Derleniş Yayınları 18’inci Bursa Kitap Fuarı’nda devrimci heyecanını Bursa Halkına taşıdı

17.03.2020
563
A+
A-

Bu sene 18’incisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı’nın 07.03.2020-15.03.2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmişti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Derleniş Yayınları olarak önceden gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da konferans etkinliği için gerekli çalışmaları yaptık ve “Bağımsızlık ve Ekonomi” başlıklı bir konferans gerçekleştirdik.

Fuar etkinlikleri, tüm dünyada büyük endişe yaratan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi-Salgın olarak tanımlanan Korona salgını nedeniyle 14 Mart 2020 Cumartesi günü 18.00’da yani bir gün önce sonlandırıldı. Zaten sonlandırılmadan iki-üç gün önceden itibaren ziyaretçi sayısında dikkate değer düşüş gözlemlenmişti. Özellikle Perşembe gününden itibaren okulların fuara öğrenci kafilesi getirmesinin engellenmesi bu hızlı düşüşe etki etmişti.

“Bağımsızlık ve Ekonomi” konulu konferansımızı 68 kuşağı devrimcilerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gürkan Yoldaş’ımız sundu. Konferans HKP Bursa İl başkanı Av. Halil Ağırgöl’ün açış konuşması ile başladı, Halil Ağırgöl Yoldaş sunumuna, HKP Tüzüğünün amaç maddesinden şu alıntıyı yaparak başladı:

“ Oligarşik nüfuz yerine Halkın Demokratik İktidarıyla:

a-) Devleti Halk’tan üstün değil, Halk’ı Devlet’ten

üstün tutan gerçek özgürlüğü fiilen kurmak ve antidemokratik yasaları ayıklamak.

b-) Müzmin İşsizlik ve azgın Hayat Pahalılığı kanser haline gelmiştir. Bunları köklerinden kazımak için ikinci bir Kuvayimilliye (Kurtuluş Savaşı) seferberliği gerekmektedir. Bu ekonomik seferberliğimizi bilim ve teknolojinin en son aşamasına dayanan ağır sanayi temeline oturtmak.

c-) Ulusal üretim mücadelemizin para maddesini -ne sadakayla ne zorla- ancak UCUZ DEVLET ve BİLİNÇLİ TİCARET yoluyla sağlamak.

d-) Bu kutsal ekonomik Kuvayimilliye seferberliğimizin güdücü ruhunu -başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere- cahil, alim, köylü, şehirli… bütün değer yaratan emekçi halkın tamamıyla aşağıdan gelme ve tamamıyla serbest; GİRİŞİM, ÖRGÜTLENME VE DENETİMİNDE bulmak ve bu amaçla bütün organlarda bilfiil üretmenleri çoğunlukta görmek, yarımız olan Kadını ön safta bulmak, Gençliğe sonsuz inanmak.

e-) Bu güdücü ruhu oluşturan her kesimden insanlarımızı, bu yüce davayı gerçekleştirebilmek ve nihai amacına ulaştırabilmek için insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisiyle donatarak bencillikten uzak, toplum için her türlü fedakârlığı seve seve yapabilecek hale getirmek için gerekli çalışmayı şimdiden başlatmak.”

Halil Ağırgöl Yoldaş, sonrasında ana konuşmayı yapması için sözü Hüseyin Gürkan Yoldaş’a bıraktı.

Hüseyin Gürkan Yoldaş şunları dile getirdi:

“ Günümüzde Bağımsızlık ve Ekonomi İlişkisi Nedir?

“Bu iki kavram ile insan bilinci arasında bir ilişki var mıdır?

“Elbette vardır. Bence bu iki kavramın neredeyse ilişkili olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir ülkede yaşanan ekonomik olaylarının tümü; (Örneğin; hayat pahalılığı, işsizlik, üretim ve tüketim sorunları, paylaşım sorunları, zamlar, yüksek faizler, yatırımlar, eğitim, güvenlik sorunları, konut sorunu, özgürlük kısıtlamaları ve düşünce özgürlüğü yasakları, üretimde verim, borçlu veya borçsuz yaşamak) gibi tüm konular ile ülkenin bağımsızlığı konuları (Örneğin; yerli ve yabancı banka ve finans kuruluşlarının egemenliği, yabancıların ülke içindeki üs ve tesisleri yoluyla güvenliği tehdit etmesi, askeri ve sivil milli savunma araçlarının yeterlilik durumu, askeri üretim tesislerinin varlığı, yokluğu ve yeterliliği, istihbarat birimlerinin vasıfları ve yetkinliği, ülke siyasetinin milli veya gayrı milli oluşu, demokrasinin durumu, eğitim sisteminin durumu gibi birçok konular) tamamen bir bütündür.” diyerek ekonomi ile bağımsızlığın nasıl birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini açıklayarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“İhtiyaç için değil, pazar için yapılan “Geniş Yeniden Üretim” in yaygınlaşması çok şeyi değiştirmeye başlamıştı.  Üründe kalite ve ucuz fiyat sağlayan rekabetçi sistemin, toplumda azınlıkta olan egemenler için zararlı olduğu fark edilince burjuvazi serbest rekabeti terk etti. Şirketler tekelleşti. Ürünlerde kalite yarışı azaldı, şirketlerin yönlendirdiği pazarda teknoloji ve otomasyonla maliyet düşmesine rağmen fiyatlar arttı. Pazar mala ve çeşide boğuldu. Adeta “Mal Fetişizmi” (Tüketme çılgınlığı) oluşturuldu.

“Serbest pazarlıkla saptanan işgücü fiyatları baskılandı. Çalışanların örgütlenmesi, üretim ve üleşimde etkin olması, söz ve karar hakları kısıtlandı. Antik uygarlıklarda piyasalara etkili olan eski Tanrı-Peygamber- Kutsal kitap emirleri yerine, kutsal “Serbest piyasa ekonomisinde” Arz-Talep-Fiyat Kanunu her şeye, her değere egemen oldu. Para adeta kutsallaştırıldı.

“Tüm mabetler bir kışla, din görevlileri piyasada gönüllü asker oldular. İnsanların aklını yok etmek için büyük yatırımlar yapıldı. Dini örgütler, “sivil toplum örgütleri”nin çoğu en büyük güvenlik örgütü görevi üstlendiler ve karşılığında egemenlerden yüksek destek aldılar. Burjuvalar birleşip “Tekelleşme”yi yeğlediler ama bu bile kendi aralarındaki çelişkileri gideremeyince, hırsla dünyada iki defa kapitalist paylaşım savaşı çıkartıldı. Dünya yakılıp yıkıldı, yeniden paylaşıldı.”

Yoldaş’ımız bu ve devamındaki ifadeleriyle toplum biçimlerinin gelişimi, sınıf ilişki ve çelişkileri bağlamında konuyu örnekleyerek katılımcıların ilgi ve dikkatle dinlediği bir konferans gerçekleştirildi.

Kitap Fuarında bu yıla özgü Korona virüsün etkisi dışında e-ticaretin yaygınlaşması nedeniyle katılımcı ve ziyaretçi sayısında önemli oranda azalma gözlemlendi. Bu durum özellikle Fuardaki firmaların nerdeyse tamamına yakınını oluşturan ticari işletmeleri hayli zorlamaya başladı. Fuarda belki de ticari kaygı gütmeyen, ideolojik bir duruş ortaya koyan tek yayınevi Derleniş Yayınları idi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın açıldığı sosyalizmin kızıl bayrağını kızıl standında yine Derleniş Yayınları dalgalandırdı. Türkiye ve Dünya devriminin sorunları ve çözüm yollarının açıklandığı Hikmet Kıvılcımlı Usta ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın kitaplarını bu yıl da halkımızla buluşturmuş olduk. 15 Mart 2020

Derleniş Yayınları

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz