Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizin 52’nci Yıldönümünü İzmir ve İstanbul’da alanlarda coşkuyla kutladık

16.06.2022
298
A+
A-

 

İzmir

İşçi Sınıfımızın mücadele tarihinde önemli bir yeri olan 15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi’mizi, 52’nci yıldönümünde İzmir’de yaptığımız eylemle coşkuyla kutladık. 15 Haziran Çarşamba günü Karşıyaka Çarşı’da Partimiz İlçe Örgütü önünde toplandık. Buradan pankartlarımız ve parti bayraklarımızla Çarşı girişine kadar sloganlarla yürüyüş yaptık. Çarşı girişinde 15-16 Haziran Şanlı Direnişi’mizle ilgili Partimiz üyesi bir işçi yoldaşımız açıklama yaptı.

Yoldaşımız açıklamasında özetle şunları söyledi:

***

15-16 Haziran DirenişimizKurtuluş Partisinin Mücadelesinde Yaşıyor!

Partimiz, Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere diyen ilk Genel Başkan’ımız Hikmet Kıvılcımlı’nın yoldaşları ve devamcıları tarafından 15 Haziran 2005 tarihinde kuruldu. Tesadüfen seçilmiş bir gün değildi Partimizin kuruluşu, özellikle seçilmişti 15 Haziran tarihi. Çünkü 15-16 Haziran İşçi Sınıfımızın Şanlı Direnişi’nin yıldönümüydü. 27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrasında çıkarılan Anayasa, İşçi Sınıfının örgütlenmesinin önünü açmış oldu. 1967 yılında Türk-İş’in Sarı-Gangster tavrına karşı işçiler tarafından kısa adı DİSK olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu. Partimizin ilk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı DİSK’in kuruluşu için “DİSK olayı, sarı sendikacılıktan çok aşağılara düşmüş ajan Türk-İş Sendikacılığa inen bir tokat oldu”, demişti.

Parababaları, İşçi Sınıfımızın gittikçe bilinçlenmesine, örgütlenmesine tahammül edemediler ve İşçi Sınıfımızın özgürce sendika seçme yani sendikalaşma hakkını elinden almak istediler…

1961 Anayasası’nın getirdiği kazanımları budamak için 1970 yılında 274 sayılı Sendikalar Yasası ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasalarında değişiklikler yaparak İşçi Sınıfının örgütlenmesini engellemek istediler.

Buna karşı DİSK eylem kararı aldı. Partimizin Genel Başkanı ve kurucularının da içinde bulunduğu binlerce işçi fabrikaları boşaltarak büyük bir direniş sergilemiştir. Parababaları üç gün sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmıştır. Üç işçi kardeşimiz; Yaşar Yıldırım, Mehmet Gıdak ve Mustafa Bayram şehit olmuştur bu direnişte.

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe de 15-16 Haziran Direnişi’nde işkenceli sorgulamalar sonrası tutuklanmıştır.15-16 Haziran Direnişi Parababalarına geri adım attırmış, yasayı geri çekmek zorunda kalmışlardır.

Bugün de Partimiz ve DİSK’in Tarihine de Mücadelesine de sahip çıkan, başında Kurtuluş Partili yoldaşlarımızın olduğu Nakliyat-İş Sendikamız mücadele etmektedir. Uzel Direnişi, ki 15-16 Haziran Şanlı Direnişi’nin toplanma merkezi idi, Neo-Trend Tekstil Direnişi, Urfa Tüvtürk-Polçak Direnişi, Milas Çınartaş Direnişi, Trend Yol Direnişi, Yemeksepeti Direnişi son günlerde yapılan ve bir kısmı halen devam eden direnişlerimizdir. Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı verdiğimiz mücadelede Proleterya Sosyalistlerinin önderliğindeki Nakliyat-İş Sendikası yeni kazanımlarla İşçi Sınıfı mücadelesinde yol göstermeye devam ediyor. Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı TİS yaptığı yerlerde ek zamlar alıyor.

“Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere” diyen ilk Genel Başkan’ımız Hikmet Kıvılcımlı’nın sözleriyle bitirelim:

“Tarihin yörüngesi, en ufak ikirciliğe yer bırakmayacak ölçüde, İşçi Sınıfının yörüngesine girmiştir. Ne denli parlak göktaşı görünmek tutkunluğu içinde bulunurlarsa bulunsunlar, eğer uzayın sağır boşluklarında yitmek istemiyorlarsa, bütün Devrimci yıldızlar,

“Tarihin ve İşçi Sınıfının yörüngesi içine akmalıdırlar.

“Bu yörünge Proletarya Partisidir.” O parti HKP’dir. Partimizdir!”

***

Yürüyüş ve açıklama sırasında sık sık “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz!”, “ Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez!”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”, “AKP İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme Son!”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!” sloganları atıldı.

 

İstanbul

15-16 Haziran Direnişi Mücadelemizde Yaşıyor!

Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizin 52’nci Yıldönümünde Uzel Direniş Alanındaydık!

15-16 Haziran Direnişi’nin 52’nci yıldönümünü yine 15-16 Haziran 1970’te bu şanlı direnişte yer alan işyerlerinden biri olan Uzel Makine Fabrikasının önünde, Uzel Direniş Çadırının bulunduğu alanda Direnişçi İşçilerle birlikte kutladık.

Türkiye İşçi Sınıfı açısından çok önemli bir yere sahip olan bu şanlı direnişin yıldönümünde Kurtuluş Partililer olarak İstanbul’da uzun bir süredir DİSK/Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde Parababalarına ve Sarı Sendikacılığa karşı mücadele eden Uzel İşçilerini ziyaret ettik. Burada HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanımız Av. Pınar Akbina Yoldaşımız bir açıklama yaptı.

Yoldaşımız yaptığı açıklamada 15-16 Haziran Direnişi’nin ruhunun Uzel Direnişi’nde yaşadığını, bu nedenle burada olduğumuzu ve Parti olarak bu ruhu yaşatmak adına Halkın Kurtuluş Partisi’nin kuruluşunu 15 Haziran’da gerçekleştirdiğimizi belirtti. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe’nin o büyük direnişi örgütleyen komitede yer aldığını, tutuklandığını ve işkencelere maruz kaldığını söyledi. Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri olarak devraldığımız mücadele bayrağını Uzel Makina’da, Tüvtürk’te, Neo Trend ve daha pek çok Direnişlerinde yaşattığımızı ifade etti.

Yoldaşımız direnişin yaşandığı o yıllarda da şimdiki gibi adında “Adalet” olan bir partinin iktidarda olduğunu, şimdiki gibi adaletsizliğin ve haksızlığın çok fazla olduğu o yılların öncesinde 1961 Anayasası ile işçilere örgütlenme özgürlüğünün geldiğini, 1952 yılında ABD Emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileri tarafından kurulan sarı gangaster TÜRK-İŞ’in de İşçi Sınıfının bu mücadele ruhunu- özgürlüğünü dizginlediğini belirtti. 1967’de DİSK’in kurulması ile birlikte çok kısa bir zamanda işçilerin örgütlendiğini ve o dönemde önemli kazanımlar sağlandığını, Parababalarının da buna tahammül edemediğini belirtti.

O denem Çalışma Bakanının “DİSK’in çanına ot tıkayacağız” diyerek yasa maddeleri ile İşçi Sınıfının örgütlenmesinin önüne geçmek istediklerini ancak İşçi Sınıfının buna “olmaz” dediğini ve böylece yüz binlerce işçinin ayaklandığını, fabrikalarda şalterlerin indirilerek yürüyüşe geçildiğini, Uzel Makina’nın da en önemli toplanma merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yoldaşımız, Uzel Makina işçilerinin aynı zamanda 77 1 Mayıs’ında şehitler verdiğini belirterek Uzel işçilerinin 15 yıldır verdikleri mücadele ile o günkü mücadelenin ruhunu yaşattıklarını söyledi.

Yoldaşımız 15-16 Haziran Direnişi’nde üç işçinin katledildiğini belirterek o dönemde İşçi Sınıfı var mı yok mu tartışmalarına işçilerin demir yumruklarını indirerek var olduklarını gösterdiğini ifade etti. Direnişin büyüklüğü karşısında işçilerin birleşmesini engellemek için Galata Köprüsü’nün kanatlarının açıldığını ama hiçbir gücün işçilerin gücünün önünde duramadığını ve bu mücadele ile hükümetin geri adım atarak yasayı geri çektiğini belirtti.

O zamandan bu zamana partiler değişse de aynı sınıfın temsilcilerinin iktidarda olduğunu ve bugün de ülke halkının kan ağladığını söyleyen Yoldaşımız, işçi ve emekçi halkın yoksulluk ve açlık içerisinde olduğunu, Parababalarının ise kârlarına kâr kattığını, çıkartılan yasalarla işçilerin ve emekçilerin haklarının gasp edildiğini, bunu da Mecliste yer alan ve işverenleri temsil eden Beşli Çete’nin yaptığını ifade etti.

Yoldaşımız Uzel İşçilerinin Devrimci Sınıf Sendikası Nakliyat-İş ile buluşmasından sonra örgütlü bir mücadele vererek direniş çadırı kurduklarını ve bu mücadele ile de kazanacaklarını bir kez daha belirtti.

Ülkeyi tepeden tırnağa suça batmış bir kriminal örgütün yönettiğini ve bunlara karşı da Kurtuluş Partisi olarak mücadelemizin devam ettiğini bir kez daha vurgulayan Yoldaşımız, İşçi sınıfının er geç birleşerek yeni 15-16 Haziran’lar yaratarak bu iktidarların sonunu getireceğini, bu düzen alaşağı edilinceye kadar da mücadelenin devam edeceğini belirterek konuşmasını bitirdi.

Eylemimizde sık sık “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” “Yaşasın Uzel Direnişimiz” sloganları atıldı.

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

16 Haziran 2022

Kurtuluş Partililer

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz