Nakliyat-İş’ten: Eskişehir’de Kitlesel Basın Açıklaması ve Bildiri Dağıtımı ile “İşçi Sınıfımız, Halkımız, Ülkemiz, Cumhuriyetimiz ve Geleceğimiz İçin Hayır”

07.04.2017
563
A+
A-

NAKLİYAT-İŞ ESKİŞEHİRDE; “İŞÇİ SINIFIMIZ, HALKIMIZ, ÜLKEMİZ, CUMHURİYETİMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIR”DEDİ

16 Nisan da 18 maddelik, Anayasa değişikliği ile ilgili bir referandum yapılacak. Bu 18 madde ile amaçlanan nedir? Ne yapılmak isteniyor? Bunun başta işçi sınıfımız, kamu çalışanları ve tüm halkımız tarafından tüm açıklığı ile geleceğimiz için bilinmesi gerekmektedir.
Eskişehir’de Sendikamız, getirilmek istenen yeni sistem değişikliğine ilişkin görüş ve düşüncelerini neden başkanlık sistemine “HAYIR” dediğini belirten kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Sendikamızın hazırlamış olduğu 1000 tane bildiri üyemiz işçilerle birlikte dağıtıldı.

Basın Açıklamasını DİSK/ Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU yaptı.
Eylemde “İşçi Sınıfımız, Halkımız, Ülkemiz, Cumhuriyetimiz ve Geleceğimiz İçin Hayır” yazılı pankartımız açıldı. Eyleme Sendikamızın Eskişehir’de örgütlü olduğumuz Sarp Havacılık ve Tepebaşı Belediyesi işçileri katıldı.

Ayrıca eyleme, Eskişehir Hayır Platformu, DİSK İl Temsilcisi, Birleşik Metal İş Şube Yönetici ve işyeri temsilcileri ile Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı ve yöneticileri katıldı.
Eylemde “İşçi Sınıfımızın, Halkımızın Geleceği İçin HAYIR”, “Ülkemiz ve Cumhuriyetimizin Kazanımları İçin HAYIR”, “İşimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin HAYIR”, “Kıdem Tazminatımızın Fona Devredilmesine, Gasp Edilmesine HAYIR”, “Taşeron Cehennemine HAYIR”, “Güvencesiz Çalışmaya HAYIR”, “İşsizlik Fonunun Sermayeye Peşkeş Çekilmesine HAYIR”, “Grev Yasaklarına HAYIR”, İş Cinayetlerine HAYIR” “Başkanlığa HAYIR”, sloganları atıldı ve dövizleri açıldı.

Yapılan basın açıklamasının ve dağıtılan bildirinin tam metni;

İŞÇİ SINIFIMIZ, HALKIMIZ, ÜLKEMİZ,
CUMHURİYETİMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIR
16 Nisan da 18 maddelik Anayasa değişikliği ile ilgili referandum yapılacak. Bu maddeler hangi amaçla gündeme getirilmiştir? Ne yapılmak isteniyor? Bunun başta işçi sınıfımız, tüm halkımız tarafından tüm açıklığı ile geleceğimiz için bilinmesi gerekmektedir. Bir oldubitti ile yaratılmaya çalışılan baskı ortamında geleceğimizle ilgili son derece önemli konuda karar verilemez.
Ülkemizin içerisinden geçtiği bu tarihsel süreçte, OHAL döneminde demokratik bir Anayasanın hazırlanmasının, oylanmasının koşulları yoktur.
Gündemdeki Anayasa değişikliği maddeleriyle ülkemizde biçimsel olarak da olsa demokrasi adına kalan bazı düzenlemeler, kazanımlar ortadan kaldırmak istenmektedir. Şu anki Anayasa değişikliğinin özünü oluşturan “Başkanlığın” bir ABD- CIA projesi olduğu açıktır.
Kuvvetler ayrılığı (Yasama, yürütme ve yargının ayrılığı) ilkesi, Magna Carta’dan, Montesquie’’ya başlayarak Fransız Devrimi ile daha somut duruma gelmekle beraber, Bu tarihsel süreçten daha önce en eşitlikçi din olan İslamiyet’te dört halife döneminde özellikle de Hz. Ömer döneminde de şu anki kuvvetler ayrılığının genel ilkelerinin uygulandığı bilinmektedir.
1789 Fransız Burjuva Devrimi döneminde yayımlanan Bildirgenin 16. Maddesinde “kuvvetler ayrılığının bulunmadığı bir toplumun anayasası yoktur” yer almaktadır. Evet 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği ile kuvvetler ayrılığı (yasama, yargı, yürütme) ortadan kaldırılmaktadır. Bundan dolayı da evrensel bir anlamda anayasadan söz edilemez.

Diğer düzenlemelerle de birlikte otoriter bir başkanlık sistemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
• İşçi Sınıfımızın,Halkımızın Geleceği İçin HAYIR
• Ülkemiz ve Cumhuriyetimizin Kazanımları İçin HAYIR
• Emperyalizme, Büyük Ortadoğu Projesine (BOP’a) Karşı Olduğumuz İçin HAYIR
• İşimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin HAYIR
• Kıdem Tazminatımızın Fona Devredilmesine, Gasp Edilmesine HAYIR
• Taşeron Cehennemine HAYIR
• BES (Bireysel Emeklilik Sitemine) HAYIR
• Eğitim ve Sağlıkta Özelleştirmeye HAYIR
• Güvencesiz Çalışmaya HAYIR
• OHAL ve KHK’larla Yönetilmeye HAYIR
• KHK, Hukuksuz, İşten Çıkartılmalara HAYIR
• Kamunun Zenginliklerinin, Sermayeye Peşkeş Çekilmesine, Özelleştirilmesine HAYIR
• Vergi Adaletsizliğine HAYIR
• Gelirin ve Servetin Adaletsiz Paylaşılmasına HAYIR
• İşsizlik Fonunun Sermayeye Peşkeş Çekilmesine HAYIR
• Grev Yasaklarına HAYIR
• İş Cinayetlerine HAYIR
• Kadın Cinayetlerine HAYIR
• Tam Bağımsız ve Demokratik Bir Türkiye İçin HAYIR
• Başkanlığa HAYIR

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz