Kurtuluş Partili Kadınlar 8 Mart’ta alanlardaydı

11.03.2015
614
A+
A-

 

İstanbul
8 Mart, New York’lu dokuma işçisi kadınların mücadelesiyle Emekçi Kadınlar Günü oldu. Daha iyi çalışma koşulları istedikleri için greve giden 129 kadın işçi, önce fabrikaya kilitlendi. Ardından yakılarak katledildi, Parababaları tarafından.
İşte bu yüzdendir ki, 8 Mart Emekçi Kadınların mücadele günüdür. 129 dokuma işçisinin ve onların şanlı mücadelelerinin anıldığı gündür.
Emekçi kadına yönelik saldırılar her geçen gün arttığı için, her yıl Emekçi Kadınlar Günü’nü yeni acılarla karşılıyoruz. Ve her yıl mücadeleyi büyütüyoruz, büyütmek zorundayız.
Tayyipgiller’in iktidarda olduğu 9 yıllık süreçte kadına şiddet olaylarının yüzde 1400 arttığını biliyoruz. Tayyipgiller-Ortaçağcılar, salyalı ağızlarından kadın düşmanlıklarını pıfkırıyorlar. “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir”, “hamile kadının sokağa çıkması terbiyesizlik”, “ben zaten kadınla erkeğin eşit olduğuna inanmıyorum” sözleri onların aşağılayıcı zırvalamalardan birkaçı.
Fıtratında kadın düşmanlığı olanlara karşı fıtratında mücadele olan Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, bu yıl 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde yaptığımız coşkulu eylemle kutladık. Pankartımız, dövizlerimiz, flamalarımız, Ortaçağcıların kadın düşmanlığının son kurbanı olan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın resimleriyle eylem alanındaydık.
“Yaşasın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü!”, “Şeriat Ortaçağdır!”, “Kadın Erkek El Elele Kurtuluş Partisi’ne!”, “Kadının Kurtuluşu Sosyalizmde!” sloganlarıyla başladık eylemimize. Halkımızın ilgisi de büyüktü eyleme. Özellikle kadınlar sloganlarımıza katıldılar. “Şeriat Ortaçağdır!” sloganımız dikkat çeken ve desteklenen bir slogan oldu.
Kurtuluş Partili Kadınlar adına basın açıklamasını Semra Kalkan arkadaşımız yaptı. Basın açıklamasının ardından, Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için işten atılan ve 127 gündür direnişte olan yiğit Zet Farma Direnişçi işçilerinden bir kadın arkadaşımız söz aldı. Konuşmasında Zet Farma’daki sendikal mücadelenin zaferle sonuçlanacağına duyduğu inancı ve mücadelelerindeki kararlılığı dile getirdi.
Ardından ev hanımı genç bir arkadaşımız günlük yaşamından örneklerle, ev hanımı kadınların sorunlarını anlattı. Ve kadının kurtuluşu için kadın erkek mücadele etmek gerektiği vurgusunu yaptı.
Eylem, bir işçi arkadaşımızın yaptığı konuşmayla devam etti. Kadınların işyerlerinde çifte sömürüye maruz kaldığından, çalışan kadının eve geldikten sonra da ev işleriyle yıpranmaya, yorulmaya devam ettiğinden bahsetti. Ancak örgütlü mücadele edersek, kadınların uğradığı çifte sömürünün son bulacağını anlattı.
“Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka Hesap Verecek!”, “Davamız Halkların Kurtuluş Davası!”, “Özgecan Aslan Ölümsüzdür!”, “Şeriat Ortaçağdır!” “Bu daha Başlangıç Mücadeleye Devam!” sloganlarıyla, mücadeleyi büyütme kararlılığıyla eylemimiz sona erdi.

İstanbul’dan Kurtuluş Partili Kadınlar

***

Ankara

8 Mart; sömürüye başkaldırı günüdür
İnsanın hayvan yerine konulmasına isyan günüdür
Kadının cinsel kimliğinden dolayı uğradığı çifte sömürüye isyan günüdür
İnsanca yaşam için mücadele günüdür.
Bizler de Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü olarak günün anlam ve önemine uygun şekilde Emekçi Kadınlar Günün Kutladık. Karanfil Sokaktan Yüksel Caddesi Özgürlük Anıtına bayrak ve flamalarımızla, dövizlerimizle, pankartımızla sloganlar eşliğinde kortej oluşturarak yürüdük, bildirilerimizi dağıttık ve Meliha arkadaşımızın okuduğu basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
Hep bir ağızdan haykırdık “Şeriat Ortaçağdır”, “8 Mart Kızıldır Kızıl Kalacak”, “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, “Özgecan’ın Hesabı Sorulacak”, “Özgecan’ın Katili Ortaçağcı İrtica”, “Kadının Kurtuluşu Devrimde Sosyalizmde” diyerek.
Daha sonra salon etkinliğimizi yapmak üzere Parti Genel Merkezimize yine sloganlar eşliğinde yürüdük. Etkinliğimiz 15:30’da Dilek Arkadaşımızın sunumuyla başladı. Önce sinevizyon gösterimi oldu. Daha sonra ana konuşmacı Reycan arkadaşımızın “Kadının Tarihçesi, Kapitalizmde Kadın, Şeriatta Kadın, Feminizm ve Kadın Sorununun Çözümü, kadınlarımızı nasıl Devrimcileştirebiliriz” başlıklı aydınlatıcı konuşmasıyla devam etti. Ve genç yoldaşlarımızın kurmuş olduğu Grup Kıvılcım’ın müzik ziyafetiyle etkinliğimiz son buldu. Her zaman söylediğimiz gibi, kadın sorunu bir düzen sorunudur. Bu düzenin ortadan kalkması kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak verilecek sınıf savaşıyla mümkündür.
Biz kadınlar da eşit-özgür-sınıfsız-sömürüsüz bir dünyaya kavuşmak için; kavganın en ön safında yerimizi almalıyız.
Ankara’dan Kurtuluş Partili Kadınlar

***

Bursa

Kadınlarımız için bir mücadele günü olan 8 Mart hem alanlarda hem de salon etkinlikleriyle Halkın Kuruluş Partisi tarafından kutlandı.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, öncelikle Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı emekçi sendikalarının öncülük yaptığı bir yürüyüşle başladı. 8 Mart 2015 günü saat 12:00’da Altıparmak Meydanında başlayan yürüyüşe HKP’nin yanı sıra bir çok demokratik kitle örgütü ve parti de katıldı. Yürüyüş esnasında “Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücadeleye, Laiklik Yoksa Özgürlük Yoktur, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek, Kadınlar Katillerden Hesap Soracak” gibi sloganlar atıldı.
Fomara Meydanında yürüyüşün tamamlanmasıyla Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu adına Basın açıklamasını Büro-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Aydın okudu. Basın açıklamasında, 8 Mart’ın tarihi anlamı ve günümüzdeki önemine değinildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, Ortaçağcılar tarafından kuşatılan ülkemizde 158 yıl sonra bile bizlere umut olmaya, yol göstermeye devam ettiği vurgulandı.
Ayrıca her ne kadar içi boşaltılmaya çalışılsa da 8 Martın bir mücadele günü olduğu ve emekçi kadınlara ait olduğu vurgulandı. İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme, emperyalizmin kanlı savaşlarına karşı, kadın hak ve özgürlüklerini büyütmek için hayatın her alanında örgütlenmek gerektiği belirtilerek basın açıklaması sloganlarla tamamlandı.
Bunun yanında yürüyüş ve basın açıklaması eylemlerinden sonra Parti İl binasına geçen HKP’li yoldaşlarımız ve konuklarımızla 8 Martın anlamı ve kadın sorunları üzerine bir söyleşi yapıldı. Parti İl Yöneticimiz Zeynep Yağlı tarafından yapılan konuşmada kadın sorununun tarihsel geçmişi ve bu gün yaşadığımız kadın sorunları ve bu sorunlara karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiği aktarıldı. Yoldaşlarımızın da katkılarıyla zenginleşen söyleşimiz sinevizyon gösterisi ile sonlandırıldı.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücadeleye!
Bursa’dan HKP’li Emekçi Kadınlar

***
İzmir
Lenin, ‘Kadın Sorunu’ için der ki: “Kadının gerçek kurtuluşu, gerçek komünizm, ev ekonomisinin bu küçük işlerine karşı yığınsal savaşımın (devletin başında bulunan proleteryanın önderliğinde), ya da daha doğrusu, sosyalist büyük ekonomiye yığınsal dönüşümün başladığı yerde ve zamanda başlayacaktır.”
Kurtuluş Partililer şunu çok iyi biliyorlar ki isterse en demokratik cumhuriyet olsun, hiçbir burjuva tipi bir cumhuriyette kadın için tam bir eşitlik söz konusu değildir. Bu nedenle haykırırız gücümüzün yettiği her sokakta, her meydanda ‘kadının kurtuluşu sosyalizmde’ diye.
2 Mart’tan 8 Mart’a dek, hava muhalefetinin zaman zaman baskılarına maruz kalsak da Karşıyaka’da her gün Kurtuluş Partili kadınlar öncülüğünde stant çalışmasında bulunduk. Bir yanda içi boşaltılmış bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, diğer yanda ise bedeli kanla ödenmiş bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; önümüzde apaçık duruyordu. Halkımıza anlatmalıydık, 8 Mart’ın 1857’de insanca bir yaşam talebiyle canları pahasına mücadele eden 129 tekstil işçisi kadının kanıyla kazanılmış bir gün olduğunu. Ve nitekim de öyle oldu zira sesimizin ulaştığı her yerde bunun mücadelesini verdik. Standımız “Kadın Sorunu”na dair pirüpak olan teorimizle kuşanmıştı. “Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız Değildir” adlı kitap bir yanda, diğer yanda Kurtuluş Yolu gazetemizin bu sayısındaki ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın yazmış olduğu “Kadın Sosyal Sınıfımız” eserinden alıntılar bulunuyordu. Öteki taraftan duru bir ifadeyle yazılmış 8 Mart bildirilerinden halkımıza dağıtıyordu yoldaşlarımız.
Erkek yoldaşlarımızın katkısıyla İzmir’in belli başlı her yerini 8 Mart öncesi “SİZİN FITRATINIZDA KADIN DÜŞMANLIĞI; BİZİM FITRATIMIZDA YAŞAM VE MÜCADELE VAR!” afişleriyle donattık.
Konak İlçe Örgütü’nde düzenlediğimiz salon etkinliği, devrim mücadelesinde şehit düşen yoldaşlarımız için saygı duruşuyla başladı ve ardından sinevizyon gösterisi ile devam edildi. Etkinlikte konuşmacı olan kadın yoldaşımızın sunumunda, kadının sınıfsal ve cinsiyet sömürüsü çerçevesinde; AKP iktidarı döneminde gericiliğin nabzının şiddetli bir biçimde artmasından dolayı oranı artan kadın cinayetleri, kadın şiddeti ve tecavüzlerinin istatistiki verileri değerlendirilip Özgecan Aslan’ın katilleri nefretle anıldı. Kapanış konuşmasında kadın mücadelesinde kadın-erkek birlikte davranılması gerektiğini ve meseleyi sınıfsal döngünün süzgecinden geçirmeden diğer burjuva akımlarından olma feminizm gibi sapkın düşüncelerle kadın mücadelesi vermenin boşa olduğu vurgulandı.
İzmir’in yerel radyosu olan KRT FM’de Kurtuluş Partili iki kadın yoldaşımız Ozan Özerdem’in sorularıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anlattılar ve partimizin bu konuya dair bakış açısını ifade ettiler. 7-10 Mart tarihleri arasında İzmir Fuarı’nda düzenlenen “Kadın Emeği” temalı fuarda, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği olarak Kurtuluş Partili Kadınlar halkımızla buluşmuş oluyorlar.
8 Mart günü ise saat 18.00’de Karşıya İzban önünde toplanan partililer, çarşı halkının yoğun ilgisiyle “Kadının Kurtuluşu Devrimde, Sosyalizmde”, “Kadın Erkek Elele Örgütlü Mücadeleye”, “Şeriat Ortaçağdır”, “Her Gün 8 Mart, Her Gün Mücadele” sloganları atarak İş Bankası önüne yürüdüler. Burada da bir basın açıklaması yapılarak eylem sloganlarla bitirildi.
Kadınlar, her sınıflı toplumda olduğu gibi burjuva toplumlarında da çifte sömürüye tabi tutuldukları için, bu cehennem düzenine karşı cinslerine kıyasla daha fazla öfke ve kin duyarlar. Ama bu birikmiş öfke ve kinlerinin doğal bir sonucu olan tepkilerini bilinçsiz oldukları ölçüde nereye yönelteceklerini bilemezler. Meselenin kapitalizmle doğrudan ilişkisini ve kaynağının bu olduğunu bilemezler. Ama bilinçlendiklerindeMarksist-Leninist teori ile kafadan silahlandıklarında çok iyi sınıf savaşçısı olurlar. Biz mücadelemizi bu yönde örüyoruz ve sesimizin ulaştığı her alanı dolduruyor, mücadelemizi yükseltiyoruz.
YAŞASIN 8 MART,
YAŞASIN DEVRİMCİ MÜCADELEMİZ!
KADIN ERKEK EL ELE KURTLUŞ PARTİSİNE!

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz