Halkın Kurtuluş Partisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi için YSK’ye başvurdu

14.06.2019
1.028
A+
A-

Halkın Kurtuluş Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 6’ncı maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı mazbatasının İPTALİNE ve Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 204’üncü maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Suç Duyurusunda bulunulması için YSK’ye başvurdu.

11 Haziran 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde şöyle bir haber yayınlandı:

“Erdoğan’ın sunduğu fotokopiyi aslını görmeden onaylayan kâtibi soruşturmayan notere uyarı

“Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verdi…”

Bu olay Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğunun yeni bir kanıtıdır. HKP derhal harekete geçerek YSK’yi göreve çağırmıştır.

YSK başvurumuzda da belirttiğimiz gibi:

“…Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101’inci maddesinde; Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6’ncı maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

“Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

“Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortada TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ MEVCUTTUR.

“Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasasının 6’ncı maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının derhal İPTAL edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİ,

“TCK’nin 204’üncü maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için YSK’ye başvurma zorunluluğu doğmuştur.”

Halkın Kurtuluş Partisi, Halkımıza karşı görevini yapmaya devam edecektir. AKP iktidarının başının yasaları hiçe sayan, Halkımızı aptal yerine koyan sahte diploma skandalını sürekli gündemde tutacaktır. AKP’nin başı ergeç diğer suçlarının tümünden ve resmi evrakta sahtecilik suçundan, bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan kurtulamayacak. O günleri hep beraber göreceğiz. 13 Haziran 2019

Kurtuluş Partili Hukukçular

Başvuru dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURUDA BULUNAN..: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No. 24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ………………: Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI,

Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça OKUR,

Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Doğan ERKAN, Av. Pınar AKBİNA.

                                                     Ortak Adres: Sezenler Cad.. No: 4/15 Sıhhiye/ANKARA

 

İSTEM KONUSU………………: 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AKP Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan ve Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliği ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı mazbatasının İPTALİNE ve Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması istemidir.

AÇIKLAMALAR……………….:

1- Bilindiği gibi, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesinin; altıncı fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanun’da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.” demektedir.

2- Bu açıdan aldığınız 26/04/2018 tarih 290 sayılı kararınızın “III- Aday gösterilmede aranacak belgeler “ başlıklı kısımda şöyle demekteydiniz:

“…

3- Adayın;

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,

b) Yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği,

c) İmzasını içeren yazılı muvafakati,

ç) Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden veya e- devlet üzerinden milletvekili adaylığı için alınan adlî sicil ve arşiv kaydının aslı,”

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı belirtilen AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığı, daha önce defalarca gündeme getirilmişti. Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi de bu çerçevede 28.09.2015 tarih 22683 sayı ile kaydınıza giren başvuru ile kurulunuza başvurmuş ve ilgili tarafından başkanlığınıza verilen öğrenim belgeleri sahte olduğundan Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliliğine sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nın derhal düşürülmesini talep etmiştir. (EK-1) 29.09.2015 tarihli eksik inceleme ürünü, yasaya aykırı kararınızla bu talebi reddettiniz.

Yine HKP, 22.05.2018 tarih 182535 sayı ile kaydınıza giren dilekçe ile kurulunuza başvurmuş ve aynı gerekçeyle anılanın adaylığının iptalini istemiştir. (EK-2) Ancak kurulunuz, bu ayrıntılı ve açık kanıtları sunulmuş talebi, eksik inceleme ürünü, yasaya aykırı, olaya uymayan keyfi 23/05/2018 tarih 547 sayılı kararla reddetmiştir. (EK-3)

3- 11 Haziran 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde şöyle bir haber yayınlandı:

“Erdoğan’ın sunduğu fotokopiyi aslını görmeden onaylayan kâtibi soruşturmayan notere uyarı

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verdi.

Türkiye Noterler Birliği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokosipini, “Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!” şeklinde tasdik eden noter kâtibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası verdi.

İstanbul 15. Noterliği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı olmadan önce adaylık sürecinde YSK’ye sunmak amacıyla üniversite diplomasının fotokopisini, “Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!” şerhiyle tasdik etti. 27 Haziran 2014 tarihli 1103 yevmiye numarası ile yapılan tasdik işlemini noter kâtibi Emine Seven gerçekleştirdi.

Ahmet Davran adlı yurttaş, İstanbul 15. Noterliği’ne başvurarak Emine Seven hakkında disiplin soruşturulması başlatılmasını istedi. Aradan geçen zamana karşın İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün, soruşturma talebine yanıt vermedi. Bunun üzerine noteri, Türkiye Noterler Birliği’ne şikâyet eden Davran, kâtibin yaptığı işleme yönelik şu suçlamada bulundu:

“Kâtip Seven A4 fotokopi bir kâğıda diploma aslı olmadığı halde, kanuna aykırı bir şekilde şerh vurarak imzalamış, noter mührünü ve kaşesini basarak sahte bir resmi belge oluşturmuştur. Hatta 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın diplomasının sahteliğine ilişkin yapılan itirazlarda da Seven tarafından tanzim edilen bu sahte resmi evrak iğfal yani kandırma gücüne sahip olduğundan YSK’nin kararlarında bahsi geçmiş ve bu şerhe dayalı olarak itirazlar ret edilmiştir.”

Savunmayı çürüttü

Seven’in bu işlemi aynı noterlikte daha önce 12 Nisan 1994 tarih ve 10424 yevmiye numaralı noterlik işleminin cilt bendinden bakarak örnek verdiğini, yani yönetmeliğin 95/A maddesine göre işlem yaptığını savunduğunu aktaran Davran, bu savunmayı şöyle çürüttü: “Seven’in bu beyanı kabul edilmiş olsaydı, fotokopi üzerine vurulacak şerh 95/B yani ‘İş bu suretin dairede 12 Nisan 1994 tarih ve 10424 yevmiye nolu aslının aynıdır’ şeklinde olmalıydı.”

“Seven, 20 yıl önceki 12 Nisan 1994 tarih ve 10424 yevmiye numaralı noter işleminden örnek verdim diyorsa, nasıl oluyor da arka tarafına ilgili olarak ibraz ettiğim aslına uygundur şeklinde bir şerhi yönetmeliğin 95/A madesine göre vurabiliyor? Burada ilgili olarak gösterilen Hasan Tükenmez hangi diploma örneğini ibraz ediyor? Kaldı ki edemez de… Çünkü 3 Haziran 2016’da Marmara Üniversitesi Rektörü, Erdoğan’ın diplomasını kaybettiğinden bahisle 31 Mart 2011 tarihinde bir duplikat diploma talebinin olduğunu ve 1 Nisan 2011 tarihinde de kendisine duplikat verdiğini ifade etmiştir. …” (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1434538/Erdogan_in_sundugu_fotokopiyi_aslini_gormeden_onaylayan_k_tibi_sorusturmayan_notere_uyari.html)

Anılan gazetenin habere ilişkin örneği de ektedir. (EK-3)

Habere konu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığının 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. Sayılı kararını da ekte sunuyoruz. (EK-4)

4- Bu haber ve EK-3’te sunduğumuz Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığının kararı, EK-1 ve EK-2’de sunduğumuz başvurularımızın ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır. Bu dilekçelerimizde ileri sürdüğümüz bilgi ve belgeleri tekrara kaçmamak için burada yenilemiyoruz. Ekte sunduğumuz ve kayıtlarınızda mevcut bu dilekçelerimizde ileri sürdüğümüz hususları tekrarlıyoruz.

 5- Bilindiği gibi; Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortada TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ MEVCUTTUR.

Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının derhal İPTAL edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE,

TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığı’nıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Gereğini vekâleten dileriz. 13.06.2019

Halkın Kurtuluş Partisi Vekilleri

Av. Metin BAYYAR   Av. Sait KIRAN   Av. Azime Ayça OKUR Av. Doğan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz