TMMOB Torbaya Sığmaz

14.07.2013
421
A+
A-

 

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen bir bentle “Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu düzenleme ile meslek odalarının mesleki denetimi tamamen kaldırılmaktadır. Torba Yasa içerisine eklenen bu bentle TMMOB ve bağlı odalar etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Düzenleme ile 70’lerden beri örgütlülüğü ile teknik bilginin halkın yararına sunulması için çalışmış, mücadele etmiş TMMOB, AKP tarafından dağıtılmak istenmektedir. Bilime düşman dünya görüşlerinin sonucu olarak TMMOB’un varlığı ile uyuşmayan AKP, aynı zamanda emperyalistlerin, uluslararası parababalarının çıkarları doğrultusunda yeni rant alanları açabilmek için, önlerindeki en örgütlü engeli de böylece kaldırmaya çalışmaktadır. Bu saldırı sadece TMMOB’a değil, aynı zamanda halkı doğrudan ilgilendiren tüm teknik alanlarda denetimi kaldırarak kentlerimizin, yaşam alanlarımızın kaderini rantçıların eline bıraktığı için; halkımızadır, geleceğimizedir.

Türkiye’yi sarsan son bir aylık Gezi Direnişi sürecinde TMMOB’un takındığı devrimci tavır, AKP’nin kuruma yönelik daha da saldırgan davranmasına neden olmuştur. Düzenlemenin torba yasa ile yangından mal kaçırır gibi geceyarısı yapılıvermesi, mühendislere, mimarlara, şehir plancılarını yola getirme çabalarının bir ürünüdür.

AKP’nin bilime, tekniğe olan düşmanlığı ile halkın örgütlülüğüne olan düşmanlığı ve bunun TMMOB’da kesişmiş olması tesadüf eseri değildir. Onların Ortaçağcı, halk düşmanı zihniyetlerinin bir sonucudur. Başka bir nedensellik, düzenleme ile yapılmaya çalışılan yola getirme çabasının boşa çıkarılmasında da çalışacaktır. Çünkü TMMOB eğitimini aldıkları teknik, bilimsel bilginin akademik olarak hakkınıverecek düzeyde, ama aynı zamanda onurunu parababalarının pis çıkarlarına, AKP’nin bilim karşıtı karanlığına teslim etmeyecek mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının örgütüdür.

TMMOB bu saldırılara her alanda olduğu gibi sokakta da cevap verecektir. En güzel örneklerinden biri ise 13 Temmuz  Cumartesi günü Meşrutiyet Caddesi’ni trafiğe kapattıktan sonra gerçekleşen yürüyüş sonunda Güvenpark’taki basın açıklaması ile biten binlerce TMMOB’lunun katıldığı eylemle sergilenmiştir. Mücadele devam edecektir.

Ankara’dan Kurtuluş Partili Mühendisler

 

 

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz