Demirören’in alıp ödemediği 750 milyon dolarlık kredi için Ziraat Bankası’na başvurduk!

09.06.2021
494
A+
A-

Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyle ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık.

Partimizin avukatları Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 5 soru sorarak yanıtlandırılmasını talep ettiler.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvuruyla ilgili HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Sedat Peker’in suç örgütü hükümlüsü olması, beyanlarının adli soruşturmaya değer olmasını ortadan kaldırmaz. Hatta bilakis kendisi de beyanlarında aynı zamanda ikrarlarda bulunuyor. Dolayısıyla beyanlarının hukuki niteliği hem ihbardır, hem ikrardır. Ben de katıldım bu suçlara, diyor bazılarına. Şurada şu suç işlendi, diyor.

Sırf bunu söyleyen Sedat Peker diye bu suçlar araştırmamazlık yapılamaz. Bilakis bu tür suçlar genelde zaten iştirak edenler veya iştirak edenleri tanıyanlar, yakın bilgi ve görgü sahibi olanlar tarafından açığa çıkartılmaktadır. Biz AKP’ye yandaş sermaye gruplarının, şirketlerin ve medya gruplarının gerçekten kamu parasını iç edebileceklerine inanıyoruz. Çünkü onlarca örneği var. Beşli Çete’yi biliyoruz. Nasıl doğa talanı yaptıklarını biliyoruz. Vergi borçlarının nasıl silindiklerini biliyoruz. Devlet olanaklarıyla, kamu olanaklarıyla bütün bu işi yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bir peşkeş olabilir bizce de. Ve biz bu nedenlerle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne bir başvuru yaptık.

Bu başvurumuzda şu soruları soruyoruz;

1-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir kredi kullanmış mıdır?

2-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir krediyi kullanma gerekçesi olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?

3-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma yapılmış mıdır?

4-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş midir?

5-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır? Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir? Başlamadıysa tahsil amacıyla herhangi bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra yoluna başvurulmuş mudur?

Bu sorulara gelecek cevaplara göre gerçekten bu krediyi ödemediyse Demirören Medya Grubu, 2018’de çektiğine göre, 3 yıl olduğuna göre kamu parası peşkeş çekilmiştir. Bu suçtur, kamu zarara uğratılıyor. Bu hırsızlık suçudur artık. Dolayısıyla geri ödenmediyse eğer bu sorulara gelecek cevaba göre biz ceza hukukunu işleteceğiz. Ve gerekirse Uluslararası hukuka başvuracağız.

Ziraat Bankası bize “ticari sır” diye cevap vermemezlik edemez. Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Kamu kaynaklarını kullanmaktadır. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımını, eğer varsa bunu kamudan ve kamuoyundan gizleyemez. Kamunun parasını kamudan gizleyemez. Kamuoyunda bu bilgileri paylaşmak zorunda ve bunu temsil eden Halkın Kurtuluş Partisi’nin bu başvurusuna cevap vermek zorundadır.

Kaldı ki, Birleşmiş Milletler’in bir parçasıyız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi diyor ki, Yurttaşların, toplulukların “Hakikati bilme hakkı” vardır. “Uluslararası teammül hukukunun bir normudur.” “Hakikati bilme hakkı sadece mağdurlar için değil toplumun kendisi için de gerekli olan bir haktır” diyor, Birleşmiş Milletler Komitesi. Gelecekte de bu ihlallerin tekrar etmemesi için, diyor.

Halkın Kurtuluş Partisi kamu kaynaklarını, kamu malını, kamu değerlerini, kamu parasını korumaya ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını aramaya devam edecektir.

08.06.2021

HKP Genel Merkezi

Başvuru Dilekçesini aynan yayınlıyoruz:

T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Demirören Medya Grubunun ( Demirören Holding) Doğan Medya Grubu başta olmak üzere, Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunu satın almak amacıyla 2018 yılında Bankanızdan 750.000.000 Dolar kredi aldığı anlaşılmıştır.

Basında yer alan haberlerde, bahsi geçen kredi 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle taksitlendirildiği belirtilmiştir.

Kamuya ait bir banka olmanız ve kamu kaynakları kullanmanız dolayısıyla, sözü geçen kredi meblağının büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki soruların cevaplanmasını talep ederiz:

1-    Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir kredi kullanmış mıdır?

2-    Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir krediyi kullanma gerekçesi olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?

3-    Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma yapılmış mıdır?

4-    Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş midir?

5-    Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır? Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir? Başlamadıysa tahsil amacıyla herhangi bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra yoluna başvurulmuş mudur?

Tüm bu soruların cevapları, kamuyu, kamuoyunu ve kamuoyunu temsil eden demokratik kitle örgütlerini ilgilendirmektedir.

Kamu kaynaklarının kullandırılması ve kullanımın kârlılık/verimlilik/şeffaflık ölçütleri de gözetilerek geri kazandırılması, kamunun ve kamuoyunun doğrudan menfaatinedir. Dolayısıyla bu sorular, konuyla ilgili olmayan “ticari sır” kavramına dayanılarak cevaplanmamazlık edilemez.

Bilinmelidir ki, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nce HAKİKATİ BİLME HAKKI’nın “uluslararası teamül hukukunun bir normu” olduğu kararına varılmıştır (Birleşmiş Milletler Belgesi, E/CN.4/Sub.2/1995/20, EK I, par. 40, s. 57.). “Hakikati bilme hakkı sadece mağdurlar için değil toplumun kendisi için de gerekli olan bir haktır. Cezasızlıkla Mücadele için Eylem yoluyla İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesine ilişkin Prensipler Seti taslağında belirtildiği gibi bu hakkın “tam ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi […] gelecekte ihlallerin tekrar gerçekleşmesini önlemek için zaruridir.” (Birleşmiş Milletler Belgesi, E/CN.4/Sub.2/1997/20/rev.l, EK II, s. 19, Prensip 1.)

Türkiye’nin parçası olduğu Uluslararası hukukun bu temel ilkesine uygun olarak, sorularımızın cevaplanmasını, cevapların ayrıca kamuoyuyla da paylaşılmasını talep ederiz. 08.06.2021

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

VEKİLLERİ

Av. Sait KIRAN Av. Doğan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz