Partimiz, Pelvan Hamza’nın diploma sahtekârlığıyla “gurur duy”an AKP’li Cahit Özkan hakkında da suç duyurusunda bulundu! 

30.12.2020
574
A+
A-

Partimiz, sahte lise diploması kullanarak evrakta sahtecilik suçu işlediği kesinleşmiş, mahkeme kararı ile kanıtlanmış olan Hamza Yerlikaya’yı Meclis Kürsüsünden “gurur” duyarak savunan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında, “Suç ve Suçluyu Övme” suçundan cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Bilindiği üzere daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz ve halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.02.2001 tarih ve 1999/162 Esas-2001/32 Karar sayılı kesinleşmiş yargı kararı ile kanıtlanmıştır. Bu karar ile Hamza Yerlikaya’nın Resmi Evrakta Sahtecilik suçu işlediği, lise diplomasının sahte olduğu kanıtlanmıştır.

Hamza Yerlikaya, mahkemenin gerekçeli kararına yansıdığı üzere Yargılama Aşamasında yaptığı savunmasında “ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığını, yüksek tahsil yapmadığını, kendisine gelen kişilerin ‘biz bunu hallederiz’ diyerek kendisine İmrahor Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduğunu gösterir sahte diplomayı getirdiğini, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’na, bu sahte lise diploması ile kayıt yaptırdığını” dile getirmiştir. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden lisans ve Sakarya Üniversitesi’nden Yüksek Lisansını tamamladığı görülmüştür.

Dolayısıyla Hamza Yerlikaya’nın sahte diplomaya dayalı sonraki tüm kayıt-mezuniyet-meslek ruhsatı vb. akademik işlem ve unvanlarının da silsile halinde iptali gereklidir.

Bu haliyle anılan kişinin kamu hissesi olan bir bankanın genel yönetim kurulu üyesi olamayacağı da açıktır.

Keza milletvekili de olamayacağından, milletvekilliğine bağlı tüm edinimleri ve almakta olduğu maaşı da iptal edilmelidir.

Daha doğrusu normal işleyen bir hukuk düzenine sahip bir ülkede böyle olur. Ancak yasa ve hukuk tanımayan AKP’giller iktidarında iş tersine dönmüştür. Bu suça batmış iktidarda, Resmi Evrakta Sahtecilik suçu Meclis Kürsüsünden “gurur duy”ularak açıkça savunulacak bir olaydır. Çünkü AKP’giller’e göre kendileri yasa ve hukuk tanımama hakkına sahiptirler. Yasa ve hukuk, onların vurgun-talan-kamu malı aşırmacılığı- yolsuzluklarını engellemediği sürece katlanılacak yükümlülüklerdir. Aksi durumda bütün çıkar amaçlı organize suç örgütleri gibi yasa ve hukuk tanımazlar.

Geçen günlerde bunun açık bir örneğini yaşadık. AKP Denizli Milletvekili ve AKP Grup Başkanvekili olan Cahit ÖZKAN 26 Aralık 2020 tarihinde yazılı ve görsel basına yansıdığı üzere, üstelik de Meclis Kürsüsünden şunları söylemiştir:

“AKP’li Cahit Özkan, sahte diplomayla gündeme gelen Hamza Yerlikaya’yı böyle savundu: Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz

“AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan,  lise diplomasının mahkeme kararıyla sahte olduğu belirlenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın diplomalarını göstererek, ‘Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum’ dedi.”

Bu açıkça “Suçu Ve Suçluyu Övme” suçudur. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215. Maddesine göre: “(1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç işlediği Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.02.2001 tarih ve 1999/162 Esas-2001/32 Karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile sabit olan Hamza Yerlikaya’yı öven Cahit Özkan’ın yargılanarak hak ettiği cezayı alması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Üstelik Cahit Özkan, meslekten hukukçudur. Hukuku bilmeyen sıradan bir kişi değildir. Suçu ve suçluyu övme suçunu bilerek, kasten, kendi deyimiyle “gurur” duyarak işlemiştir.

Cumhuriyet Savcıları yasal bir zorunluluk olan görevlerinin gereğini kendiliğinden yaparak soruşturma başlatmalı ve şüphelinin cezalandırılması için işlem yapmalıydılar. Ne yazık ki bu görevlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle görevlerini hatırlatmak ve Tarihe not düşmek için suç duyurusunda bulunduk.

Partimiz Halkın Kurtuluş Partisi, haksızlıklara, yolsuzluklara, halka yönelik zulümlere karşı mücadele etmekte kararlıdır. Halkımızın ve ülkemizin gerçek kurtuluşunu sağlayacak gerçek Demokratik Halk İktidarının kurulması amacının gerçekleşmesi için yasal ve meşru her mücadeleyi yürütmektedir, yürütmeye devam edecektir.

30 Aralık 2020

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

***

Cahit Özkan hakkında yaptığımız suç duyurusunun dilekçesini aynen yayınlıyoruz:

ANKARACUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN :HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ                                    :Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

                                                Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

                                                Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA

Sezenler Cad. 4/15 Sıhhiye/Çankaya/Ankara

ŞÜPHELİ        : CAHİT ÖZKAN (AKP Denizli Milletvekili-AKP Grup Başkan Vekili)

SUÇ :SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (TCK M. 215)

AÇIKLAMALAR :

1-)Daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz ve halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı kesinleşmiş yargı kararı ile kanıtlanmıştır. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.02.2001 tarih ve 1999/162 Esas-2001/32 Karar sayılı kararını ekte sunuyoruz. (EK-1: HAMZA YERLİKAYA’NIN LİSE DİPLOMASININ SAHTE OLMASI SEBEBİYLE HÜKÜM KURAN CEZA MAHKEMESİ KARARI). Karar incelendiğinde görüleceği üzere Hamza Yerlikaya’nın Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü faslında düzenlenen TCK 355 atfıyla 356. Maddeden yani mer’i TCK’da Resmi Belgede Sahtecilik diye adlandırılan suçtan diplomasının sahte olduğu tespit edilmekle hüküm giydiğini, verilen sübut ve hüküm kararının ertelendiği görülecektir.

Hamza Yerlikaya, ekte sunulan mahkeme kararından görüleceği üzere YARGILAMA AŞAMASINDA yaptığı savunmasında “ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığını, yüksek tahsil yapmadığını, kendisine gelen kişilerin biz bunu hallederiz diyerek kendisine İmrahor Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduğunu gösterir sahte diplomayı getirdiğini, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’na, bu sahte lise diploması ile kayıt yaptırdığını” savunmuştur. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden lisans ve Sakarya Üniversitesi’nden Yüksek Lisansını tamamladığı görülmüştür.

DOLAYISIYLA ŞÜPHELİNİN SAHTE DİPLOMAYA DAYALI SONRAKİ TÜM KAYIT-MEZUNİYET-MESLEK RUHSATI VB AKADEMİK İŞLEM VE UNVANLARININ DA SİLSİLE HALİNDE İPTALİ GEREKLİDİR.

Bu haliyle anılan kişinin kamu hissesi olan bir bankanın genel yönetim kurulu üyesi olamayacağı da açıktır.

Keza milletvekili de olamayacağından, milletvekilliğine bağlı tüm edinimleri ve almakta olduğu maaşı da iptal edilmelidir.

2-)ŞÜPHELİ CAHİT ÖZKAN BU APAÇIK GERÇEĞE KARŞIN SUÇU VE SUÇLUYU HEM DE MECLİS KÜRSÜSÜNDEN ÖVMÜŞ, SUÇ İŞLEMİŞTİR.

Bu suç duyurularımızdan sonra olay kamuoyuna mal olmuş, toplumda ciddi bir tepki oluşmuştur. Ancak AKP Denizli Milletvekili ve AKP Grup Başkanvekili olan Şüpheli Cahit ÖZKAN 26.12.2020 tarihinde yazılı ve görsel basına yansıdığı üzere hem de meclis kürsüsünden şunları söylemiştir:

“AKP’li Cahit Özkan, sahte diplomayla gündeme gelen Hamza Yerlikaya’yı böyle savundu: Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz 

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan,  lise diplomasının mahkeme kararıyla sahte olduğu belirlenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya‘nın diplomalarını göstererek, “Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sahte diplomasıyla gündeme gelen bakan yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya TBMM’de tartışma yarattı.

… AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya’yı savunarak, “Türk öğretim sisteminde ilkokulu bitirirsiniz, o diplomayla ortaokula, oradan aldığınız diplomayla liseye, oradan aldığınız diplomayla da üniversiteye, oradan aldığınız diplomayla yüksek lisansa gidersiniz. Şu anda Hamza Yerlikaya’nın burada lise diploması… Destanlar yazan çalışmaları sebebiyle açıköğretimden mezun. Avrupa’da olduğu gibi… Sanatta, sporda, edebiyatta başarılar bazen fedakarlık gerektiriyor, Hamza Yerlikaya bu fedakarlığı gösterdi. Bu açıköğretim lisesi diplomasıyla Burdur Eğitim Fakültesi’nde özel yetenek sınavını kazandı ve lisansını aldı. Gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 kez Avrupa şampiyonu. 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşı’mızı bütün dünyaya dinletti, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. “

(https://t24.com.tr/haber/akp-li-cahit-ozkan-sahte-diplomayla-gundeme-gelen-hamza-yerlikaya-yi-boyle-savundu-asrin-gurescisiyle-gurur-duyuyoruz,922982)

“AKP ‘sahte diplomayı’ böyle savundu

AKP Eski Milletvekili Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya’nın sahte diplomasıyla ‘gurur duyduklarını’ dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın sahte diploması TBMM’de tartışma yarattı.

‘GURUR DUYUYORUZ’  

… AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya’nın sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasını, Burdur Eğitim Fakültesi diplomasını ve yüksek lisans diplomalarını göstererek, “Gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 kez Avrupa şampiyonu. 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşı’mızı bütün dünyaya dinletti, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. …”

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-sahte-diplomayi-boyle-savundu-1801601)

Bu açıkça SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME suçudur. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215. Maddesine göre: “ (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Suç işlediği Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.02.2001 tarih ve 1999/162 Esas-2001/32 Karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile sabit Hamza YERLİKAYA’yı öven şüpheli Cahit ÖZKAN yargılanarak hakkettiği cezayı almalıdır. Çünkü şüpheli Cahit ÖZKAN meslekten hukukçudur. Hukuku bilmeyen sıradan bir kişi değildir. Suçu ve suçluyu övme suçunu bilerek, kasten kendi deyimiyle “gurur” duyarak işlemiştir.

TBMM Web sitesinde kendisi hakkında şunlar yazılıdır:

”… Avukat; Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra’da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Üniversite yıllarında International Law Student Association ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanlıkları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Uluslararası Anayasa, Uluslararası Tahkim ve Türkiye’de ve Dünyada Ceza Reformları Kongreleri, Yargı Reformu Sempozyumu gibi projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk dergisini yayımladı ve internet sitesini kurdu. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu. …”

Kendisine bu kadar “kallavi” sıfatlar yükleyen bir kişinin kesinleşmiş yargı kararıyla suçu kanıtlanmış Hamza YERLİKAYA’yı ve işlediği sahte diploma kullanma suçunu övmesi kabul edilemez. AKP iktidarı ileri gelenleri kendilerini yasa ve hukuk üstü kabul etmekte, işlerine gelmeyen mahkeme kararlarını tanımamaktadırlar. Cumhuriyet Savcıları yasal bir zorunluluk olan görevlerinin gereğini kendiliğinden yaparak soruşturma başlatmalı ve şüphelinin cezalandırılması için işlem yapmalıydılar. Ne yazık ki bu görevlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle işbu suç duyurusunda bulunmak durumunda kaldık.

3-) Türkiyenin en Halksever-Yurtsever-Vatansever partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi(HKP)’ nin tüzüğünün “PARTİNİN AMACI” başlıklı 2. Maddesi şöyledir:

“Oligarşik nüfuz yerine Halkın Demokratik İktidarıyla:

a-) Devleti Halk’tan üstün değil, Halk’ı Devlet’ten üstün tutan gerçek özgürlüğü fiilen kurmak ve antidemokratik yasaları ayıklamak.

b-) Müzmin İşsizlik ve azgın Hayat Pahalılığı kanser haline gelmiştir. Bunları köklerinden kazımak için ikinci bir Kuvayimilliye (Kurtuluş Savaşı) seferberliği gerekmektedir. Bu ekonomik seferberliğimizi bilim ve teknolojinin en son aşamasına dayanan ağır sanayi temeline oturtmak.

c-) Ulusal üretim mücadelemizin para maddesini -ne sadakayla ne zorla- ancak UCUZ DEVLET ve BİLİNÇLİ TİCARET yoluyla sağlamak.

d-) Bu kutsal ekonomik Kuvayimilliye seferberliğimizin güdücü ruhunu -başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere- cahil, alim, köylü, şehirli… bütün değer yaratan emekçi halkın tamamıyla aşağıdan gelme ve tamamıyla serbest; GİRİŞİM, ÖRGÜTLENME VE DENETİMİNDE bulmak ve bu amaçla bütün organlarda bilfiil üretmenleri çoğunlukta görmek, yarımız olan Kadını ön safta bulmak, Gençliğe sonsuz inanmak.

e-) Bu güdücü ruhu oluşturan her kesimden insanlarımızı, bu yüce davayı gerçekleştirebilmek ve nihai amacına ulaştırabilmek için insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisiyle donatarak bencillikten uzak, toplum için her türlü fedakârlığı seve seve yapabilecek hale getirmek için gerekli çalışmayı şimdiden başlatmak.”

  Halkın Kurtuluş Partisi, halkımızın ve ülkemizin gerçek kurtuluşunu sağlayacak bu amacın gerçekleşmesi için yasal ve meşru her mücadeleyi yürütmektedir, yürütmeye devam edecektir.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle; Şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen suçundan yargılanıp cezalandırılması amacıyla hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek iddianame düzenlenmek suretiyle Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ederiz. 30.12.2020

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR                                           Av. Sait KIRAN                           Av. Azime Ayça OKUR

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz