Katil ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, işbirlikçilere emir vermek üzere ülkemiz topraklarını kirletmesini İstanbul ve Ankara’da protesto ettik  

07.03.2022
441
A+
A-

İstanbul

Başhaydut ABD, kendi çıkarları için masum halkların kanını akıtmaya devam ediyor.

İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD’nin Temsilcileri, ülkemizden defolun!

Dünya halklarının başdüşmanı ABD Emperyalizminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtına ilişkin yeni emirler dikte etmek üzere 4-11 Mart tarihlerinde Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır’ı ziyaret ediyor.

Katil ABD’nin temsilcisi dünden beri ülkemizde.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak insanlığın başdüşmanı, eli kanlı, çocuk katili emperyalist ABD yetkililerinin ülkemize gelmesini her zaman olduğu gibi bir kez daha protesto ettik.

Protesto eylemimiz Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleşti. Meydanda toplanan Yoldaşlarımız ellerinde “Yankee Go Home” dövizleri ile bir kez daha haykırdılar: “Katil ABD Karadeniz’den, Ortadoğu’dan ve Ülkemizden Defol!”.

Basın açıklamamızda sık sık “Katil ABD Katil NATO”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, “Katil NATO Bölgemizden Defol”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Ne ABD ne AB, Tam Bağımsız Türkiye”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” “Katil Sherman, Ülkemizden Defol” “Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz”  sloganları atıldı.

Eylemimizde basın açıklamamızı İstanbul İl Yöneticimiz Av. Doğan Çıngı yaptı. Yoldaşımızın yaptığı açıklama Beşiktaş Halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

***

Ankara

ABD Büyükelçiliği önünde haykırdık: Katil ABD Ülkemizden defol!

İnsan soyunun en büyük düşmanlarına karşı mücadele etmek Devrimciliğimizin en başta gelen görevlerinden. Devrimciliğimizin olmazsa olmazı. Onları yerli satılmışlarıyla ülkemizden kovana, Tarihin çöplüğüne gönderinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağız.

Katil ABD Emperyalizminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ı da Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto ettik. Basın Açıklamasını Ankara İl Başkanımız Av. Sait Kıran Yoldaş yaptı. Dövizlerimizle, pankartımızla, sloganlarımızla, bayraklarımızla “Katil ABD, Ülkemizden Defol”, “Katil NATO, Ülkemizden Defol”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler” dedik. Gün gelip devran dönünce halklara hesap vereceksiniz ey ABD Emperyalistleri ve yerli satılmışlar, dedik!

İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın ardından gelecek, nihai zaferimiz. Halkın İktidarını kuracağız. Halkın İktidarı kurulduğunda, kanser düzenine son verilip, insandan, hayvandan, ağaçtan, doğadan kısacası tüm canlılardan yana bir düzen kurulduğunda, insan soyunun en büyük düşmanları artık bir daha dirliğimizi, düzenimizi bozamayacaklar. O günleri göreceğiz.

***

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarında okunan metni aynen yayımlıyoruz

*** 

KATİL ABD’NİN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI WENDY SHERMAN, ÜLKEMİZDEN DEFOL!

Ey kanlı katil ABD’nin savaş kışkırtıcı temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman;

Geçmişte nasıl kan, gözyaşı, acı getirdiyseniz insanlığa; bugünlerde de bunu yapmak istiyorsunuz. Ortadoğu’yu nasıl kan deryasına çevirdiyseniz şimdi de Karadeniz’i ve Avrupa’yı da savaş ateşinin ortasına atmak için çabalıyorsunuz. Ve bu kanlı planlarınızı gerçekleştirebilmek için kukla hükümetlerinize emirler veriyorsunuz.

İşte dün ve bugün ülkemizde bulunan ABD Emperyalist Haydut Devletinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da satılmış AKP iktidarına Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtına ilişkin yeni emirler dikte etmek üzere kanlı ayaklarını topraklarımıza basmıştır.

Bildiğimiz gibi ABD Emperyalizmi Ortadoğu’yu ve ülkemizi küçük devletçikler halinde bölmeyi, ülke sınırlarını yeniden çizmeyi öngören BOP’u yani Büyük Ortadoğu Projesi’ni yıllar önce hayata geçirmeye başladı. Bu proje çerçevesinde yakın geçmişte Irak’ı, Libya’yı ve Suriye’yi kana buladı, buradaki insanları yedisinden yetmişine, genç yaşlı, kadın, çocuk demeden katletti. ABD-AB Emperyalistlerinin kanlı bir savaş örgütü ve aygıtı olan NATO, halkların kafasına acımasızca bombalar yağdırdı. Ortadoğu’daki emperyalist saldırılarında kurban ettiği ülkeleri parçalara ayırdı ve yıllar boyu toparlanamaz hale getirdi. Özetçe; ABD-AB Emperyalist Çakalları ve onların saldırgan, eli kanlı terör örgütü NATO, Baştan Ayağa bir Kötülükler İmparatorluğu’dur. Onlar insanlık için en büyük tehdittir.

İşte katil ABD’nin, dolayısıyla NATO’nun temsilcisi Wendy Sherman ülkemizi, o uğursuz bedeniyle dünden beri kirletmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak gittiği her yerde arkasında kan izleri bırakan, ölüm meleğini de kendileriyle birlikte götüren ABD Emperyalizminin temsilcilerini protesto etmek bizim en büyük görevlerimizden biridir.

ABD Emperyalizminin bu temsilcisi niye bugün ülkemizdedir, niye yarın başka ülkelere de sözde geziler düzenleyecektir?

Bunun sebebi çok açıktır:

ABD Emperyalizminin temsilcisi, bu kez Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı askeri harekât konusundaki emirleri kendileri ile işbirliği halinde olan uşaklaşmış iktidarlara iletmek için bu sözde gezileri yapmaktadır.

Başta da belirttiğimiz gibi ABD Emperyalizminin savaş aygıtı NATO, Doğu’ya doğru genişleme politikası çerçevesinde kendisinden olmayan her ülkeye karşı savaş boruları çalmaktadır. Bunun güncel örneği Ukrayna’dır. ABD Emperyalizmi ve NATO, Genişletilmiş Karadeniz Projesi çerçevesinde, yayılmacı politikalar sonucunda Ukrayna’ya da el atmaya çalışmış ancak bu sefer karşısında bir başka emperyalist devlet olan Rusya’yı bulmuştur. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından adım adım eski Sovyet ülkelerini NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne katan ve hem emperyalist Rusya’yı hem diğer Karadeniz ülkelerini çevreleyen ABD Emperyalistleri bu sefer geri adım atmıştır. Rusya’nın, ABD ve NATO’nun bu çevreleme politikasına karşı çıkarak Ukrayna’ya askeri harekât başlatmasının ardından ABD Emperyalizmi, o zamana kadar kışkırttığı Ukrayna’yı da bir çırpıda satıvermiştir.

Yanı başımızda bu olaylar yaşanırken ülkemize kanlı ayakları ile basan ABD Emperyalizminin ve NATO’nun temsilcisi Wendy Sherman şahsında tüm emperyalist haydutlara sesleniyoruz:

Belki şimdi söylediklerimizi duymazlıktan geleceksiniz ancak eninde sonunda ABD Emperyalizmini de, ülkemizdeki işbirlikçilerini de önümüze katıp kovaladığımız zaman bu sözlerimiz kulaklarınızda çınlayacaktır.

Temsilcisi olduğunuz ABD Emperyalizmi ve onun savaş aygıtı NATO, sizlerin de çok iyi bildiği gibi dünyanın en büyük baş belasıdır. Bu kanlı katilin hangi suçlarını sayalım?

ABD Emperyalist Canavarları dünyada Atom Bombası silahı kullanacak kadar insanlıktan çıkmış tek devlettir. Hem de sivil halkın yaşadığı şehirlere karşı, Hiroşima ve Nagazaki’ye karşı. Bu iki şehirde toplam 225 bin masum sivil insanı katletmişlerdir, bu atom silahlarıyla.

Yine temsilcisi olduğunuz ABD Emperyalizmi, otuz milyon Amerikan Yerlisini katlederek Soykırım Suçu işleyen bir devlettir. Suçları saymakla bitmez bu alçakların… Kore ve Vietnam’da da üç milyon masum insanı katletmiştir bu acımasız haydutlar. Hem de Napalm Bombaları kullanarak insanlığa karşı suç işlemişlerdir.

Bugün Ortadoğu halklarına kan kusturan Ortaçağcı gerici Taliban, El Kaide, IŞİD, vb. örgütler hep ABD yetiştirmesidir, ürünüdür…

Bugün demokrasi naraları atan ABD Emperyalizmi Afganistan’ı Taliban denen, koyun boğazlar gibi insan boğazlayan, kadınların evden çıkmasını yasaklayan Ortaçağcı canilere teslim edip gitmiştir. Hem de onlara 20 milyar dolarlık silah bırakarak…

Şimdi soruyoruz:

ABD gibi katil bir devlet, NATO gibi kanlı bir savaş örgütü dünyanın herhangi bir yerine barış getirir mi?

Onların gittiği yerlerde halklar barış içinde yaşayabilir mi?

Bu soruların cevabı tektir ve çok nettir. Hayır, ABD Emperyalizminden ve savaş örgütü NATO’dan dünyanın herhangi bir bölgesine hayır gelmez, barış gelmez. Ancak kan, gözyaşı, acı ve zulüm gelir.

Peki, dünyanın Başhaydudu ABD Emperyalizminin temsilcisi başka ülkelerdeki uşaklarıyla iyi niyetli, barışçıl şeyler görüşmek için dünyanın bir ucundan diğer ucuna gelir mi?

Bu sorunun cevabı da çok açıktır. Hayır, asla gelmez. Ancak ve ancak insanlığa daha fazla acı çektirecek emirleri işbirlikçilerine dikte etmek için gelir.

İşte biz bunun için bugün ABD Emperyalizminin temsilcisi Wendy Sherman’ı protesto ediyoruz. Ve topraklarımızdan defolup gitmesini söylüyoruz.

Bu vatanda yüzyıl önce de Mustafa Kemal önderliğinde atalarımız o zamanın en güçlü emperyalist haydutları olan İngiltere, Fransa, İtalya vb. devletlere karşı elde silah savaşmıştı. Ve Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı başarıyla sonuçlandırıp emperyalist canavarları bu topraklardan kovmuş, geldikleri gibi geri göndermişlerdi.

Ancak bu emperyalist çakallar, kapıdan kovulup bacadan girdiler ülkemize. 1950’den itibaren ne yazık Türkiye’yi Türkiye yönetmemekte, ABD Emperyalizminin en çok yıldızı parlayan işbirlikçileri yönetmektedir.

Ancak her şeye rağmen ülkemizde “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyen, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen Halkın Kurtuluş Partisi onurluca ve cesurca İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştırmak için savaşmaktadır. Yüzyıl önce Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızın Emperyalist Yedi Düvel’e yaptıkları gibi, biz de bugün ABD-AB Emperyalistlerini bu topraklardan, işbirlikçi iktidarıyla birlikte kovalayacağız, bir daha gelmemek üzere. Ve ülkemizde, bölgemizde, tüm dünyada savaşların olmayacağı, insanın insanı sömürmeyeceği gerçekten adil bir düzeni mutlaka kuracağız. Sosyalizmi tüm dünyaya egemen kılacağız. Ve bu yolla tüm dünyada Gerçek Barışı tesis edeceğiz. İşte o zaman Fidel Castro Yoldaş’ın dediği gibi; “Tüm insanlık tek bir aile gibi kardeşçe” yaşayacaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Katil ABD, Ülkemizden Defol!

Katil NATO, Ülkemizden defol!

Yankee Go Home!

5 Mart 2022

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz