika’nın bu insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı tutumunun en büyük destekçisi de Suudii Arabistan, Katar Emirliği ve Türkiye, daha doğrusu Türkiye’de iktidar olan ve BOP eşbaşkanlığını üstlenmiş olan AKP iktidarları olmuştur. Sınırlarımızı bu kana susamış Ortaçağcılara sonuna kadar açmış ve her türlü silah ve mühimmat, hatta gıda ve sağlık yardımı sağlamıştır AKP’giller. Bunun en bilineni de MİT TIR’larıyla Ortaçağcı güçlere gönderilen silahlardır.

ABD ve onun sadık dostu, Yerli İşbirlikçisi AKP İktidarı, adına “eğit-donat” dedikleri ve uluslararası hukuku yerle bir eden bir girişimle bu Ortaçağcı ve Suriye Halkına düşman terörist grupları eğitip donaratak Suriye’ye gönderme cüretini bile göstermişlerdir. Dost Suriye Halkının kan ve gözyaşına boğulmasında, bugüne kadar 470 bin kişinin öldürülmesinde, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesinde, cansız çocuk bedenlerinin sahillere vurmasında başrolü oynamışlardır.

Bu ve buna benzer eylemleriyle bağımsız bir devlet olan Suriye Devleti’ne karşı uluslararası hukukun açıkça savaş suçu olarak nitelediği sayısız suçlar işlemişlerdir, hem ABD Emperyalistleri hem de başta AKP İktidarları olmak üzere Ortadoğu’daki işbirlikçileri.

Beslenip büyütülen bu canavarlar güruhu, insanlığın kabul edemeyeceği, dünya halklarını isyana yönlendirecek katliamlar gerçekleştirince AB-D Emperyalistleri tarafından düşman ilan edilmiştir. Tabiî bizim eşbaşkanlar da ne kadar mızmızlansalar da bu buyruğa uymak zorunda kalmışlardır. O zaman da yarattıkları canavar, katliam eylemlerini önce emperyalistlere, sonra da Türkiye’ye yönlendirmişlerdir. Bu gözü dönmüş katiller Türkiye’de ilkin Reyhanlı’da, sonra Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da, Sultanahmet’te katliamlar gerçekleştirerek onlarca masum insamızın canını almışlardır. Taksim’deki hain saldırı bu katliam girişimlerinin son halkasıdır ve ne yazık ki sonuncu halkası da olmayacaktır.

IŞİD’in döktüğü her damla kan, ABD Emperyalistlerinin işbirlikçiliğini yapan AKP’giller’in başta Büyük Reis’inin olmak üzere tüm kadrolarının ellerine bulaşmıştır. AKP İktidarı, bundan sonraki olası katliamlarda da dolaysız suç ortağı olacaktır.

“Suriye’ye 4 adam gönderirim, 8 füze attırırım, savaş çıkarırım”, diyen AKP’giller’in istihbarat örgütünün “yetkilileri”, bu alçakların kendi ülkemizde gerçekleştirdikleri katliamlara bilerek, göz göre göre seyirci kalmaktadır. Çünkü IŞİD’in yaptığı her saldırı, ülkemizin Suriyeleşme batağına daha fazla saplanmasına hizmet etmektedir. Bu ise ABD’li efendilerinin AKP’giller’in üzerine yüklediği bir görevdir.

Bildiğimiz gibi amacı “küçük şehir devletleri” yaratmak, “bin devletli bir dünya” dizayn etmek olan Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye’ye ilişkin en önemli hedeflerinin başında bir de, bin yıldır kardeşçe yaşayan Türk ve Kürt Halkını ayrıştırmak gelmektedir. “İktidar”ı oynayan halk düşmanları bu konuda da efendilerinin verdikleri görevleri eksiksiz yerine getirmektedirler. Bu amaç uğruna Cizre’de, Nusaybin’de, Sur’da vb. il ve ilçelerde “teröre karşı mücadele” görüntüsü altında şehirleri deprem olmuşçasına yerle bir ederek ve sivil insanlarımızı katlederek ayrışmayı derinleştirmekte, iki halkın arasına düşmanlık tohumları serpmektedirler.

ABD Emperyalistlerinin bu hain projelerinde “isyancı”yı oynayan bir diğer enstrüman ise Sovyetler Briliği’nin yıkılmasından sonra dümeni ABD Emperyalizmine kırmış olan Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’dir. Bu hareket, bu senaryodaki rolünü oynamak konusunda AKP’giller’den geri kalmamaktadır.

Kürt İllerinde AKP’nin yürüttüğü zorbalığa karşı “misilleme” yaptığını öne sürerek büyük şehirlerimizde sivil halka yönelik, insan vicdanının kabul edemeyeceği, insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmektedir. Emperyalist projenin gerektirdiği şekilde AKP’giller’in Kürtler içinde yaydığı Türk düşmanlığı tohumlarını bu hareket de Türkler içinde Kürt düşmanlığı şeklinde yaymaktadır, bilinçli bir şekilde. Hatırlanacağı gibi yakın zamanlarda bu hareketin önderlerinden Cemil Bayık, Amerikancı AKP’giller’in halka uyguladığı katliamı tüm Türklere mal eden açıklamalar yapmış, yaşanan BOP Savaşını Türklerle Kürtler arasındaki savaş gibi göstermiştir. Bu ve buna benzer açıklamalar bilinçsiz bir şekilde yapılmış açıklamalar değildir; Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin genel politikalarının temelini oluşturan bakış açısının somut olarak dile getirilişidir.

Kan, gözyaşı ve katliam projesinin diğer enstrümanları ise AKP ile birlikte Amerikancılıkta sınır tanımayan, “muhalefet”i oynayan Meclisteki diğer Amerikancı partilerdir. Onlar da ortak efendiden, ABD Emperyalistlerinden aldıkları emirleri farklı konuşmalarla, farklı ağızlarla ve ABD Emperyalizmini hiç dile getirmeyen açıklamalarla Türk ve Kürt Halkına yedirmekle, halklarımızın içine itildiği yangına benzin dökmekle görevlidirler. Kimisi “dindar”, kimisi “vatansever”, kimisi “özgürlükçü”, kimisi “Atatürkçü” kesilir ama hepsi de BOP Planı’nda farklı görevler üstlenen taşeronlardır.

İşte son günlerde Türkiye’yi kana bulayan bu hainane plandır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak Gerçek Sınıf Biliminin ışığında yıllardır adını koyduğumuz gibi, ülkemiz Suriyeleşmiştir artık. Emperyalizmin ve AKP’giller’in tetikçiliğini yapan gazeteci görünümlü satılmışlar “terörle yaşamaya alışmak”tan bahsetmekte, Suriyeleşme sürecini halkımıza kanıksatmaya çalışmaktadırlar.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemiz üzerine oynanan bu aşağılık plana hiçbir zaman “alış”mayacağız. Halklarımız arasındaki bağların emperyalistler ve yerli işbirlikçiler eliyle koparılmasına izin vermeyeceğiz.

Türk ve Kürt Halkları olarak omuz omuza emperyalizme ve yerli işbirlikçilere, onların örgütleyip desteklediği Ortaçağcı güçlere karşı savaşımızı yükselteceğiz. Gün, ayrışma günü değil, insanoğlunun bu gezegendeki en büyük felaketi, en büyük başbelası olan AB-D Emperyalistlerine ve yerli taşeronlarına karşı birleşme, ortak mücadele etme günüdür.

Bu mücadelemiz sonucunda da hakkaniyet, eşitlik ve özgürlük temeline dayanan, Edirne’den Çin sınırına kadar uzanan “Türk-Kürt Sosyalist Halk Cumhuriyeti”ni kuracağız, emperyalizme karşı sağlam, yenilmez bir cephe oluşturacağız. Ülkemizden, Ortadoğu’dan ve tüm Asya’dan AB-D Emperyalistlerini geri dönemeyecekleri şekilde kovacağız. Eninde sonunda zafer Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist mücadele yürüten halkların olacaktır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu alçakça saldırıyı lanetliyor, katliamda yitirdiğimiz (kimisi yabancı uyruklu) canları saygıyla anıyor, kaybettiğimiz insanların yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz! 20.03.2016

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

Kahrolsun Yerli İşbirlikçiler!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

HKP

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz