Etiket: 6 ekim 1923

Çökkün Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşını kaybetmesinden sonra yapılan Mondros...
06.10.2016
343