Mustafa Kemal, bedence kaybının 82. Yılında AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Satılmışlara karşı savaşmaya devam ediyor, savaşmaya da devam edecek!

10.11.2020
463
A+
A-

Çünkü Mustafa Kemal’in karakteriydi Bağımsızlık.

Çünkü O’nun, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı örgütlemeye atılırken şiarı; “Ya İstiklal Ya Ölüm!”dü.

Çünkü O’nun için, “Söz konusu Vatansa gerisi teferruattı”.

Çünkü Mustafa Kemal için Vatanı işgal eden Emperyalist Yedi Düvel, nasıl geldilerse öyle gönderilmesi gereken insanlık düşmanlarıydı.

Çünkü Mustafa Kemal, Mazlum Halkların Emperyalizme karşı ilk zaferi olan Çanakkale Zaferi’nin Komutanıydı.

Ve çünkü Mustafa Kemal, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı dünyada ilk olarak zaferle taçlandıran Birinci Kuvayimilliyecilerin ve Halkımızın Önderiydi.

O nedenle Mustafa Kemal unutulmaz, unutturulamaz!

Tüm mazlum Halkların insan soyunun en büyük düşmanlarına karşı bağımsızlık mücadelesinde, halklarla birlikte savaşmaya, yol göstermeye, ışık olmaya devam eder.

İstedikleri kadar uğraşsınlar AB-D Emperyalistleri, onların Sevr Projelerini paçavraya çeviren Mustafa Kemal’in izini tozunu silmek için; başaramazlar.

Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin torunları AKP’giller, istedikleri kadar çalışsınlar, çabalasınlar, Mustafa Kemal’i unutturmak, itibarsızlaştırmak için; başaramazlar.

Bu halk unutmaz, halkının özgürlüğü için ölümü göze alıp savaşanı.

Nasıl unutur bu halk, toprağına göz koyan, namusuna göz diken, canına kast eden Emperyalist Canavarlara bu toprakları dar eden, denize döken bir komutanı?

Unutmaz, Unutmaz bu Halk!

Emperyalist saldırganlara evinin kapısını açan, komşusunu, arkadaşını, kardeşini ihbar eden, özgürlük düşmanı Ortaçağcı mahlûkları, AKP’giller’in atalarını, emperyalistlerin gemilerine bindirip ülkemizden gönderen Mustafa Kemal’i unutmaz.

Laik Cumhuriyet’i kurdu Mustafa Kemal. Kurulan Laik Cumhuriyet’in eseridir, Türkçe Alfabe, fabrikalar, tren yolları, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Laik Eğitim, bilim üreten Üniversiteler… Bu Halk hiç hafızasından siler mi Mustafa Kemal’i?

Silmez, unutmaz, unutturmaz!

Ne demişti Kuvayimilliye Komutanı, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı?

Düşündüğü gibi yaşamak için savaşmayan aydın, uşaktır.”

Mustafa Kemal, düşündüğü gibi yaşamak için savaştı, sadece kendini değil halkını da Emperyalistlere uşak yapmadı.

Demez mi bu halk; unutana da, unutturmak isteyene de, izini tozunu silmek isteyene de “Lanet Olsun” diye.

Dünyanın Mazlum Halkları da unutmaz Mustafa Kemal’i. O Mustafa Kemal ki, Çanakkale’de insan soyunun en büyük düşmanlarının yenilebileceğini dünyaya kanıtlamış, onların gururunu kırmış, Halklara karanlıktan çıkışın ışığını, yolunu göstermiş. Hiç unutulur mu?

Nasıl unutulsun her biri Halk Kahramanı, önderi olan Fidel’lerin, Che’lerin, Nasır’ların, Ho Şi Minh’lerin örnek aldığı bir Mustafa Kemal?

Biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları, İkinci Kurtuluş Savaşı’nın Önderi Kıvılcımlı Usta’nın devamcıları Mustafa Kemal’i unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!

O’nun mücadelesi, bizim İkinci Kurtuluş Savaşı’mıza yol gösterecek. Işık olacak.

O, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın önderiydi, biz AB-D Emperyalistlerine ve yerli Satılmışlara karşı verilecek İkinci Kurtuluş Savaşı’na önderlik edeceğiz

O ve Birinci Kuvayimilliyeciler Sevr’i paçavraya çevirdiler, bizler de Yeni Sevr’i parçalayacağız, Batılı Emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız.

Mustafa Kemal, Ortaçağcı gericileri Emperyalist Yedi Düvelin gemilerine bindirip gönderdi, biz İkinci Kuvayimilliyeciler de Muaviye-Yezid’in tohumları CIA İslamcılarını Tarihin çöplüğüne göndereceğiz.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bir yol açtılar, Ulusal Kurtuluşu gerçekleştirdiler. Biz Gerçek Devrimciler de Ulusal Kurtuluşu nihai sonucuna ulaştıracağız. Sosyal Kurtuluşla taçlandıracağız Ulusal Kurtuluşu. Halkın İktidarını kuracağız.

İşte o zaman ne Emperyalistler ne de onlara uşaklıktan zevk alan Yerli Satılmışlar, bir daha Mazlum Halkımız üzerinde tahakküm kuramayacak. Bir daha bu topraklara adım atamayacaklar. Acılı günler geride kalacak Halkın İktidarı kurulduğu zaman. Hak ettiğimiz mutlu günler başlayacak. Yeniden örnek olacağız mazlum halklara, yol göstereceğiz onlara.

Ant olsun ki başaracağız!

Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşları başardılar.

Biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları da başaracağız.

Evet, Mustafa Kemal’in Laik Cumhuriyet’inden eser kalmadı.

Evet, Mustafa Kemal’in Ordusu dağıtıldı.

Evet, “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.”

Evet, “Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.”

Evet, “bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.”

Evet, “Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.”

Ama sanmasınlar ki AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlar; bu devran hep kendilerinin istediği gibi döner.

Unutmasınlar; karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığa en yakın olduğumuz andır.

İşte tıpkı Mustafa Kemal ve arkasında kenetlenen Halkımız gibi, biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları da Halkımızla birlikte karanlığı yaran ışık olacağız.

Mazlum Halklara sözümüz olsun:

Biz Gerçek Devrimciyiz. Omuzlarımıza yüklenmiştir Devrim yapmak görevi.

Görevimizi yerine getireceğiz!

Mustafa Kemal Ölümsüzdür!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

10 Kasım 2020

HKP

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz