HKP’den AKP’giller’in milyar dolarlık vurgununa suç duyurusu

13.04.2017
639
A+
A-

HKP’den AKP’giller’in milyar dolarlık vurgununa suç duyurusu

Cumhuriyet Gazetesi’nden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, “İstanbul’un milyarları adrese teslim.”

Haberde özetle, 9 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 yılında yaptığı gelir ve giderleri ile hesap işlerinin denetimi için ikisi AKP’li biri CHP’li Tarık BALYALI olmak üzere üç kişilik İBB Meclisi Denetim Komisyonu oluşturulduğu,  komisyon üyesi Tarık BALYALI’nın düzenlenen rapora 18 sayfalık muhalefet şerhi yazdığı ifade edilmiştir.

Haberde devamla, BALYALI’nın muhalefet şerhinde ihalelerin “adrese teslim” yapıldığı, İBB’nin 2016 yılında 637 ihale yaptığı, 432’sinin doğrudan temin olduğu, incelenen 62 doğrudan temin ihalesinin 4 milyar 606 milyon TL değerinde olduğu, özellikle Deniz Feneri skandalında Almanya’dan toplanan paraların Türkiye’de aktarıldığı, şirket olarak mahkeme ifadelerine geçen Beyaz Holding A.Ş.’ye verildiği, Beyaz Holding’in 2016 yılında İBB’den 818 milyon TL’lik ihale aldığı, Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN’ın bir dönem en yakınındaki isimlerden biri olan Zahid AKMAN’ın bu şirketin ortakları arasında olduğu (Yaptığımız araştırmaya göre hâlâ yönetim kurulu üyesidir.), büyük ihalelerde İBB iştirak şirketlerinin tek katılımcı olduğu, bunun da rekabet ilkesini engellediği, yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizli kalması gerektiği ancak bunun sağlanmadığı, hem yaklaşık maliyete fiyat veren hem de ihaleye teklif veren firmaların aynı olduğu, yaklaşık maliyet fiyatın çok kolay tahmin edildiği, İSMEK gibi, Beyaz Holding gibi firmaların yıllarca ihaleleri kazandığı ifade edilmiştir.

İlgili habere dayanarak ODA TV, vaziyet.com gibi sitelerde de benzer haberler yapılmıştır. Bu haberler üzerine Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, İBB Başkanı Kadir TOPBAŞ, İBB meclis üyeleri, İBB bünyesinde görev yapan tüm ihale komisyonu üyeleri, soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren,  görmezden gelen diğer kamu görevlileri, İBB İhalesini alan Belediye İştiraklerinin yönetici kamu görevlileri ve Beyaz Holding’in Zekeriya KARAMAN, Aykut Zahid AKMAN gibi yetkilileri ile diğer yetkilileri, yine ihale alan BMC Otomotiv Sanayi Tic. A.Ş. yetkilileri ile Platform Turizm A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Şüphelilerin Görevi Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi İhmal suçlarını işledikleri belirtilen suç duyurusunda devlet cihazını elinde tutan şüphelilerin, devlet nüfuzundan yararlanarak kamu varlıklarını zarara uğrattıkları, bu arada yandaş iş adamlarını zengin ettikleri, bu durumun ahlaka uygun olmadığı gibi siyasi ilkelere de aykırı olduğu, ayrıca yukarıda belirtilen çeşitli suçların oluşmasına neden olunduğu ifade edilmiştir.

Haber değeri niteliğini taşıdığı için suç duyurusu dilekçesini aynen veriyoruz.

 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                       :Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
                                       Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ           : Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Pınar AKBİNA,

                                         Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok K:4 D:16
                                         Fatih/İstanbul

 

Ş Ü P H E L İ L E R                   : 1- Kadir TOPBAŞ-  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,

                                                   2-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye  Meclis Üyeleri,

                                                   3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bünyesinde görev yapan tüm ihale komisyon üyeleri

                                                  4-Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren,                                                       görmezden gelen diğer kamu görevlileri.

                                                   5-İBB İhalesini Alan Belediye İştiraklerinin yönetici kamu görevlileri

                                                                                        

S U Ç                                            : Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257) İhaleye Fesat Karıştırma (TCK 235. Md.),  Görevi İhmal (TCK 257/2 fıkra)

 

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:

Basında yer alan bir kısım haberlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yasal ihale kurallarına  ve diğer mevzuata aykırı şekilde bazı şirketler özellikle kayırılarak  ihaleler sonuçlandırılmakta ve bir kısım şirketlere haksız menfaat sağlanmaktadır.(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/718047/iBB_den_adrese_teslim_milyarlar.html) (http://odatv.com/kadir-topbasi-yakan-rapor-1204171200.html)

(https://www.vaziyet.com.tr/gundem/iettye-375-otobus-satan-sirketin-internet-sitesindeki-fiyatlar-daha-h15422.html)

 

  Bu haberlerin kaynağı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi’ için oluşturulan “Denetim Komisyonu” üyesi Süleyman Tarık Balyalı tarafından hazırlanan rapor olarak belirtilmiştir. Denetim komisyonu raporuna “muhalefet şerhi” şeklinde hazırlanan ve basına yansıyan raporda;

  • İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde rekabetin yaşanmadığı, teknik şartnamelerin  rekabeti önleyici şekilde ve başka firmaların katılımını engelleyecek biçimde hazırlandığı,
  • Yaklaşık maliyetlerin yanlış hesaplandığı ve  yaklaşık maliyetin doğru tahmin edilmesiyle ilgili sorun olduğu, 2016 yılında yapılan ihaleler arasında her dört ihaleden birinde yaklaşık maliyet fiyatının üzerinden yüzde 30 ve üzeri kırım yapıldığı,
  • İhaleye kadar gizli kalması gereken yaklaşık maliyetlerin dışarıya sızdırıldığı,
  • İBB’nin yapmış olduğu çok sayıda ihalede yaklaşık maliyet için fiyat verenlerle ihaleye katılan firmaların aynı olduğu,
  • Kurumu iyi tanıyan bazı firmalarca bilinçli olarak yaklaşık maliyet fiyatını piyasa fiyatından yukarıya çekilmeye çalışıldığı,
  • Torba ihale şeklinde genel nereye hizmet veya malzeme alındığı bilinmeyen genel ibarelerle geçiştirilmiş ihale kayıtları olduğu,,
  • Özellişkle danışmanlık ihalelerin tamamında en düşük fiyat veren firmaların elendiği yerine fiyat olarak 2. bazen 5. Ya da 6. Sırada ki firmalar ihaleyi kazandığı ayrıntılı olarak raporda olay ve ihaleleriyle birlikte  belirtilmiştir. 

Yine bu raporda bir kısım firmaların kartel haline geldiği, bazı ihaleleri yıllar boyunca sürekli Platform Turizm A.Ş. firmasının kazandığı vurgulanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyesi S. Tarık Balyalı’nın ifadesine göre;  kendisi tarafından incelenen  personel taşıma hizmeti ihalelerinin tamamını bu firma (Platform Turizm A.Ş) tek başına kazanmıştır. Söz konusu ihalelere giren firmalar ya eksik evraktan ya birim fiyat cetvelinde ki aritmetik hatadan dolayı elenmişlerdir. Dolayısıyla bütün bu ihaleler gerçek bir rekabet ortamı oluşmadan sonuçlanmıştır. Platform Turizm A.Ş. grubuna ait şirket tam 238 milyon 750 bin TL’lik ihale almıştır.

Raporda  yer alan bilgilere göre  hacim ve tutar olarak ciddi bir yük tutan bu tür ihaleleri kazananların en başında Beyaz Holding A.Ş. firmasına bağlı şirketler gelmektedir. Bazı ihaleleri yıllar boyunca sıkıntısız bir şekilde kazanan Beyaz Holding şirketleri bu ihalelere genellikle tek başlarına girmiş ve çok düşük kırım oranlarıyla kazanmışlardır. Beyaz Holding 2016 yılında tam 818 milyon TL’lik ihale almıştır.

Beyaz Holding’in “Deniz Feneri Yolsuzluk Davasında” Almanya’da toplanan paraların Türkiye’de aktarıldığı şirket olarak mahkeme ifadelerine geçtiği, bu davanın sanıklarından olan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın bu şirketin ortağı olduğu kamuoyunca da bilinmektedir. Ekte sunduğumuz Ticaret Sicil Gazetesine göre de Aykut Zahit AKMAN, Beyaz Holding A.Ş.’nin ortağıdır. Bu şirketin 27.03.2017 tarihinde yapılan genel kurulunda da Zahid Akman, “oy toplayıcılığı” görevini yapmıştır. (EK-1) Zahit Akman’ın Recep Tayyip Erdoğan tarafından RTÜK üyesi yapıldığı ve daha sonra başkanlık görevine getirildiği de düşünüldüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde bulunan AKP kadrolarının bu şirkete sürekli ihale vermeleri Beyaz Holding’e iltimas edildiğini akla getirmektedir.

Yine aynı raporun haberleştirildiği başka bir haberde,  söz konusu raporda, Türkiye’nin en büyük toplu ulaşım kurumu olan İETT’yle ilgili ı İETT’nin 2016 yılında yaptığı 92 ihaleden özellikle toplam değeri 500 milyon TL’yi bulan 8’inin ayrıntılı olarak incelendiği belirtilmiştir. Bu ihalelerden, 375 Adet Dizel Solo Tip Otobüs Alımı ihalesi, Trafik Düzenleme Hizmeti Alımı, Şoför ve Hizmet İşçisi Personel Hizmeti alımı ve Avrupa Yakası Personel Servisi Hizmeti alımı ihalelerinde, kamunun ciddi oranda zarara uğratıldığı, kişiye özel şartname oluşturulduğu, kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı, sürekli aynı firmalara ihale verildiği tespiti yapılmıştır. (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/718681/iETT_hizli_gitmis.html)

Örneğin bu habere kaynaklık eden rapordan edindiğimiz bilgiye göre; daha önce iki kez iptal edilen 375 Adet Dizel Solo Tip Otobüs Alımı ihalesinde 375 otobüs BMC firmasından ihale yoluyla alınmış, ihalede ihale bedeli 144.000 euro+kdv olarak belirlenmiştir. İhalenin yapıldığı tarihte 1 Avro 3.3318 TL olduğuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi kur farkından kaynaklı olarak bu gün araç başına 80.000 TL, 375 araçta da 30.000.000,00 TL (otuzmilyon) kur farkı ödemek zorunda kalacaktır. Yani bu gün için araç başına toplam 561 bin 600 TL+KDV ödemek gerekecektir firmaya. Oysa bu gün yüklenici firmanın internet sitesinde araç başı fiyat 490 bin TL+KDV olarak gözükmektedir. Bu açıdan da değerlendirildiğinde çok ciddi bir kamu zararı söz konusudur.

Bu haber ve değerlendirmelerimiz resmi olarak hazırlanan bir denetleme kurulu raporuna ve resmi kayıtlı belge ve bilgilere dayanmaktadır. Belirtilen rapor metninde ve ifadelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ihalelerde saydamlık, rekabet, eşitlik, gizlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini çiğnediği görülmektedir. Dolayısıyla  bu rapor kanaatimizce tek başına bile bir suç duyurusu niteliği taşımaktadır. Bu denetleme kurulu raporunun yalnızca Büyükşehir Belediye Meclisi insafına terk edilmesi durumunda ise yukarıda işlendiği açık bir çok suç göz ardı edilecek, siyasi saiklerle tüm bu yasadışı işlerin üstü örtülecektir.

Devlet cihazını elinde tutan şüpheliler, devlet nüfuzundan yararlanarak kamu varlıklarını zarara uğratmakta, bu arada yandaş iş adamlarını zengin etmektedirler. Bu durum ahlaka uygun olmadığı gibi siyasi ilkelere de aykırıdır. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi çeşitli suçların oluşmasına neden olunmaktadır.

Bu nedenle kamuyu doğrudan ilgilendiren bu tür benzer suç unsuru taşıyan olaylarla ilgili müvekkil Parti defalarca suç duyurularında bulunmuştur. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır.

Tüm bu  sebeplerle, şüpheli olarak belirtilen ihale süreçlerine fesat karıştırmış kamu görevlileri ile soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer sorumlular hakkında kamu davası açılması için işbu suç duyurusunu yapmak zorunlu olmuştur.

 

SONUÇ ve İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca resen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun anılan suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 13/04/2017

 

                Suç Duyurusunda Bulunan                   

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

                                          Vekilleri  

           Av. Ayhan Erkan           Av. Ali Serdar Çıngı                     Av.  Pınar Akbina     

 

 

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz