On’lar Halkların Bilincinde Yaşıyor!

28.03.2013
432
A+
A-

Ölenler

Dövüşerek öldüler;

Güneşe Gömüldüler.

Vaktimiz yok

ON’ların matemini tutmaya.

 

Akın var

Güneşe akın!

Güneşi zaaaptedeceğiz

Güneşin zaptı yakın!

 

 

30 Mart 1972… Bundan 41 sene önce Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp 12 Mart Faşizminin gorilleşmiş generalleri tarafından Kızıldere’de katledildiler. Gök ekinler gibi biçildiler.

Türkiye Devrimci Hareketinin gözbebekleri, Halkların umudu, Parababalarının kabusuydu ON’lar. Yoldaşları Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan’ın idamlarını engellemek için korkamadan, onurluca yaşamlarını feda ettiler. Fakat biz Devrimciler için ölüm sadece maddi hayata veda etmektir. ON’ların düşünceleri her zaman yolumuzu aydınlatacak ve halklar yaşamlarını yoldaşları için feda eden namuslu, onurlu ON Devrim Şehidini unutmayacak.

Sosyalizm onlar için Dünya ve Türkiye Halklarının mutluluğu, eşitliği, kardeşliği demekti ve ne olursa olsun Sosyalizmden, Marksizm-Leninizmden vazgeçmediler. ON’lar son nefeslerinde bile haykırıyorlardı:

“Yaşasın Marksizm-Leninizm!”

“Yaşasın İşçiler-Köylüler!”

“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!”

Ülkemizin Batılı Emperyalistlerin çıkarları uğruna parçalanması demek olan Sevr’e karşıydılar. Dev-Genç’in kontrolünde olan Ankara Basın Yayın Fakültesinin dış duvarına ve diğer fakültelerin, yurtların içlerine çizdikleri Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Mustafa Kemal’in kalpaklı portresinin altına büyük harflerle kazımışlardı; “Ya İstiklal! Ya Ölüm!” şiarını. Avrupa Topluluğu (AT) Emperyalizmine yani şimdiki AB’ye karşıydılar. “Onlar Ortak Biz Pazar” sloganını haykırıyorlardı.,. Birinci Kuvayimilliye’yle parçalayıp attığımız Sevr’i günümüzde tekrar dayatan ABD ve AB Emperyalizmine yani AB-D Emperyalizmine karşıydılar. Kısacası Antiemperyalisttiler.

Şeriatın sınıfsal temeli olan Tefeci-Bezirgânlık yerine “tefeci-tüccar, feodal mütegallibe” gibi daha muğlâk ve çok da doğru olmayan kavramları tercih ediyor olsalar da, Şeriata karşıydılar. O zaman “türban” modası yoktu ama Şeriatın bu simgesinin yaratıcıları olan “Kanlı Pazar”ı yapan, 6. Filo önünde secdeye yatan din yobazlarını, emperyalizmin “Yeşil Kuşak”çılarını, devrim cephesinin değil, karşıdevrim cephesinin yok edilmesi gereken müttefikleri olarak değerlendiriyorlardı. Laikliği sonunua kadar savunuyorlardı. Yani Antifeodaldılar.

Halkların kardeşliğinin, Türk ve Kürt Halkının kardeşliğinin, “Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” ilkesinin samimi savunucusuydular. Yani Antişovendiler.

Bildiğimiz gibi bu tezler, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ve Partimizin ana tezleridir. Usta’mızın 1954’te kurduğu Vatan Partisi’nin İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz şiarına onlar da sahip çıkıyorlar ve biz İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız diyorlardı.

Yine aynı şekilde Usta’mızın Birinci Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal, Ordu Gençliği’nin ileri geleneği vb. konulardaki görüşlerine sonuna kadar katılıyorlardı. Bu konudaki görüşlerini, “Savunmalar”ında da açıkça yazıyorlardı.

Bugün kendilerine Mahirler’in, Denizler’in ardılları, devamcıları olduğunu söyleyen gruplar Antiemperyalist-Antifeodal-Antişoven ilkelerden uzaklaşmış bir durumda. Günümüzde ABD-AB Emperyalizmi’nin ve yerli işbirlikçileri Tayipgiller’in halklarımıza dayatmış olduğu Yeni Sevr’i (AB-D Emperyalizminin ülkemizi bölme planını), Türbanı (Şeriatı), ikinci İsrail’i (Kürt Sorunu’nda emperyalist çözümü) savunur duruma geldiler. Bu yüzden biz onlara “Sevrci Soytarı Sahte Sol” diyoruz. Oların gerçek devrimcilikle zerre kadar ilgisi kalmamıştır. Onlar lafta devrimcidirler, özde değil. Ve bunlar Denizler’in, Mahirler’in hiçbir düşüncesine sahip çıkmadan, adlarını kullanarak devrimciliğe ilgi duyan gençlerin samimi duygularını sömürüyorlar.

Biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak diyoruz ki; bugün Mahirler’in, Denizler’in gerçek savunucuları, devamcıları biziz. Antiemperyalist-Antifeodal-Antişoven Mahirler’i, Denizler’i onlar değil, Eneski Sosyalizmin devamcıları olan biz Proletarya Devrimcileri temsil ediyoruz. 30.03.2013

Kızıldere’nin, Mahirler’in, Denizler’in hesabını soracağız!

Katiller Halka Hesap Verecek!

 

Yaşasın Marksizm-Leninizm!

Yaşasın Kürt ve Türk Halkının Kardeşliği!

Yaşasın İşçiler-Köylüler!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Kahrolsun Faşizm!

Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!

 

Kurtuluş Partisi Gençliği

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz