Nakliyat-İş’ten: Sendikamız 400 işçinin çalıştığı Eskişehir Sarp Havacılık Loj. Turizm San. Ve Tic.  A.Ş’de 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

03.05.2018
792
A+
A-

Birinci yıl aylık artış ortalama %26 olmuş, sosyal yardımlarla birlikte genel ücret artış oranı %30’u aşmıştır.

Sarp Havacılık Lojistik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş ETİ Bisküvilerinin lojistik hizmetlerini yapmaktadır. Toplu iş sözleşmesi sürecinde anket çalışması yapılarak üye işçilerin onayı ile toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı hazırlanmıştır. İşçilerin oy birliği  ile alınan karar doğrultusunda anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme 01.01.2018-31.12.2019 arası iki yıllık olarak imzalanmıştır.

  • Ücret zamları vasıflı, vasıfsız ücret gruplarına birinci yıl için ortalama olarak %26 oranında olmuştur. İkinci yıl ise üye işçilerin ücretlerine TÜİK tarafından açıklanan (01.01.2018-31.12.2018) geçmiş yıl TÜFE enflasyon oranına +2 puan eklenerek bulunan oran üzerinde zam yapılacak.
  • İkramiyelerde de artış sağlandı. Yeni işe girenler ve 4 yıllık çalışma sürelerini tamamlayan üyelere 40 günlük, 5 yıl ve üzeri çalışma süresi olanlara ise 45 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecektir. İkinci yıl ise dört yıla kadar çalışması olanlar 50 günlük, beş yıl ve üzeri çalışanların ki ise 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye alacaklarıdır.
  • Fazla çalışmaücreti ise her fazla mesai saatinin ücreti %60 zamlı ödenecektir.
  • Dini bayramlar ve ulusal bayramlarda çalışanlara ücretleri %90, hafta tatilinde çalışanlara ise ücretleri %70 zamlı ödenecektir. Ramazan ve kurban bayramlarında üyelere her bir bayram için 250,00 TL bayram yardımı yapılacaktır.
  • Yıllık ücretli izinlerdeise iş kanununda belirlenen süreleri artırılmıştır. Ayrıca izin yardımı olarak 250,00 TL üyelere ödenecektir. Bu oran ikinci yıl TÜİK tarafından açıklanan geçmiş yılın TÜFE oranında artırılacaktır.
  • Eğitim yardımlarındada artış sağlandı. Üyelerin İlköğretim, lise ve yüksek öğrenime devam eden her bir öğrencisi için 350,00 TL eğitim yardımı yapılacaktır.
  • Doğum yardımı ve evlenme yardımlarındada artışlar sağlandı. Doğum ve evlenmelerde işveren tarafından 250,00 TL tutarında yardım yapılacaktır.
  • Ölüm yardımıda 250,00 TL olarak belirlenmiştir.
  • Yakacak yardımıolarak her yıl Ekim ayında 200,00 TL işveren tarafından üyelere verilecektir.

Sosyal yardımlardaki artış oranı ortalama %66 oranında olmuştur. Sosyal yardımlardaki ikinci yıl zam oranı ücret zam  oranları gibi olacaktır.

Sendika olarak her türden baskıya ve haksızlığa karşı verdiğimiz mücadele ile örgütlediğimiz işyerleri ve imzaladığımız örnek sözleşmelerle; işçi sınıfı mücadelesine yeni mevziler kazandırmaya devam ediyoruz, edeceğiz. 03.05.2017

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz