Partimizin Hukuk Zaferi!

20.06.2021
570
A+
A-

Gösteri Yürüyüş Hakkının Kullanılmasında 2911 Sayılı Yasadaki “Vatandaşların Günlük Yaşamını Zorlaştırma” Yasağının Anayasaya Aykırılığı İtirazımız Üzerine Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesinden Sonra, Aynı Yöndeki Yönetmelik Maddesini de Açtığımız Davada Danıştay İptal Etmiştir

 12 Eylül Faşizminin sıkıyönetim kanunlarından olan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, halkın ve toplumsal muhalefetin ifade ve eylem özgürlüğünün önündeki önemli engellerden biridir. Doğal hukuk ile, temel haklar ile ve İnsan Hakları normları ile ilgisi olmayan bu antidemokratik kanunu tanımadık, tanımayacağız da. AKP’nin kolluk güçleri elinde, devrimci-demokratik haklarını kullanan yurttaşlara karşı sokakta adeta bir silaha dönüşen bu garabet kanuna karşı hukuk mücadelemiz sürmekte ve kazanımlar elde etmekteyiz.

Daha önce, Partimiz avukatlarından Doğan Erkan’ın, garabet yasanın pek çok maddesinin Anayasaya aykırılığını ileri sürmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi incelemesine gönderilen kanunun üç maddesi iptal edilmişti. Bunlardan biri de, gösteri ve yürüyüş hakkının “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” yapılmasını öngören, aksi halin kolluk güçlerince dağıtılmasını ve bu eylemlere katılanların hapis cezasıyla cezalandırılmasını düzenleyen maddeydi. İtiraz ettik zira AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, gösteri/yürüyüşün barışçıl olması koşuluyla, tam da dikkat çekmek ve etki uyandırmak üzere yapıldığından, doğası gereği günlük yaşamı bir oranda zorlaştırabileceğini, aksatabileceğini söylüyordu. Avukatımız da bu yöndeki pek çok karara dayanarak Anayasaya aykırılık ileri sürmüş ve bu düzenleme ile işçilerin grev ve iş durdurması dahil her türlü demokratik, meşru, barışçıl gösterinin yasaklanabileceğini, engellenebileceğini aktarmış ve Anayasanın 26. Maddesi ile bu yasağın bağdaşmadığını anlatmıştı.

Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerimizi kabul ederek bu düzenlemeyi 2017 yılında iptal etmişti. Aynı yöndeki düzenlemenin 2911 sayılı Yasanın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesinde de bulunması sebebiyle 2015 yılında Danıştayda açtığımız ve başka pek çok maddenin de iptalini istediğimiz davada her ne kadar Danıştay Dairesi diğer istemlerimizi reddetmiş olsa da, bu yöndeki Anayasa Mahkemesi iptal kararımıza dayanarak “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırma” yasağını düzenleyen kısmını iptal etmiştir. (Reddedilen taleplerimiz yönünden ayrıca Danıştay idari Dava Dairelerine temyiz yoluna gideceğiz.).

AKP’giller eliyle Faşist Din Devletine koşar adım götürüldüğümüz bu günlerde ve AKP’giller’in Hukuk Bürosuna dönüştürülmüş yargı koşullarında kararın bu kısmını olumlu buluyor, halkımıza ve demokratik kamuoyuna hayırlı olmasını diliyoruz.

Davamız; Halkın Kurtuluş davasıdır ve hak mücadelesi uğrunadır. Elbet kazanacağız! 17.06.2021

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz