Partimiz yolsuzun, hırsızın, sahtekârın peşini bırakmıyor!

26.08.2021
533
A+
A-

 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin suç makinesi danışmanları hakkında suç duyurusunda bulunduk

AKP’giller’in genlerine, bütün hücrelerine işlemiş, yüz kızartıcı suçları işlemek. Kamu Malı aşırmadan, yolsuzluk yapmadan, ihaleye fesat karıştırmadan, evrakta sahtekârlık yapmadan, Vatan Topraklarını satmadan duramıyorlar. Haram kabul ediyorlar, alınteri dökerek kazanmayı. Din kisvesi altında dünya menfaati sağlamayı tek ibadet olarak kabul ediyorlar.

İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin danışmanları, AKP’giller’den olma kriterlerinin tamamını eksiksiz yerlerine getirdikleri için Bakan Danışmanı olmuşlar. Hak ediyorlar AKP’giller’den olmayı.

AKP’giller için olmazsa olmaz kriterler bütün bu olumsuzluklar ama tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşunun hesabını sormaya ant içmiş HKP için bunlar yüz kızartıcı suçlardan. Halklarımız tarafından onursuz, alçakça diye nitelenen suç türlerinden.

Partimiz bu suç makinesi danışmanlar ve onları bu kriterlere sahip olduğu için danışman yapan Bakan hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bugün olmazsa da devranın döneceği yarınlarda hesabı sorulacak.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Değerli Halkımız,

Bugün bir suç duyurusunda daha bulunmak durumda kaldık, Halkın Kurtuluş Partisi olarak. Bugünkü suç duyurumuzun konusu Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin danışmanları. Suç makinesi danışmanları…

Aslında haber eski, Temmuz ayı sonu, Ağustos ayı başında gündeme geldi. Fakat o dönemde orman yangıları vardı. Bir de halkımızın o acılarının üzerine onu eklemek istemedik. Ama vazgeçmek, yok saymak da açıkçası içimize sinemezdi, sinmedi de.

Bugünkü konumuz, dediğimiz gibi, Tarım ve Orman Bakanı danışmanlarının birer suç makinesi oluşu. Onlarca danışmanları var. Hepsine kamu malını peşkeş çekiyorlar. Ama öyle iki tanesi var ki, bunların toplam suç kaydı 111 tane. Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Ve yaptıkları danışmanlık ile kendilerine şahsi menfaat sağladıkları da su götürmez bir sonuç olarak karşımızda duruyor.

Nedir bu suçlar?

İhaleye fesat karıştırma, tehdit, hırsızlık, kasten adam öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal…

Daha ne olsun…

Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar.

Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla yaptıkları savunma ise içler acısı. İnkar değil:

“Yaptık ama adli sicil kaydımız yok.”

Şu aymazlığa, rahatlığa bakar mısınız?

Onların bu rahatlığının nereden geldiğini biz çok iyi biliyoruz.

Bu danışmanları atayan Bakan da, Bakanı atayan da aynı yolun yolcusu çünkü. Balık baştan kokar. Onların Reisleri de kriminal varlık. AKP İktidarını oluşturanların tümü kriminal çete örgütünün üyeleri. Tümünün yargılandığı aynı nitelikte yüz kızartıcı suçtan sicilleri var. Hangi birini sayalım? “Diploma nerede?”, desek başlangıç için yeter herhalde…

25 Ağustos 2021

HKP Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

VEKİLLERİ                     : Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA – Av. Doğan ERKAN

   Kocatepe Mah. Meşrutiyet Cd. Hatay Sk. No: 4/9 Kızılay/Çankaya/Ankara

 

ŞÜPHELİLER : 1. Bekir PAKDEMİRLİ (Tarım ve Orman Bakanı)

  1. Metin ÇAMLI (Bakan Danışmanı)
  2. Arif BARATA (Bakan Danışmanı)

 

SUÇ :1.Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257)

2.Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK m. 279/1)

3.Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi (TCK m. 262)

4.Suçluyu Kayırma (TCK m. 283)

  1. İrtikâp (TCK m. 250)

 

AÇIKLAMALAR :

Aşağıda linkleri verilen haberlerden görüleceği üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Danışmanları şüpheliler Metin Çamlı’nın 64 ve Arif Barata’nın 47 olmak üzere toplamda memurluğa da engel olan 111 suç kaydı bulunuyor.

Bu suçlar resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak ve hırsızlık, adam öldürmeye teşebbüstür. Danışmanlardan Arif Barata’nın ihaleye fesat karıştırmak suçundan 9 ay cezaevinde kaldığı, hırsızlık suçundan 3 buçuk ay ceza aldığı, kamu görevlilerini tehdit, yaralama suçundan 4 ay ceza yediği, özel hayatın gizliliği ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan halen yargılamalarının devam ettiği kamuoyuna yansımıştır. Diğer Bakan Danışmanı Metin Çamlı’nın ise resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl hapis yattığı da kamuoyuna yansımıştır. Bu suçlar memuriyete engel olan yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar olup Bakan Danışmanı olarak Şüpheli Tarım ve Orman Bakanı tarafından atanmış olmakla TCK m. 283 Suçluyu kayırma, TCK m. 279/1 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçları ile diğer şüpheli Bakan danışmanları tarafından işlenerek de Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi TCK m. 262 vücut bulmuş her şüpheli için de TCK m. 257 görevi kötüye kullanma ve TCK m. 250 irtikâp suçu tüm unsurları ile oluşmuş bulunmaktadır.

 

 

İlgili haberler aşağıdaki linklerde bulunmaktadır:

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/birinin-64-digerinin-ise-47-suc-kaydi-var-6586486/

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ugur-dundardan-bakan-pakdemirlinin-danismanlari-hakkinda-bomba-iddia-1859513

https://tele1.com.tr/bakan-pakdemirlinin-danismanlari-suc-makinasi-cikti-birinin-64-digerinin-ise-47-suc-kaydi-var-448558/

https://www.karar.com/guncel-haberler/bakan-pakdemirlinin-danismanlarinin-sabika-kaydinda-yok-yok-1628164

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ugur-dundardan-bakan-pakdemirlinin-danismanlari-hakkinda-bomba-iddia-1859513

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sozcu-gazetesi-yazari-ugur-dundar-sabikali-olduklarini-iddia-etmisti-tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirlinin-danismanlari-hakkinda-bomba-gelisme-468038h.htm

 

Bakan Danışmanlarının hukuki statüsü şöyle belirlenmiştir:

Ülke yönetiminde söz sahibi olan bakanların, yönetim stratejilerini belirlerken birçok konuda bu hizmetlerin yürütülmesi için danışmana ihtiyaç duyarlar. Bu konuda her bakanın bakan danışmanı veya danışmanları bulunmaktadır. Bakanlık teşkilatının hizmet sunumlarında bakan danışmanı bakanın sağ koludurlar. Beklentilerin karşılanması için danışmanların eğitim düzeylerinin üniversite mezunu olması gerekmektedir. Zaman içerisinde kendilerini güncellemeleri, tecrübe ve bilgi birikimi ile ağırlıklarını korumaları gerekir.

Açıklanan en son verilere göre Ortalama bakan danışmanlarının aylık kazancı 11.000 TL civarındadır.

“Bakan Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Bakan danışmanı bakanlara herhangi bir konuda danışmanlık hizmeti sunar. Bakanların istediği konularda danışmanlık isteğinde bulunabilirler. Bakanın bakanlık ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde bakana destek olur ve danışmanlık hizmeti sunar.  Bakan danışmanlarının görev süreleri bakanların görev süreleri ile sınırlıdır. Görevden alınan bakanın bakan danışmanın görevi sona ermiş olur. Bakan tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakan danışmanlarının görevden azledilmesi durumunda memurluk ile ilişkisi kesilir. Kişi ve kurumlar ile yapılmış olan projelerde teknik ve mali konularda teklifler geliştirerek, bakana sunar, projeler ile ilgili gelen teklifleri değerlendirerek tercih edilen teklif sonrasında sözleşme sürecini başlatır. Bakan danışmanı görevlendirmeden önce memur ise, yönetici kadrosundan gelmemiş ise yaklaşık 1 ay süre içerisinde eski görev yerine atanırlar.

Bakan danışmanı bakan tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü kişidir. Bu kişiler memur olarak adlandırılır. Bu kişileri bakan bizzat görevden alabilir.  Bakanın görev süresi dolduğunda ise bakan danışmanın da görev süresi dolmuş olur.  Bakan danışmanı acaba memur mu soruna cevap bulmak gerekirse;

Kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı kanuna eklenen düzenleme ile bakan danışmanları bakana bağlı olarak doğrudan atanabilecek. Görev süreleri bakana bağlı olacak. Gerektiğinde görevden alınabilecek, açıktan atama ile atanan kişilerin memuriyet ile ilişkisi kesilecek, kamu görevlisi ise görev bittiğinde önceki kadrosuna geri dönebilecektir.

657 sayılı devlet memurları kanununda bakan danışmanı olma ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlık danışmanlığı görevini yerine getirmek için ilgili bakanlıklarda önem taşıyan öncelik arz eden konularda bakan yardımcı olmak üzere bakan danışmanı atanır hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtildiği üzere memur olarak atanabilme şartları da şöyledir:

1.T.C vatandaşı olmak.

2.18 ila 35 yaş aralığında olmak.

3.Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.

4.Herhangi bir suç ile yargılanmamış veya hüküm giymemiş olmak.

5.En az lise, önlisans veya lisans mezuniyetine sahip olmak.

 

Belirtilen kriterleri taşımadığı aşikâr olan şüpheliler, aynı zamanda aldıkları aylık 11.000 TL maaşla kamu malına da zarar vermiş olmaktadırlar.

Bu nedenle yapılacak yargılama sonucunda başta maaşlarının iadesi olmak üzere danışmanlık yaptıkları alanda kendilerine ve çevrelerine TCK m. 250 irtikâp suçunu işleyerek menfaat sağladıkları tüm gelirlerinin kamu zararı olması sebebiyle faiziyle alınması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen suçlardan yargılanıp cezalandırılması, kamu zararlarının giderilmesine de karar verilmesi amacıyla hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 25.08.2021

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ

Av. Meyin Bayyar Av. Sait Kıran Av. Azime Ayça Okur Av. Doğan Erkan

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz