Partimiz; Hukuku işportaya çıkartan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu

19.03.2022
377
A+
A-

Açıkça yabancı Parababalarına; gelin ülkeye, kanunları biz size göre ayarlarız, mevzuat sizlere işlemez, sizin isteklerinize, emirlerinize uygun mevzuatı da değiştiririz, vatanseverlik yapmaya, mili menfaatleri gözetmeye kalkan bürokratları da alaşağı ederiz, diyor…

Açmış işporta tezgâhını, gelin efendim gelin, diyor. İşporta tezgâhında ürünleri de açıkça sergiliyor. Satışa çıkardıkları şey ise vatan

Bunlar ülkeyi pazarlamakla mükellefler. İktidara taşıyanlara sözleri var ülkeyi peşkeş çekeceklerine dair; yaptıkları, efendilerine verdikleri sözün gereğini yerine getirmek. “Garantisi benim, benim de arkamda olanı sizler çok iyi biliyorsunuz yaptığı hizmetlerden. O yüzden gelin, bizim mallar garantili”, diyor…

Yabancı Parababalarına söylenenlerin tercümesi budur. Nebati’nin dile getirdikleri tam da “Şecaat arz ederken Merdi Kıpti sirkatin söylermiş” atasözünün yaşam bulmasıdır. Ortaya konan da tam olarak pazarlamacı mantığıdır. Ve komisyoncu, %10’cu, vurguncu AKP’giller’e çok uyar.

Ama biz yurtseverlere, Gerçek Devrimcilere,  Gerçek İnsanlara uymuyor. Onların gözleri ışıltılı, ülkeyi pazarlarken, ama bizler kan ağlıyoruz. Onlar gülerek bütün değerleri satarken, bizler sinirden titriyoruz. Onlar çok rahat hukuku bitirirken bizler öfkeden deliye dönüyoruz.

Dedik HKP olarak, bunların eninde sonunda hesabını soracağız. Ama bu suçu da hafızaya kaydetmek gerekir, bu suçu da dosyalamak, kayıt altına aldırmak gerekir. Tarihe not düşmek gerekir.

İşte bu nedenledir ki Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurusu sonrası Partimizin MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Saygıdeğer Halkımız;

“Din Maskesi Takınan”, AKP’giller; kendilerini 2008’deki kapatma davasında kurtarıveren Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç’ın dediği gibi “Ahlâkı da Adaleti de bitirdiler.” Toplumu tüm kurum ve insanlarıyla birlikte çürüttüler. Ahlâkı da, hukuku da, vicdanları da yıkıp geçtiler. Hiçbir değer bırakmadıkları ve hiçbir değerleri kalmadığı için pervasızlar. Artık Yiv Sıyırmış durumdalar.

AKP’giller’in Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Fransa’da Yabancı Parababalarına söylediği sözler; AKP’giller’in hukuktan, kanundan, adaletten, hakkaniyetten, ahlâktan, onurdan, ulusal gururdan, milli menfaatlerden, kurumlara saygıdan, yerli ekonominin korunmasından ne anladıklarını çok iyi ortaya koymakta.

Ey Halkımız, bakın ne diyor AKP’giller’in Bakanı Yabancı Parababalarına:

“Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz”.

Nasıl isyan etmez, göğsünde yürek taşıyan bir insan buna?

Bu açıkça Yabancı Parababalarına siz efendisiniz biz köleyiz, ayağınıza taş değmesin, ayağınıza kim taş değdirirse icabına bakarız, demek değil midir?

İşte “Onur Yaşamdan Değerlidir”, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” anlayışıyla mücadele eden Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu onursuzluğa sessiz kalamazdık. Hazine ve Maliye Bakanı hakkında, “Nüfuz Ticareti, Görevi Kötüye Kullanma ile Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum Ve Organlarını Aşağılama” suçlarını işlediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

 

Değerli Halkımız;

AKP’giler’in suç dosyalarını bir bir hazırlayıp hem mahkemelere veriyoruz hem de dosyalıyoruz. Yarın devran değişecek, işte o zaman emri yalnızca yasalardan ve vicdanlarından alan, hukukun evrensel ilkelerinden alan Savcı ve Yargıçlardan oluşan Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeler ortaya çıkacak… O zaman çıkarılacaklar AKP’giller tüm avanesiyle o mahkemelerin karşısına…

Çaldıkları kamu malları, yaptıkları kanunsuzluklar, ihanetler, vatan satıcılıkları yanlarına kalmayacak. Hak ettikleri cezalara çarptırılacaklar.

Asla kaçışları, kurtuluşları olmayacak.

18 Mart 2022

HKP Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                           : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

VEKİLLERİ                                    : Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

                                                 Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

   Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA – Av. Doğan ERKAN

 

ŞÜPHELİ                             : Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye Bakanı)

                                                

SUÇ                                       : 1- Nüfuz Ticareti (TCK m. 255)

                                                 2- Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257)

                                             3- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK m. 301)

 

SUÇ TARİHİ                                   : 16.03.2022

 

AÇIKLAMALAR               :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında; “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” ifadesi yer almaktadır. Müvekkil Partinin işbu suç duyurusu; Anayasa ve kanunların üstünlüğünü yok sayanlara karşı yapılmıştır.

Müvekkil Partinin suç duyurusuna konu Gazete Haberi ve Linki:

“Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısı’nda konuştu. Bakan Nebati’nin yabancı yatırımcılara yönelik, ‘Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz’” (https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/burokrasiyi-alasagi-ederiz-demisti-nureddin-nebatiye-tepki-yagdi-1916785)

SUÇ NİTELEMESİ                        :

  • Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.” Bunu dile getiren bir kamu görevlisi. Hazine ve Maliye Bakanı. Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek, onun nüfuzunu kullanarak, Milli Ekonominin bozulması pahasına, yabancı yatırımcıların yararına bütün yasal engellerin kaldırılacağı sözünü, garantisini veriyor. Bu açıkça TCK 255 ile tanımlanan Nüfuz Ticareti suçunun vücut bulmasıdır. Dolayısıyla Şüpheli; “Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca hakkında soruşturma başlatılıp cezalandırılması gerekmektedir.
  • Şüpheli Hazine ve Maliye Bakanı yukarıda linki de verilen haberde görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, mevzuatsa kaldırırız, bürokrasiyse yıkarız, diyerek, açıkça yabancı yatırımcılara, Kamunun Zararına haksız menfaat sağlanacağının garantisini vermekte ve en vahimi de birlikte bütün bunlara karşı kavga ederiz Bu basına ve kamuoyuna kapalı bir sohbet toplantısında öylesine dile getirilen sözler değildir. Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında, bir bakanın resmi olarak sarfettiği sözlerdir. Bağlayıcıdır. Dolayısıyla, TCK m. 257 Görevi kötüye kullanma suçunun şartları oluşmuştur. Şüphelinin; “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca hakkında soruşturmanın başlatılması talep olunur.
  • “Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.” Şüpheli Nureddin Nebati’nin bu söylemi yasaları, yasama organı TBMM’yi, Anayasal Kurumları yok saymaktır. Onların bir işlevinin kalmadığının, hiçbir işlevinin olmayacağının aleni itirafıdır. Devletin Kurum ve organlarını alenen aşağılamaktır. Dolayısıyla TCK m. 301’in şartları oluşmuştur. Şüphelinin “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca hakkında kamu davası açılıp cezalandırılmasını talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle, şüphelinin eylemlerine uyan suçlardan yargılanıp cezalandırılması amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını Müvekkil Parti adına vekâleten talep ediyoruz. 18.03.2022

 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ

Av. Metin BAYYAR                       Av. Sait KIRAN       Av. Azime Ayça OKUR      Av. Doğan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz