Partimiz sordu; “Demiören’e kredi verildi mi?” Ziraat Bankası yanıt verdi: “Müşteri Sırrı”(!)

25.06.2021
355
A+
A-

Bugünlerde moda oldu, “kişisel verilerin gizliliği”, “Özel hayat mahremiyeti” ve “Müşteri Sırrı”, diye cevaplar verip işin içinden sıyrılmak. Oysaki kamuyu, halkı ilgilendiren konularda bu yanıtlar verilemez. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü de modaya uydu. Partimizin Demirören’e kredi verilip, verilmediğine dair sorduğu 5 soruya “müşteri sırrı” yanıtını verip, işin içinden sıyrıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Grubu’nun Ziraat Bankasından Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti. Partimiz de Halkçı Hukukçu Yoldaşlarımız aracılığıyla, 08.06.2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne:

1- Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir kredi kullanmış mıdır?

2- Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir krediyi kullanma gerekçesi olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?

3- Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma yapılmış mıdır?

4- Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş midir?

5- Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır? Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir? Başlamadıysa tahsil amacıyla herhangi bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra yoluna başvurulmuş mudur?” sorularını sorarak, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde cevaplarını talep etmişti.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, yanıt olarak, “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır”, “cevabını”(!) verdi.

Böyle cevap olamaz. Halkın parası peşkeş çekiliyor, AKP’giller’in medyasını yaratma yolunda halkımızın parası bir yandaş Parababasına yediriliyor, ondan sonra da “Müşteri Sırrı”!

Olamaz. Kabul etmiyoruz. Peşini de bırakmayacağız. Bu cevapları bile vurgunun, soygunun varlığının kanıtıdır. Hesabını soracağız.

Konuyla ilgili MYK Üyemiz Av. Doğan Erkan Yoldaş’ın yaptığı kısa açıklama aşağıdadır:

Ziraat Bankasının bize ‘müşteri sırrı’ diye cevap vermesi kabul edilemez. Kamunun kaynaklarının usulsüz kullanılması söz konusu olduğundan konuyla ilgili Kamuoyuyla ve Halkın Kurtuluş Partisi’yle bu bilgileri paylaşmak zorundadır.

“Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne göre yurttaşların, toplulukların “Hakikati bilme hakkı” vardır. Ziraat Bankası bu hakikati saklayamaz. Gelen yanıta göre ceza hukukunu işleteceğiz. Eğer oradan da bir olumsuz gelişme olursa Uluslararası Hukuka başvuru yapacağız.

“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”

24.06.2021

HKP

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz