HKP, Organize Suç Örgütü AKP’giller’in vurgunlarının peşini bırakmıyor

25.03.2017
637
A+
A-

HKP, Organize Suç Örgütü AKP’giller’in vurgunlarının peşini bırakmıyor

İktidara geldikleri günden bu yana yapıkları vurgunlarla bir siyasi partiden çok organize bir suç örgütü şeklinde çalışan AKP’giller’in talanları, vurgunları, peşkeşleri, kamuyu zarara uğratan sayısız icraatları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilindiği gibi AKP’giller’in vurgunları için kullandığı en önemli araçlardan biri, geçmişte de defalarca suça alet ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi. AKP’giller İBB’yi kullanarak bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan’ı ihya etti. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olan Nazmiye Sümeyye Sayan’ın sahibi olduğu danışmanlık şirketi AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesinden bir milyon TL’yi aşan üç ayrı ihale aldı.

AKP’giller’in daha önceki buna benzer sayısız suçları karşısında anında harekete geçen, bu ülkenin tek ve gerçek muhalefet partisi Halkın Kurtuluş Partisi bu vurgunu da Yargıya taşıdı. HKP’li Hukukçular konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçeyi aşağıda yayımlıyoruz:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                           :Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

                                          Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ                : Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ferit Cöhce, Av. Ayça Alpel OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL,

Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

Adres: Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok K:4 D:16 Fatih/İstanbul

Ş Ü P H E L İ L E R                      :   1- Kadir TOPBAŞ (İBB Belediye Başkanı)

                                                    2- Nazmiye Sümeyye SAYAN (İBB Belediye meclis üyesi)

     3- Hasan Tahsin USTA (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

     4- Suça karıştığı tespit edilecek diğer kişiler

                                                                                             

S U Ç                                     : İhaleye Fesat Karıştırma (TCK 235. Md.)

Nüfuz Ticareti (TCK. 255. Md.),

Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257. Md.),

Görevi İhmal (TCK 257/2 fıkra)

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:

1- Basından öğrendiğimize göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olduğu halde, bir başka AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden 1 milyon TL’yi aşan 3 ihale almıştır. İlgili haber şöyledir:                                                                                                               

“Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin başaktörü olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kızkardeşinin çok tartışma yaratacak “akçeli işleri” ortaya çıktı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi olan Nazmiye Sümeyye Sayan’ın hem sahibi hem ortağı hem müdürü olduğu danışmanlık şirketi AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden 1 milyon TL’yi aşan 3 ihale almış.

“Özellikle kardeş Sayan’ın 2016 yılında aldığı son ihale dikkat çekiyor. Sayan, AKP’li belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesini 673 bin 200 TL’lik teklifle alıyor. Kardeş Sayan’ın şirketiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen babası Ramazan Sayan’ın hukuk bürosunun telefon numaraları ise aynı. Bu tablo 1989 doğumlu Nazmiye Sümeyye Sayan’ın şirketinin ‘aile şirketi olduğunu’ gösteriyor. Belediyelerde meclis üyesi olarak görev yapan isimlerin ihalelere girmesi ise hukuken yasak.

“Cumhuriyet’in ulaştığı resmi kayıtlara göre Bakan Sayan’dan 8 yaş küçük olan 1989 doğumlu Nazmiye Sümeyye Sayan adına DİGİMED Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 2014 yılında 10 bin TL sermaye ile kuruldu. Şirketin hem sahibi hem ortağı hem de müdürü olan Sayan tıpkı ablası gibi AKP’de siyasete atıldı.

“2015-2016’DA 3 İHALE

“AKP’li Fatih Belediyesi’ni İBB’de meclis üyesi olarak temsil eden Sayan bu süreçte şirketiyle 2015-2016 yıllarında yine AKP’li olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden ihaleler aldı. Şirket belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL aldı.”

(http://www.abcgazetesi.com/bakan-kayanin-kardesi-ihaleleri-toplamis-47126h.htm)

Bu durumda İBB Belediye meclis üyesi Nazmiye Sümeyye SAYAN, İBB başkanı Kadir TOPBAŞ ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA açıkça yukarıdaki suçları işlemiştir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 28. Maddesinde “meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” hükmü düzenlenmiştir.

İhaleye girmek ise açıkça belediyeye karşı taahhüde girmek niteliğinde, yasaklanmış eylemlerdendir.

Bu yasağa rağmen ihalelere giren İBB meclis üyesi Nazmiye Sümeyye SAYAN “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunu işlemiş olur.

Bu suçu düzenleyen TCK’nun 235. maddesi 2/a-2 bendi “İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak” eylemini düzenlemektedir.

Bu nedenle anılan madde-i mahsusa sebebiyle Hasan Tahsin USTA da aynı suçtan sorumludur.

Yine Nazmiye Sümeyye SAYAN, İBB meclis üyeliğindeki “görevini kötüye kullanma” suçuna vücut vermiş olmaktadır.

Keza Nazmiye Sümeyye SAYAN’ın gerek İBB meclis üyeliğiyle bağdaşmayan bu eylemlerini denetlemeyen Kadir TOPBAŞ da “görevi ihmal” suçunu işlemiştir.

Diğer yandan, Hasan Tahsin USTA da bu kişiye usulsüz olarak ihale verilmesini sağladığı için, aynı zamanda “görevi kötüye kullanma” eylemi içerisindedir.

Bu kişilerin tamamı AKP siyasetçisidirler, ve iktidar partisinin tüm olanaklarından yararlanmakta, birlikte “nüfuz ticareti” yapmaktadırlar, haksız kazanç elde etmekte ve kamunun parasını uhdelerine geçirmektedirler. Bu işlenen suçlar ne yazık ki ilk defa işlenmemiştir. Müvekkil Parti benzer konularda defalarca suç duyurularında bulunmuştur. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimser. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe saymakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır.

Tüm bu nedenlerle, adı geçen şüpheliler ve bu fesat karışmış ihale süreçlerine katılan kamu görevlileri ile diğer kişilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması için işbu suç duyurusunu yapmak zorunlu olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca resen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun anılan suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 24/03/2017

 

                Suç Duyurusunda Bulunan                   

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı Vekilleri  

Av. Ayhan Erkan           Av. Ali Serdar Çıngı                     Av.  Pınar Akbina                

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz