HKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sahte diplomasını YSK’den sonra bu kez de yargıya taşıdı

23.10.2015
588
A+
A-

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 Suç Duyurusunda Bulunan: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No. 24/15 Kızılay/ANKARA

Vekilleri: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI

Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça ALPEL, Av. Halil AĞIRGÖL

Av. Doğan ERKAN, Av. Pınar AKBİNA

Meşrutiyet Cad. Sezenler Sokak. No: 4/15 Sıhhıye/ANKARA

Şüpheli: Recep Tayyip Erdoğan

Suç: Resmi belgede sahtecilik (TCK 204. Md.)

 Konusu: 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Halkoylamasında Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; seçim sürecinde YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin sahteliği ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte bir kez daha ortaya çıkmış olduğundan adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından, adı geçenin Cumhurbaşkanlığı’nın derhal düşürülmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna yaptığımız başvuru cevabında, suç duyurusu yapmak hususu müvekkil partiye terk edildiğinden işbu suç duyurusunu yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Açıklamalar:

1- 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığı, seçim sürecinde de gündeme getirilmişti.

O dönemde MHP Grup Başkanvekili olan Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmişti.

Bütün bu tartışmalara ve ciddi iddialara rağmen, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmiş ve üç adayın yarıştığı seçimi R. Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Yüksek Seçim Kurulunun 15.08.2014 tarih ve 3719 sayılı kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanı’nın diploması ile ilgili tartışmalar devam etmiş, seçim öncesindeki iddiaların sahibi Yusuf Halaçoğlu; “Ben, Cumhurbaşkanına diploman sahte diyorum beni mahkemeye vermiyor. Normal başka bir şey olsaydı çoktan verirdi. Diyorum ki; 1981 yılında mezuniyet belgesi almışsın, mezuniyet belgende ne resim var, ne gizli damga var, soğuk damga var. Dekanın da mührü yok. İmza var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor diğerlerinde resim var, soğuk damga var. Seninkinde niye öyle değil? Oraya not düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? Marmara Üniversitesi’nin diplomasını nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme mezunu olarak nitelendiriliyor. Halbuki İşletme ile alakası yok.” diyerek ısrarla iddialarının arkasında durmuştur.

2- Gerçekten de Halaçoğlu tarafından iddia konusu yapılan eksikliklerin tamamı, ekte bir örneğini sunduğumuz 03.04.1981 tarihinde verilen “Mezuniyet Belgesi”nde bulunmaktadır. (EK-1) Dahası bu tarihte yani 1981 ve öncesinde adı geçen okulda öğretim süresinin üç yıl olduğu açık seçiktir.

3- Halaçoğlu’nun bu iddialarından hemen sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu söylenen ve bir örneğini ekte sunduğumuz renkli bir Diploma basına servis edilmişti. (EK-2) Oysa bu diplomada da Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son derece açıktır.

4- Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır. (EK-3) Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arzetmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Bu durumda, bu diplomalardan hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğu sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bize göre her ikisi de sahtedir.

Çünkü; EK-1’de sunulan Mezuniyet Belgesi’nde her ne kadar mühür ve resim yoksa da, Marmara Üniversitesi yazılmadığı gibi, Mezun Olduğu Bölüm hanesi boştur.  Oysa “diploma”larda Mezun Olduğu Bölüm hanesinde “İşletmeci” olarak yazmaktadır.

5- Seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığına aday olan R. Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen evraklar arasında EK-2’deki diploma varsa, Ergun Poyraz tarafından yayınlanan ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok farklı içeriğe sahip ikinci diploma nedir?

Ya da Noterlik müessesesi gereğince Noter onaylı evraka itibar edilecekse de EK-2’de sunulan diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Fakat her durumda, R. Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılında mezun olduğu okulun üç yıllık olduğu ve Marmara Üniversitesi’nin de 1982 yılında kurulduğu kesindir.

6- Bilindiği gibi; Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı üzere, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Halkoylamasında Cumhurbaşkanı seçildiği kamuoyuna duyurulan Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu Ergun Poyraz tarafından yayınlanan Noter onaylı belgenin ortaya çıkmasıyla bir kez daha kanıtlanmıştır.

Tüm bu sebeplerle Yüksek Seçim Kuruluna yaptığımız başvuruda Yüksek Seçim Kurulu cevaben, “Recep Tayyip Erdoğan hakkında cumhuriyet başsavcılığına başvuru hususu, ilgili siyasi partinin kendi inisiyatifinde olduğundan” demek suretiyle suç duyurusu yapma görevi müvekkil partiye terk edilmiştir (EK-4).

Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nın düşürülmek üzere Yüce divanda dava açılması için bu yönden dosya tefrik edilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmelidir.

Öğrenim belgelerinde yaptığı sahtecilik nedeniyle de TCK’nin 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan ve bu eylem görev suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, savcılığınızca doğrudan soruşturma yürütülmesini talep ederiz.

 Sonuç ve İstem:  Sunulan ve resen görülecek sebeplerle;

1- Şüpheli hakkında TCK’nin 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan doğrudan soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını,

2- Şüphelinin Cumhurbaşkanlığı koşullarını taşımadığı ve Cumhurbaşkanlığı’ndan düşürülmesi talebiyle Yüce Divanda dava açılması için dosyanın bu yönden tefrikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 23.10.2015

Halkın Kurtuluş Partisi

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR                          Av. Sait KIRAN                  Av. Doğan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz