Nakliyat-İş’ten: Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Taşeronu Grev Kırıcılığına Devam Ediyor

22.11.2017
560
A+
A-

Sendikamız, Çankaya Belediyesi alt işvereni Norm Altaş’ta örgütlenmiş ve işyerinde 600 üyesi bulunmaktadır. Sendikamızın yetkisi Yargıtay 22. Dairesi’nin kararı ile kesinleşmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamıza yetki belgesi verilmiştir. (Ek Belge1)
Sendikamızın toplu iş sözleşmesi için işverene 6356 sayılı yasaya göre çağrı yapması üzerine, işveren yetki belgesinin iptali davası açmış ve toplu iş sözleşmesi prosedürünün ihtiyati tedbir kararı verilerek durdurulmasını talep etmiştir. Ankara 39. İş Mahkemesi bu talebi red etmiştir. (Ek Belge 2)
İşveren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmış ancak sözleşme teklif tasarısının maddeleri görüşülmemiş, uyuşmazlık tutanağı tutulmuştur. 6356 sayılı yasanın 50. maddesi gereği uyuşmazlık arabulucuya gitmiştir. Arabulucu olarak Doç. Dr. Yücel UYANIK atanmış, arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamamıştır.
Çankaya Belediyesi asıl işveren olarak Norm Altaş İş Ortaklığı alt işveren olarak sendikamızın yargı kararı ile kesinleşmiş yetki belgesini tartışmaya devam etmiştir.
Arabulucu raporu sendikamıza 30.10.2017 tarihinde gelmiştir (Ek Belge 3). 6356 sayılı yasaya göre 60 günlük süre içerisinde alınan grev kararının uygulamaya başlaması gerekmektedir.
Sendikamızın Çankaya Belediyesi/Norm Altaş’ta 600’e yakın işçi oy birliği ile grev kararı almıştır. Sendikamız Genel Yönetim Kurulu grev kararı ile uygulama tarihini önümüzdeki günlerde bildirecektir.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Kasım 2017 tarihinde Taşeron Kurultayındaki konuşmasında CHP’li Belediye Başkanlarının taşeron işçilerin sendikal örgütlenmesine, sözleşme, grev hakkına saygılı olduğunu belirtmiştir. O zaman şimdi soruyoruz CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Norm Altaş’da işçilerin sendikal örgütlenmesine, sözleşme ve grev hakkına neden saygı göstermemektedir?
Mahkeme kararına rağmen Çankaya Belediyesi ve Norm Altaş hala yetki belgemizi tartışıyor. Yani yasalara da, mahkeme kararlarına da uymam diyor. HANİ HAK, HUKUK, ADALET?
Sendika olarak çağrı yapıyoruz. İşyerinde referandum yapalım. İşçilerin hangi sendikaya üye olduğunu, sözleşme, grev isteyip istemediğini referandumla, oylama ile birlikte belirleyelim ve sonucuna da saygı gösterelim. Biz buna varız.
Sendikamızın Çankaya Belediyesi/Norm Altaş’ta ki örgütlülüğü, yetkisi mevcut yasalara, mahkemelere göre tescillenmiştir. Ayın zamanda Anayasanın 90. Maddesinde ki düzenlemelere, İLO ilkelerinde yer alan kurallara göre de varlığı tüm kurumlar tarafından kabul edilmesi gereken bir örgütlülüktür.
Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığı grev kırıcılığına fiilen de hazırlanmaktadır. Greve çıkacak işçilerin işini yaptırmak amacıyla kanunsuz şekilde şoför ve işçi alımına başlamıştır.
CHP’li Çankaya Belediyesi taşeronu Norm Altaş işvereni fiilen grev kırıcılığına başlamıştır. Çankaya Belediyesi, alt işverenin yapacağı toplu iş sözleşmesinden yasal olarak sorumludur. Bu süreçte Çankaya Belediye Başkanı sendikamızın görüşme taleplerini her aşamada red etmiştir.
Sendikamız da Çankaya Belediyesi/Norm Altaş işçileri grev kırıcılığına baskı ve tehditlere karşın Anayasa, yasal mahkeme kararları, uluslararası sözleşmeler ve Anayasanın 90. Maddesinde ki haklarını kullanarak önümüzdeki günlerde yasal GREVE başlayacaktır.
Kimin ne kadar demokrat, taşeron işçilerinin örgütlenme, sendikamıza üye olma, sözleşme, grev haklarına saygılı olup olmadığının değerlendirmesini işçilere, halkımıza bırakıyoruz. 22.11.2017

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş’ta Grevle Kazanacağız.
Yaşasın Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Grevimiz.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

 

Ek Belge 1

Ek Belge 2

Ek Belge 3

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz