Nakliyat İş’ten: “REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş’DEN İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANLIĞI 8 ÜYEMİZ İSTİFA BASKISINA DİRENDİĞİ İÇİN İŞTEN ATILDI ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN”

24.02.2018
438
A+
A-

Sendikamız toplam 141 işçinin çalıştığı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’nin Eskişehir Merkez, Eskişehir Sivrihisar, Zonguldak Merkez, Zonguldak Ereğli, Kastamonu Merkez, Kastamonu Tosya, Karabük Merkez ve Bartın Merkez İstasyonlarında birkaç gün içerisinde işçilerin büyük bir çoğunluğunu üye yaparak Bakanlığa çoğunluk tespiti için başvurusunu yapmıştır.

Sendikal örgütlenmeden haberdar olan REYSAŞ işvereni üyelerimizi tek tek odasına çağırarak e-devlet şifrelerini istemiş ve sendikadan istifa etmeleri için baskı yapmaya başlamıştır. Şifrelerini vermeyen ve sendikadan istifa etmeyen, işverenin bu haksız, hukuksuz, anayasaya ve yasalara aykırı baskılarına boyun eğmeyen üyelerimizden Eskişehir’den üç, Karabük’den üç ve Kastamonu’dan iki olmak üzere toplam 8 üyemiz anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde işten atılmışlardır.

Bu saldırı karşısında sendikamız ve üyelerimiz örgütlü gücümüzden hareket ederek tüm istasyonlarda iş yavaşlatma eylemi başlatmıştır. Şu anda günlük normal çalışma saatleri içerisindeki araç muayeneleri daha geç yapılmaktadır. Atılan üyelerimiz de istasyonların önünde beklemektedirler. Ayrıca yapılan bu tehdit ve baskılar için sendikamız Cumhuriyet Savcılığına sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

İşçilerin anayasal ve yasal hakkı olan sendikaya üyeliğini tanımayan, işçi ve sendika düşmanlığı yapan REYSAŞ Genel Müdürü Yalçın Sumak ve diğer istasyon amirleri bir an önce bu tehdit ve baskılara son vermeli, atılan üyelerimizi işe geri almalıdır.

Sendikasına, ekmeğine, geleceğine, onuruna sahip çıkan üyelerimiz işe geri alınıncaya, REYSAŞ’da toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar haklı ve onurlu mücadelemiz devam edecektir.

Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. REYSAŞ işverenini, uluslararası ve ulusal sözleşmelerle, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz. 24.02.2018

 

  • Atılan İşçiler Geri Alınsın!
  • Yaşasın REYSAŞ İşçilerinin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi!
  • REYSAŞ İşçisinin Sendika Hakkı Engellenemez!