Sefalet ücretini protesto ettik >>> 20.12.2012

19.12.2012
504
A+
A-

Tayyipgiller’in Maliye Bakanı İngiliz Memet açıklama yapıyor, “En yüksek maaşı Türkiye’deki emekliler alıyor”.

Bir insan bu kadar nasıl yüzsüzleşebilir, bu kadar nasıl hainleşebilir? Halkına bu kadar nasıl yabancılaşabilir, nasıl düşmanlaşabilir? Emekçilerle nasıl bu kadar dalga geçilebilir?..

Demek ki bir insan ruhunu, onurunu, beynini emperyalistlere satarsa bunları söyleyebiliyor.

Kıt kanaat geçinmeye çalışan, ek bir iş yapmak zorunda kalan emeklilerin maaşlarını çok buluyor Tayyipgiller. Geçen yıllarda da Asgari Ücreti çok bulmuşlardı emperyalistlerin sözcüleri.

2013 yılı için de aynı oyun oynanıyor. Asgari Ücrette 2013 yılı için tespit edilen artış oranı yüzde 3+3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Emekçi Halkımızı uyutmak, beklentiye sokmak için toplanıyor. Tamamen göstermelik yani. Dostlar alışverişte görsün…

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu ortaoyununu protesto etmek için 20 Aralık günü Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK) önündeydik.

Oynanan oyunu sergilemek, halkımıza bu oyunu göstermek, IMF’nin, Dünya Bankası’nın emirlerini yerine getiren bir komisyon olduğunu vurgulamak için TİSK’in önündeydik.

Aras Kargo İşgalcilerinden Çankaya İlçe Başkanı’mız Bayram Karkın okudu basın açıklamamızı.

İşçi düşmanlarının, insan sevgisi olmayanların belirleyeceği asgari ücretin sefalet ücreti olmaktan öteye gidemeyeceğini haykırdık. Mücadelemizin yükselerek devam edeceğini, eninde sonunda Halk İktidarının kurulacağını vurguladık. Sloganlarımızı haykırdık.

Ankara’dan Halkın Kurtuluş Partililer

Okunan Açıklama:

İnsan Sevgisi Yok, Emeğe Saygıları Yok, Utanma-Arlanma, Vicdan Yok; Açlık, Yokluk, Yoksulluk Bilmezler Komisyonlarda Bir Araya Gelirler; Asgari Ücreti Tespit Ederler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek 2013 yılında uygulanacak Asgari Ücreti.

Kimlerden oluşuyor bu komisyon?

Parababaları örgütlerini temsilen 5 kişi. İşçilerin alınterini sömüren, bu ülkede emekçilerin alınteriyle yaratılan bütün değerlerin üzerine konan, bu değerleri yabancı Parababalarına aktaran, kanser düzenini yaratan, egemenliklerinin devam etmesi için satmayacağı değeri olmayan, soysuz, tabansız, ahlâksız, acımasız Parababalarının direk temsilcisi 5 kişi Asgari Ücretin belirleyicilerinden.

Diğer beş kişi ise Parababalarının devletini temsilen belirlenen 5 kişi. Bu beş kişiyi de yerli-yabancı Parababaları tarafından iktidara getirilen hükümetler belirliyor. Bugünlerde bu hizmetle görevlendirilenler Ortaçağcı Tayyipgiller’dir. Yani vatansız, gelmiş geçmiş Parababaları iktidarları içerisindeki en satılığı, en haini, en halk düşmanı bu güruhtan 5 kişi de Asgari Ücreti belirleyenler arasında.

Parababalarının İşçi Sınıfı içerisindeki dost sendikası, CIA tarafında kurdurulan Truva Atı, “takdir sizindir efendim”ci TÜRK-İŞ’i temsilen de 5 kişi yer alıyor komisyonda. Yıllardır Asgari Ücret adı altında belirlenen sefalet ücretlerine sesini çıkartmayan, hatta onaylayan, bazen İşçi Sınıfının şiddetinin korkusuyla tespit edilen rakama ayıp olmasın diyerek şerh koyan, işçi aidatlarıyla İşçi Sınıfının malı olması gereken sendikalarda, baronluk tesis eden, kesinlikle işçiyi değil ama sarı sendikacılığı temsilen 5 kişi sefalet ücretine olur mührünü basanlar arasında.

Kısacası, açın halinden anlamayanların, işçi gibi yaşayıp işçi gibi düşünmeyenlerin, emeğe saygısı olmayanların, bir aylık asgari ücreti bir günde hatta bir öğünde harcayabilenlerin oluşturduğu komisyonun tespit edeceği Asgari Ücret elbetteki sefalet ücreti olacaktır.

Asgari Ücret halen bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi hariç 673,30 TL. Asgari Geçim İndirimiyle beraber bekâr bir işçinin almış olduğu asgari ücret 739.07 TL. Evli, eşi çalışmayan bir işçinin asgari ücreti ise 773 TL’dir.

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)’ın Kasım ayı için açıkladığı raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1.061 TL, yoksulluk sınırı ise 3.354 TL olarak gerçekleşti.

DİSK tarafından açıklanan 1.061 TL, dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı bir biçimde alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanmıştır. Yani işçinin ve ailesinin sadece boğazına yetecek olan ücrettir.

Milyonlarca emekçinin sadece sağlıklı beslenmesine yetecek ücret bile çok görülüyor İşçi Sınıfımıza. Hainliği, saygısızlığı, ihaneti bundan güzel ifade eden başka bir şey bulunamaz. Barınma, ısınma, kültürel faaliyetler, tespit edilen asgari ücretin içerisinde yer almıyor bile. İşçi Sınıfımız sade suya tiritle açlıktan ölmeyebilir, ama soğuktan donabilir, baraka gibi evlerde, gecekondularda barınabilir. Kitap, sinema, tiyatro, eğlence de neymiş. Bunlar işçiyi bozar. Allah göstermesin işçi bilinçlenir, üstelik bir de örgütlenirse al başına belayı. İzin vermemek gerek bunlara. O yüzden geçim derdinden başka bir şey düşündürtmeyeceksin, bu dünyada sürünmenin mükâfatının öbür dünyada cennete girmek için verilecek bonuslar olacağını beyinlere işleteceksin, ondan sonra koyun gibi güdecek, bu dünyanın sefasını süreceksin…

Artan işsizlik ile korkutacaksın işçinin gözünü. Yani işsizlik vebasını gösterip asgari ücret sıtmasına razı edeceksin!

2013 yılının asgari ücreti için önerdikleri artış oranı 3+3. Ve bu artış gerçekleşecektir. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu, IMF ve Dünya Bankası’nın Tayyipgiller hükümetine kabul ettirdiği zulüm politikalarının uygulayıcısı olan bir piyondur… O nedenle kaç toplantı yaparsa yapsın, kime görev verirse versin kendisine söylenenin dışına çıkmamıştır, çıkamaz… Ki zaten, Mecliste görüşülmekte olan 2013 yılı bütçesinde de Asgari Ücret rakamları belirlenmiş durumdadır. Dolayısıyla 2013 yılında da milyonlarca emekçi, sefalet ücretine talim edecektir.

Asgari Ücretle çalışan bir işçi kardeşimiz, ev kirası mı versin? Elektrik-su, ulaşım-beslenme harcamalarını mı karşılasın? Okula giden çocuğuna harçlık mı versin? Hasta eşine ilaç parası mı versin?..

Bu komik rakamlarla, utanmadan İşçi Sınıfımızla alay ediyorlar. İşçi kardeşlerimizi bir ay yaşamaya mahkûm ettikleri bu parayı kendilerine versek bir gün bile geçinemezler.

Partimizin bu konudaki (2005 yılındaki rakamlarla) görüşleri ise şöyledir:

“Asgari ücret normal geçim endeksinden (şu andaki rakamla günlük net 50 YTL’den) aşağı düşmeyecek. Günümüzde uygulanmakta olan asgari ücretin böylece 4 mislinden fazla bir artış sağlanmış olacak. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin, sağlığının ve ulusal verimliliğin zararına olan prim usulü kaldırılacak. Ücretler, her hafta başı muntazam ödenecek. Genel tatil günleri tam ücretli olacak. Zorunlu haller ve işin niteliğinden dolayı o günler çalışana çift gündelik verilecek. Kadın, çocuk, din, ırk, farklarına bakmaksızın: AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET verilecek.” (Halkın Kurtuluş Partisi Tüzüğü)

Ne zaman son bulacak Parababalarının bu ekonomik ve siyasi zulmü?

Ne zaman sona erecek Parababalarının yarattığı bu kanser düzeni?

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Parababalarının yarattığı bu kanser düzenini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz 1920’lerden bu yana. Her sözüne başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere diye başlayan Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileriyiz. İşçi Sınıfının ideolojisiyle donandık. Vatan aşkını her ortamda dile getirmekten sakınmadık, o aşk uğruna mücadeleyi bir an bile bırakmadık. Şimdi bu mücadeleyi çok daha yükseklere taşımakla görevliyiz.

AB-D Emperyalizmi ve Yerli Satılmışlar Cephesinin hayâsızca saldırılarına karşı, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm emekçi halklarımızla birlikte Halk Kurtuluş Cephesini öreceğiz. Demokratik Halk İktidarını kurup, Parababalarının, ekonomik ve siyasi zulüm düzenine son vereceğiz.

O günler gelecek. İşte o zaman İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halklarımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde yakanlardan da hesabını soracağız! 20.12.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz