Küçük Çamlıca vurgununa inceleme

31.10.2016
858
A+
A-

Küçük Çamlıca Vurgunu Suç Duyurumuz üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri tarafından ön inceleme başlatıldı!
08.07.2016 tarihli gazetelerde; Boğaziçi’nin en büyük ikinci yükseltisi olan, Boğaziçi’ne hâkim Küçük Çamlıca ile ilgili haberler yayınlanmış, bu haberlerde 3. Derece Doğal SİT alanı Küçük Çamlıca’da olan arazinin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun oğlu Mehmet Eroğlu’nun ortaklarına geçince yapılaşma izinin 250 metrekareden 40 bin metrekareye çıkartıldığı belirtilmiştir. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulmamış, plan tadilatı yapıldıktan sonra kurula gönderilmiş İstanbul 6 no’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ise doğal SİT alanındaki yapılaşma yoğunluğunun artmasına ve bodrum kat kullanımlarının doğal yapıya olumsuz etkisine vurgu yaparak çekincelerini belirtmiş ancak planı reddetmeyip topu Çevre Bakanlığı’na atarak onaylamıştır.
Bu haber üzerine harekete geçen Halkçı Hukukçular 11.07.2016 tarihinde, “Veysel Eroğlu (Orman ve Su İşleri Bakanı), Mehmet Özhaseki (Çevre ve Şehircilik Bakanı), İstanbul 6 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeleri, Mehmet Eroğlu (Veysel Eroğlu’nun oğlu), Haşmet Mürşit (Panaroma İnşaat firmasının kurucusu), Gazanfer Mürşit (Panaroma İnşaat firmasının kurucusu) ve soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak imar vurgunu yolu ile menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren, görmezden gelen diğer kamu görevlileri” hakkında Halkın Kurtuluş Partisi adına suç duyurusunda bulunmuştu.
Bu suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu müfettişleri tarafından İstanbul VI No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu hakkında ön inceleme başlatıldı. Ön inceleme kapsamında Halkın Kurtuluş Partisi adına vekilleri Av. Ali Serdar Çıngı ve Av. Pınar Akbina’nın müşteki sıfatı ile bilgilerine başvuruldu.
Verilen ifadede “İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Küçükçamlıca Mahallesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsele ilişkin sunulan mimari uygulama projenin, İstanbul VI No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması ve sonraki süreçte Koruma Bölge Kuruluna sunulduktan sonra, Kurulun 09/03/2016 tarih ve 3223 sayılı kararında, Kurul üyelerinin doğal değerlerle ilgili çekincelerini belirterek sorumluluğu üzerlerinden atmaları nedeniyle ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunun 257. Maddesi uyarınca “Görevi kötüye kullanma” suçunun işlendiğinden bahisle şikayet dilekçesi verdik. Konuyla ilgili tüm ihbar ve şikâyetlerimiz bahse konu şikâyet dilekçesinde yer almaktadır.
“Bizim müşteki Halkın Kurtuluş Partisi adına vermiş olduğumuz dilekçede asıl vurgulamak istediğimiz husus, Koruma Bölge Kurulunun doğal sit alanıyla ilgili olarak net bir karar almamış, sadece “Kurul görüşü alınmadan onaylanan plan tadilatındaki yapılaşma koşullarındaki (Doğal Sit alanında tabandaki yapılaşma yoğunluğunu artırıcı ve bodrum kat kullanımlarının doğal yapıya olumsuz etkisi) çekincelerimiz…” yönünde çekincelerini bildirmiş olmasıdır. Bize göre Koruma Bölge Kurulunun, almış olduğu kararda, mimari uygulama projesinin doğal değerlere zarar verdiğini açıkça belirtilerek konunun yeniden değerlendirilmesinin sağlanması gerekirdi. Bu nedenle soruşturmanın selameti açısından ön inceleme izni verilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz…” şeklinde Koruma Kurulunun konu ile ilgili sorumluluğu dile getirildi.
Ayrıca bu olay nedeni ile rant sağlayan ve haklarında suç duyurusunda bulunduğumuz asıl suçlular olan AKPgiller’in yargılanması gerektiği vurgulandı. Bu Ön İncelemenin asıl şüphelilerin yargılanmasının önünü açacağı belirtildi.
Yargı sistemimizin AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştürüldüğü şu günlerde göstermelik de olsa böyle bir ön incelemenin başlatılması olumludur. Bu günlerde sorumlular yargılanmasa bile Halkın Kurtuluş Partisi üzerine düşeni yapmakta Tarihe not düşmektedir. Elbet bu devran böyle gitmeyecektir. Eninde sonunda tüm sorumlular yargılanacak Halkın Adaleti yerini bulacaktır! 28.10.2016

Halkçı Hukukçular

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz