And olsun ki Üç Kızıl Karanfilimizin mücadelesini zaferle taçlandıracağız!

06.05.2018
726
A+
A-

Bugün, 12 Mart faşist darbesinin mahkemeleri tarafından idam kararı verilen 6 Mayıs 1972’de idam edilerek katledilen 3 kızıl karanfilimiz Deniz,Hüseyin,Yusuf yoldaşları anmak ve mücadele ruhumuzu çelikleştirmek için burada bulunuyoruz. Bu 3 yiğit devrimci; hayatlarını işçilerin, köylülerin haklı mücadelelerine yani devrimci mücadeleye adadılar. Darağacına giderken bile bir kez olsun tereddüt etmediler. Türkiye halklarının kurtuluşu için mücadele ederlerken asla sonlarını düşünmediler. Türkiye devriminin en güzel yüz metresini onlar koştular.

Peki, tam olarak neydi gözlerini kırpmadan ölüme gidecek kadar inandıkları düşünceleri ve davranışları?

Antiemperyalist Olmaları

Mustafa Kemal’in önderliğindeki 1. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kazanımları üzerine inşa edilen kamu iktisadi teşekküllerimizi(KİT), ordumuzu ve ülkemizin kaynaklarını ABD-AB Emperyalistlerine peşkeş çekenlere karşı olmaları, her eylemlerinde haykırdıkları “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” sloganını şiar edinmeleri, yani Antiemperyalist olmaları.

Tabii bunları sadece sözlerinde değil eylemlerinde de sonuna kadar göstermiş olmalarıdır onları yerli satılmışların kurduğu darağaçlarına götüren. Antiemperyalist mücadelelerinde 1.Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal’i hiçbir zaman yok saymamışlardır. Mustafa Kemal hakkındaki görüşlerini Deniz yoldaşımız savunmasında “Bu memlekette Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz.” diye özetlemektedir. Mustafa Kemal’in “İstiklali Tam Türkiye” prensibinin devamcısı olduklarını söylemektedir. Böylece de devrimci köklerinin bu topraklarda bulunduğunu vurgulamaktadır.

Ve 3 Fidan,  kendilerini ABD ve AB emperyalizmine karşı “İkinci Kurtuluş Savaşçıları” olarak ilan ederek, Mustafa Kemal’in yaktığı Tam Bağımsızlık meşalesini daha da ileriye taşımanın mücadelesini verdiklerini söylemekteydiler.

Antifeodal Olmaları

Halklarımızı Ortaçağ karanlığına yani Şeriata götürmeye ant içen, “Kanlı Pazar”ı yaratan, 6’ncı Filo önünde secdeye yatan din yobazlarını, emperyalizmin “Yeşil Kuşak”çılarını, devrim cephesinin değil, karşıdevrim cephesinin yok edilmesi gereken müttefikleri olarak değerlendiriyorlardı.Hatırlanacağı gibi geçmişte, kendilerini Denizlerin devamcıları olarak adlandıran sol grupların bir kısmı, “Türbana Özgürlük” gibi eylemler yaparak Karşı devrimci cepheye hizmet etmişlerdir. Denizler’in ruhunu üniversitelerden silmek, onların geleneğini yok etmek için çabalayan gericilerle omuz omuza girerek, Denizler’in mirasına ihanet etmişlerdir.

Antişovenist Olmaları

Son sözlerinde haykırdıkları Türk ve Kürt Halkının kardeşliğinin, “Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” ilkesinin samimi savunucusuydular.

Genç yaşta oluşlarına rağmen 3 kızıl karanfilimizin ülkemizin az önce belirttiğimiz meselelerini bu kadar duruca görmelerini sağlayansa elbette 11 Ekim 1971’e kadar süren ömrünü, teorik ve pratik mücadeleye vakfetmiş Türkiye devriminin önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce ve davranışlarından etkilenmeleridir, yani ustamızın düşünce ve davranış eserleri genç yoldaşlarımıza kılavuz olmuştur.

Ne yazık ki bugün onların düşünce ve davranışlarının devamcısı olduğunu iddia edenler yıllardır söylediğimiz gibi onlarla taban tabana zıt bir mücadele hattına savrulmuşlardır. Amerikan bayraklarını göndere çekenlerin kuyrukçuluğunu yapıp ABD bayraklarına selam dururken Mustafa Kemal’e ve Kurtuluş Savaşımıza küfretmeyi en büyük devrimcilik sayarak Denizlere ve halkımıza ihanete etmişlerdir.

Peki kim bu yiğit 3 kızıl fidanın mücadelesini sürdürenler?

Devrimcilik adı altında Emperyalizmin Yeni Sevr projelerinin savunuculuğunu yapanlar değil, her yerde ve her koşulda “Katil ABD Ortadoğu’dan ve ülkemizden defol” diyenlerdir.

Yeni Sevr’e karşı, 3 Fidan’ın da dediği gibi “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız” diyebilenlerdir.

ABD ve AB Emperyalistlerine ve onların istisnasız tüm uşaklarına karşı, onların Halkları birbirine boğazlatma planlarına karşı,tüm halkların emperyalizme karşı bir araya gelerek dik durmasını, Halkların kardeşleşmesinin bununla mümkün olacağını savunanlardır.

Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in mücadelesini sürdürenler;

Sözde yurtsever geçinip Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımız konusunda 3 maymunu oynayanlar değil. İşgali hukuki alanda iç hukuku sonuna kadar tüketip uluslararası yetkiye sahip mahkemelere taşıyan ve işgale karşı halkımızı uyandırmak için yurdumuzun çeşitli illerinde eylemler yapanlardır.

İktidardan icazet alıp, Taksim’den vazgeçip Bakırköy çukuruna, Maltepe dolgu alanına gidenler değil. Her koşulda “Taksim vatandır terk edilemez” deyip onuru yaşamdan üstün tutanlardır.

2018 1 Mayısı’nda da, Beşiktaş’tan Taksim’e 1 Mayıs’ın Anavatanını Özgürleştirmek için yürüyen 47 yoldaşımız AKP’giller’in kolluk güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Biliyoruz ki, bu gözaltılar Partimize gözdağı vermek, yıldırmak içindir ve hukuk dışıdır. Hukuk AKP’giller’in arka bahçesine dönüştürüldüğü için, bir an önce serbest kalmaları gerekirken 5 gündür gözaltında tutuluyor yoldaşlarımız.Ama biz bu baskılarla yılmayız! Deniz nasıl yılmadıysa, Yusuf nasıl korkmadıysa, Hüseyin nasıl geri adım atmadıysa, biz de onların devamcıları, İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak, onlara yaraşır davranışı koyacağız!

Artık tüm dünyada Türkiye’de 1 Mayıs denildiğinde Taksim akla gelecek, Taksim denildiğinde de onu kazanmak için yiğitçe mücadele eden Kurtuluş Partililer akla gelecek! Ant olsun ki, Taksim Vatanımızı Özgürleştirene kadar mücadelemiz sürecek!

Bizler İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak Antiemperyalist, Antişovenist ve Antifeodalist ilkelerimiz çerçevesinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, tıpkı Deniz, Hüseyin, Yusuf yoldaşlar gibi. Onların ideallerini mutlaka bir gün hayata geçireceğiz! Emperyalistlere ve uşaklığını yapan bir avuç parababasına karşı halkımızı örgütleyip zafere ulaşacağız!

6 Mayıs 2018

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Emperyalistler, İşbirlikçiler,Geldikleri Gibi Gidecekler!

Ya İstiklal Ya Ölüm Tam Bağımsız Türkiye!

3 Fidan Yaşıyor HKP Savaşıyor!

Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Katil ABD Ortadoğudan Defol!

Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!

Kurtuluş Partisi Gençliği

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz