Partimizden; Devleti Aile Şirketi gibi yöneten, akraba-i taallukatına milyarlar vurduran AKP’giller ve Reisi hakkında suç duyurusu

17.12.2021
399
A+
A-

AKP’giller dönemi kadar yakın çevresini, hısım akrabasını bu kadar ihya eden başka bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmedi. Devletin hiçbir kurumunda hiçbir ciddiyet, hiçbir gizlilik kalmadı. Devletin en üst katlarında, Bakanlıklarda, Bakanlıkların kurumlarında alınan kararlardan ilk önce hısım akrabalar, yandaşlar haberdar oluyor. Hele alınan kararlar ekonomi ile ilgili ise, mesela Para Politikaları Kurulunun açıklayacağı faiz kararı ile ilgili ise, kardeşe fısıldanıyor, kardeş kamuoyuna açıklama yapıyor, haberi alan yandaşlar buna göre pozisyonlarını alıyor, ondan sonra vurgunlar vuruluyor.

Türkiye Ekonomisi işte böyle çökertiliyor. Türk Lirası işte böyle değersizleştiriliyor. “Gâvur parasıyla beş para etmez” sözü artık işlevini yitirdi. Neredeyse dünyadaki bütün para birimleri karşısında Türk Lirasının hiçbir değeri kalmadı.

İşte Partimiz; Türkiye Ekonomisini çökerten, Türk Lirasını değeri olmayan bir kâğıt parçasına dönüştüren, devlet ciddiyeti ve mahremiyetini ortadan kaldıran AKP’giller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partimiz;

Her konuşmasıyla paramızı değersizleştiren AKP’giller’in Reisi; “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer” diyecek kadar pervasızlaşabilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; AKP’giller’in Reisinin dudağından dökülen her şeyi yaptığı için Merkez Bankasının başına getirilen Şahap Kavcıoğlu ve kendisine fısıldanan faiz kararını kamuoyuna açıklama görevlisi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurumuz sonrası Partimizin MYK üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Saygıdeğer Halkımız;

Ekonominin kitabını yazanların, hiçbir kitapta yazmayan “faiz sebeptir enflasyon sonuçtur” anlayışı, Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değerinin yerlerde sürünmesine neden oldu. An itibarıyla Dolar 16 lirayı aşmış durumda.

Dolarizasyon/Spekülasyon sömürüsüne mahkum edilen, dışa bağımlı hale getirilen Türk Ekonomisi, Liranın Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde görülmeyen değer kayıpları karşısında çökmüş durumda. Olan yine, bütün mal ve hizmetlere gelen zamlarla beli bükülen, alım gücü her geçen gün düşen, İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm Cehennemine mahkûm edilen Emekçi Halkımıza oluyor. AKP’giller’in ekonomiyi batıran bu anlayışı zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor.

Özellikle AKP’giller’in yakın çevresinde olanlar, kurlarda olacak değişiklikler kulaklarına fısıldananlar servetlerine servet katıyorlar.

Bu ülkenin en vatansever, en haksever, en halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Spekülasyon yaratan, piyasayı manipüle eden, Dolar alıp satarak servetine servet katanları yargıya taşıdık.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi olmaktan başka hiçbir sıfatı olmayan Seydullah Nebati; Para Politikaları Kurulunun Politika Faiz Kararını açıklayacağı 16 Aralık Perşembe gününden 1 gün önce: “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası’nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır”, diyor. Ve Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu 16 Haziran Perşembe günü Seydullah Nebati’nin “öngörüsü” doğrultusunda Politika Faizini 100 baz puan yani 1 puan indirerek %14’e düşürüyor.

Seydullah Nebati sıradan bir insan değildir. Faiz kararının ne olacağı konusunda herkes yorum yapabilir ama faiz kararının alınmasında belirleyici olan Hazine ve Maliye Bakanının kardeşi yorum yapamaz. Çünkü onun yorumu piyasaları etkiler, yorumdan ötedir, piyasayı manipüle etme ve spekülasyon yaratma olarak anlaşılır. Dolayısıyla suçtur.

İşte bu suçları nedeniyle Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Seydullah Nebati hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 107’inci maddesine göre Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyerek kamuyu zarara uğrattıkları ve yakın çevrelerinin sebepsiz zenginleşmelerine neden oldukları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurumuzda Savcılık Makamınca şu soruların araştırılmasını talep ettik:

1- Şüpheli Seydullah Nebati’nin açıklamasından önce Dolar alıp Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun Faiz Kararını açıklamasından sonra Dolar satan ne kadar kazanmıştır?

2- İki gün içersindeki %7’leri bulan kur oynamalarından kimler daha da zengin edilmiştir?

Bugün değilse de yarınlarda bu soruları soran, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan hakimler ve savcılar çıkacaktır. O Savcılar ve Hakimler kayıt altına aldırdığımız suçları ortaya çıkartacaklar, Genel Başkanımız Nurullah Ankut’un nitelemeleriyle, Din Maskesi Takınan, bütün değerleri yıkan, bütün kurumları çürüten, Yivleri sıyıran, Vatan Satıcı AKP’giller’den ve avanesinden hesap soracaktır.

O günler gelecek. O günler uzak değil.

17 Aralık 2021

HKP Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

VEKİLLERİ : Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA – Av. Doğan ERKAN

                                                   Korkut Reis Mah. Sezenler Cad. No:4/15 Sıhhiye/ANKARA

 

ŞÜPHELİLER                     : 1- Recep Tayyip Erdoğan

2- Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye Bakanı)

3- Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (TC. Merkez Bankası Başkanı)

4- Seydullah Nebati

 

SUÇ : Piyasa Dolandırıcılığı (Sermaye Piyasası Kanunu m. 107/1-2)

SUÇ TARİHİ            : 15.12.2021

 

AÇIKLAMALAR                 :

Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında, özellikle Dolar ve Avro karşısında erimeye devam ediyor. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir anlayışıyla birlikte Türk Lirası neredeyse bütün yabancı para birimleri karşısında pula dönmüş oldu. Dolar tarihi rekorunu kırarak 16 lirayı test etmiş oldu. Ekonomistler ekonominin kitabını yazanların politikalarının devam edeceği ve bunun sonucunda Türk Lirasının özellikle Dolar ve Avro karşısında değerinin daha da düşeceği noktasında hem fikirler. Türk Lirasının bu yüksek değer kayıpları enflasyonu azdırarak, ücret ve maaş gelirli insanlarımızın alım gücünü gün geçtikçe düşürürken, Doları Türk Lirası karşısında yukarı fırlatan Politika Faizi indirimlerinden aile içi ilişkilerden kaynaklı olarak haberdar olan Dolar Zenginlerini daha da zengin yapmaktadır. İşbu suç duyurumuz; Spekülasyon yaratan, piyasayı manipüle eden, dolar alıp satarak servetine servet katanların açığa çıkartılması için ihbar niteliğindedir.

 

Suç duyurusuna konu olay ve haber linkleri:

Yukarıdaki haber linklerinde görüleceği üzere; Hazine ve Maliye Bakanın Nureddin Nebatin’in iş insanı olan kardeşi Seydullah Nebati; Para Politikaları Kurulunun Politika Faiz Kararını açıklayacağı 16 Aralık Perşembe gününden 1 gün önce: “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası’nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” diyor. Ve Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu 16 Haziran Perşembe günü Seydullah Nebati’nin “öngörüsü” doğrultusunda Politika Faizini 100 baz puan yani 1 puan indirerek %14’e düşürüyor.

Bu konuda kalem oynatan, akademik titri olan bütün ekonomistler yorumlar yaptılar Merkez Bankasının kararı öncesinde, Faiz İndiriminin geleceğini sonucunda Kurların oynayacağını, bu doğaldır. Ama Seydullah Nebati, bu kararın alınmasında belirleyici olan Hazine ve Maliye Bakanı’nın kardeşidir. İşte Onun yorumu piyasaları etkiler, yorumdan ötedir, piyasayı manipüle etmeye ve spekülasyon yaratmaya yöneliktir.

Bu durumda aşağıdaki soruların araştırılıp, açığa çıkartılması gerekir:

  • Şüpheli Seydullah Nebati’nin açıklamasından önce Dolar alıp, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun Faiz Kararını açıklamasından sonra Dolar satan ne kadar kazanmıştır?
  • İki gün içerisindeki %7’leri bulan kur oynamalarından kimler daha da zengin edilmiştir?

 

SUÇ NİTELEMESİ :

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Piyasa Dolandırıcılığı başlık 107’inci maddesinin (1) ve (2) fıkralarında şöyle denmektedir:

“(1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.”

“(2) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

Türkiye Ekonomisinin gidişatını belirleme, Paranın iç ve dış değerini koruma, hayat pahalılığına karşı gerekli tedbirleri alma göreviyle görevli şüpheliler, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” sözüyle Türk Lirasının değerini düşüren Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı ile beraber olabilmek için yasaya aykırı talimatlara uyan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler pozisyonlarındadırlar ve görevlerinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmeyerek, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle kamuyu çok büyük zarara uğratmışlar, Bakanlık içinden yakın aile çevresine sızdırılan bilgi ile yakınlarının sebepsiz zenginleşmesine neden olmuşlar ve kurumlara olan güveni azaltmışlardır. Dolayısıyla 6362 Sayılı Kanunun 107 (1) maddesi hükümleri uyarınca haklarında soruşturma başlatılması gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın kardeşi sıfatıyla Bakanlık İçerisinden aldığı bilgiyi paylaşarak spekülasyon yaratan, piyasayı manipüle eden, “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla (…) söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan” şüpheli Seydullah Nebati; 6362 Sayılı Kanunun 107 (2) maddesi hükümlerinde tanımlanan suçu işlemiştir ve hakkında bu madde hükümleri doğrultusunda soruşturma başlatılması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan suçlarından yargılanıp cezalandırılmaları amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 17/12/2021

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ

Av. Metin BAYYAR – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR – Av. Doğan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz