AKP’giller; şimdi de yeni kanun çıkartarak kamu malı aşırmanın derdinde

29.12.2016
750
A+
A-

Kendisine demokratik adı veren hukukla yönetilen ülkelerde, yasa hazırlama işi o konu ile ilgisi olan kurum, çevre ve o konunun yetkin insanları ile bir araya gelerek hazırlanır, Meclise götürülür. Oysa ülkemizde AKP’giller şimdiye kadar yaptıkları tüm çalışmalarda hep kendi başlarına hareket ederek kendi çıkar ve dünya görüşleri doğrultusunda yasaları hazırlayıp Meclise sunmuşlardır. Bunu yaparken de açık şekilde tek olarak geçiremeyecekleri yasaları, halkımızın hoşuna gidecek ya da kronikleşen birkaç sorunu çözen yasayla beraber bir araya getirip arasına ekleyip öyle geçirmeye çalışmışlardır ve bunda da başarılı olmuşlardır.

16.12.2016 tarihinde Meclise sunulan kanun tasarısı ile yine aynı yolu sürdürmüşlerdir:

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’ diye Meclise sundukları kanun tasarısında, önce 30 yıldan fazla çalışan memurların emekli ikramiyesi farkının ödenmesi, ticari sicil affı, uluslararası taşımacılık gibi iş ve işlemler için düzenlemelere yer verilirken,  birden bire ilgisiz olarak Ortaçağcı, gerici vakıf ve tarikatlara çıkar sağlayan yasa hükümleri de tasarıya eklenmiştir.

Tasarıya eklenen düzenlemelerle; Aladağ’da çocuklarımızın katlinden sorumlu Süleymancılar tarikatına,  çocuklarımıza cinsel tacizleriyle halkımızın gündeminden düşmeyen ortaçağcı ENSAR Vakfına, aile efratlarına kurdurdukları TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara kolay yoldan kamu mallarımızı yağmalatmak olanağı getirilmektedir.

Getirilen düzenleme ile:

“Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek”tir.

“Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek, bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacaktır. Bu şekilde irtifak (yararlanma, kullanma) hakkı tesis edilen veya kullanım izni verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak”tır.

Tasarıya göre, bugüne kadar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde tasarıda öngörülen koşulları taşıyanlar lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları ve kullanma izinleri, tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda, hâsılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülecektir.

Tasarıdaki bu düzenlemelere göre; AKP’gillerin kendi gerici vakıf ve örgütleri için kamu mallarına el koyma konusunda bürokrasiyle uğraşmalarına ve siyasi nüfuz kullanarak devlet memurları eliyle kamuyu zararlandırıcı işlemler yapmalarına artık gerek kalmayacaktır.

Çünkü;

TÜRGEV gibi TÜGVA gibi vakıflara başta İstanbul olmak üzere, Konya, Samsun, Antalya, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Bursa, Kütahya, Adıyaman, Çanakkale gibi Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kamu zararına bedelsiz tahsisler yapılmıştır. Osmanlı döneminde kurulmuş vakıflar da bile bu kadar çok taşınmaz yokken, TÜRGEV her geçen gün Emlak Zengini olmakta, Milli Emlak ve diğer kamu arazilerini hukuka, hakkaniyete ve etiğe aykırı yöntemlerle devralmaktadır. Sözde devlet adamları, bürokratlar da kamu mallarını peşkeş çekmektedir.

Örneğin; Konya Valiliği tarafından TÜRGEV’e yapılan, 06 Haziran 2013 tarihli Devlete (Kredi Yurtlar Kurumuna) ait 200 kişilik yurt binasının peşkeş çekilmesi olayında Partimizin kararlı tutumu sayesinde kamu zararı kısmi de olsa, bir nebze de olsa engellenmiştir.

Ve Partimiz, İstanbul’da, Samsun’da, Ankara’da ve diğer yerlerde bu konuyla ilgili kararlar aldıklarında hemen suç duyurularında bulunmuştur. Şu anda bu konuyla ilgili birçok şehirde açtığımız Suç Duyuruları bulunmaktadır.

HKP olarak bu vurgunculara, kamu malı aşıranlara ve bunlara yardım ve yataklık edenlere karşı vermiş olduğumuz hukuki mücadeleden korkan AKP’giller çareyi kendileri güvence altına sokacak olan kanun yolu ile çözmek istemişlerdir. Böylece kendilerine kamu malını iç ederken yasal bir kılıf bulmuş olacaklardır.

Ancak yanılıyorlar. Her şeyi kitabına uydurup kamu malını çalıp çırpmaya, aşırmaya, meşru olmayan bir yolla kendi kutsal kişi mülküne çevirmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecektir.

Peşkeş çekilen Kamu Malları tekrardan Kamu Malı haline getirilecek ve bu kararları alanlardan, uygulayanlardan ve kullananlardan hesap sorulacaktır adil mahkemeler huzurunda.

Bu böyle biline!

28.12.2016

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz