Nakliyat-İş’ten:

28.03.2013
589
A+
A-

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı

Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun MNG Kargo Direnişi ile İlgili Yaptığı Basın Açıklaması

 

MNG/FedEx Express Kargo’da İşçi Kıyımına Son

 

Değerli Basın Emekçileri

MNG Kargo, MNG Holding’e bağlı dünyanın en büyük kargo işletmelerinden FedEx Express’in Türkiye’deki lisans ortağı olan en büyük Kargo işletmelerinden biridir.  Ülke genelinde 700’ü aşkın şubesi, 7000’den fazla çalışanın olduğu sektöre önemli yenlikler getirme iddiasında olan bir Kargo işletmesidir.

MNG’de çalışan binlerce işçi kardeşimizin çalışma koşulları, aldıkları aylık ücretler diğer kargolardan farklı değildir. Haftalık çalışma süresi 4857 Sayılı İş Yasasında 45 saat olmasına karşın 70-80 saatlere varmakta, karşılığında fazla mesai ücreti ödenmemektedir. Yıllardan beri çalışan işçilerin aldıkları ücret, asgari ücretin biraz üzerindedir. İşçiler güvencesiz, Anayasanın yasakladığı angarya koşullarda çalışmaya mahkûm edilmektedir.

 

Değerli Basın Emekçileri,

MNG Kargo İşçileri, dayatılan kölece çalışma koşullarına sefalet ücretine artık isyan etmektedir. MNG işçileri “İnsanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için örgütlen sendikalı ol! Nakliyat-İş’e üye ol” kampanyamıza katılarak sendikamızda örgütlenmeye, üye olmaya başlamışlardır.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illerdeki kardeşlerimiz Anayasal haklarına sahip çıkmaktadırlar.

MNG Kargo işvereni, sendikamıza üye olan 10 işçiyi iş daralması, performans düşüklüğü bahanesi ile işten çıkarmıştır.

MNG Kargo işvereni, işçi ve sendika düşmanlığı yapmaktadır. TCK’nin 117 ve 118. Maddelerine göre de suç işlemektedir. Cumhuriyet Savcılarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve çağırıyoruz.

 

Değerli Basın Emekçileri

MNG Kargo işvereninin baskıları, tehditleri ve işçi kıyımı, sendikamızın mücadelesini engelleyemeyecektir. Sendikamız bu günden itibaren burada, MNG işvereninin işçi-sendika düşmanlığına karşı, keyfi bir biçimde çıkarılan işçi kardeşlerimle birlikte meşru-demokratik direnme hakkını kullanacak ve Direnişe başlayacaktır.

İşvereni buradan işçi-sendika düşmanlığından vazgeçmeye, işten atılan işçi kardeşlerimizi işe geri almaya çağırıyoruz. 28.03.2013

 

Yaşasın MNG/FedEx Express Kargo İşçilerinin Örgütlü Mücadelesi!

MNG Kargo’da İşçi Kıyımına Son!

Atılan İşçiler Geri Alınsın!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Yaşasın DİSK! Yaşasın Nakliyat-İş!

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz