“Asgari Ücret Sefalet Ücreti olmasın! İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret olsun” talebimizi bu kez Kadıköy’den haykırdık!

15.11.2021
300
A+
A-

Partimiz 2022 Ocak ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, insanca yaşayabilecek bir ücret olması için aylar öncesinden çalışmalarına başladı. Basın açıklamaları yaparak, bildiriler dağıtarak hem halkımızı bilinçlendiriyoruz hem de AKP’giller’in işçi ve emekçi düşmanlığını, Asgari Ücrete yapılacak zam oranını belirleyecek komisyonu teşhir ediyoruz, bu ortaoyunundan halkımız lehine asla bir sonuç çıkmayacağını dile getirerek “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!” diyoruz.

Bu çalışmalarımız kapsamında bu kez de İstanbul Kadıköy’de bir basın açıklaması yaparak asgari ücretin belirlenmesinin bir ortaoyunu olduğunu ve Partimizin Asgari Ücretin belirlenmesi konusundaki en doğru yaklaşımını halkımızla paylaştık.

Basın açıklamasını Partimizin Gebze İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kızıltaş Yoldaş’ımız gerçekleştirdi.

Murat Kızıltaş Yoldaş’ımız konuşmasında AKP’giller’in uyguladıkları zulüm politikalarıyla emekçi halkımıza cehennemi yaşattığını ve her geçen gün halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim inim inletmeye devam ettiğini belirtti.

Özellikle temel tüketim ürünlerine %50 oranında yapılan zamlarla halkımızın cebinden daha çok para çıktığını söyledi. Yoldaşımız konuşmasında “TÜİK’in yalancı rakamları bile yüzde 20 enflasyon demektedir. Oysa 2022 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 36.20 oranında zam yapmayı düşünüyorlar. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon yüzde 49.87. Yani gerçekte enflasyon %50 civarındadır.” İfadelerini kullandı. Artan işsizlikle birlikte iş bulabilenlerin de 2.825 liralık Sefalet Ücretine mahkûm edildiğini dile getirdi.

Avrupa’da en düşük Asgari Ücret veren ülkeyiz, diyen Yoldaşımız AKP’giller’in, yandaşlarının zenginliklerine zenginlik kattığını ama emekçi halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde yaktığını belirtti. Ekim Ayı için dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3.093 TL, yoksulluk sınırının ise 10 bin TL’nin üstüne çıktığını, bugün Asgari Ücreti belirleyenlerin ise 100 binlerce liralık maaşlar aldığını, onlara göre havanın hoş olduğunu, onların tek amacının, Parababalarının sömürü ve soygun düzeninin devamını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yoldaş’ımız AKP’giller’in efendilerine hizmette kusur etmediğini belirterek “Onun için diyoruz ki, bu soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine Halkın İktidarı kurulmalıdır. Bunu yapacak olan Partimizdir. Bu ülkenin tek ve gerçek yurtsever partisi, Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Ancak o zaman halkımız İşsizlik ve Pahalılığı yaratan Parababalarının sömürü ve soygun düzeninden kurtulur. O zaman bu zulüm politikaları sona erer ve emekçi halkımız refah içinde yaşar” dedi. Yoldaş’ımız; hür, güçlü, mutlu Türkiye için halkımızı partimiz saflarında örgütlü mücadeleye çağırarak sözlerini bitirdi.

Eylem boyunca “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma Zulme Son!”, “AKP, İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!” “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!” “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”, “Zam Zam Zam, Ucuzluk Ne zaman!” “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!”  sloganlarımızı haykırdık.

Kadıköy’de bulunan halkımızın ilgiyle dinlediği, izlediği basın açıklamasına zaman zaman halkımız da alkışlarla destek oldu.

Basın açıklaması sonrasında Asgari Ücretin, günümüz şartlarında net 10.000 TL olması gerektiğini nedenleri ile açıklayan bildirilerimizi halkımıza dağıttık, ayrıca Kurtuluş Yolu Gazetemizi halkımızla buluşturduk.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Kahrolsun İşsizliği Ve Pahalılığı Yaratan Parababalarının Sömürü ve Soygun Düzeni!

Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz!

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!

Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek!

14 Kasım 2021

HKP İstanbul İl Örgütü

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz