Gençliğimizin, “Öbür Dünya” ile aldatılmasına izin vermeyeceğiz!

19.02.2016
520
A+
A-

Gençliğimizin, “Öbür Dünya” ile aldatılmasına izin vermeyeceğiz!

8 Şubat gününden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında (EGO otobüslerinde, metrolarında) kim tarafından yapıldığı ve asıldığı belli olmayan afişler dikkat çekmektedir. Bu otobüsler ile metrolara, Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ. Melih Gökçek adlı kişinin kontrolünün dışında hiçbir şey asılamayacağı ortadadır. Bu gerici afişlerin asılmasında İ. Melih Gökçek’in desteği açıktır.

Bu asılan afişlerin üzerinde: “Seçmesi bir dakika, faydası iki dünya” sloganı yer almaktadır. Ortaokul ve lise öğrencilerinin, Kur’an’ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça derslerini okullarında seçmeleri teşvik edilmekte ve bu afişlerle öğrencilerin gericileştirilmesi sağlanmaktadır. Ortaokul ve liselerde seçmeli dersler adı altında Sünni Mezhebi dayatılmaktadır.

AKP’gillerin seçmeli olarak Kur’an’ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerini koymalarındaki amaçları açıkça ortadadır. Laiklik ilkesini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim Sistemini “Din İşleri Eğitim Sistemine” dönüştürmek.

AKP’giller, bir kanserin metastaz urları gibi, şehir merkezlerimizden en ücra köylerimize dek uzanarak, oralardaki yoksul, cahil, saf gençlerimizin temiz din duygularını sömürerek, ağları üzerine düşürmeye çalışmaktadırlar. Onları Ortaçağın ideolojisiyle doktrine ederek; bilime, laikliğe, demokrasiye ve her türden ilerlemeye düşman hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bu Ortaçağcı gerici eğitim politikalarıyla, Ortaçağ düzenine dönmenin ya da toplumu Ortaçağa götürmenin en büyük dinî erdem olduğu yolunda şartlandırmaktadırlar gençliği. Gençlerimize; bu dersleri seçtiğiniz takdirde öbür dünyada mükâfatlandırılacağı, seçmedikleri takdirde öbür dünyada cezalandırılacakları mesajı verilmektedir.

Bizler Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak, gençliğimizin “öbür dünya” ile aldatılmasına izin vermeyeceğiz.

Daha önce de sıklıkla belirttiğimiz gibi, bugün ülkemizi yöneten Ortaçağcı AKP’giller İktidarının nihai amacı, ülkemizi bir din devletine dönüştürmektir. Bu Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, varlığını sürdürebilmek için karşısındaki aydın, yurtsever, halksever, laik kesime ve bilime düşmandır. Onlar bir yandan vurgunlarıyla, hırsızlıklarıyla, yolsuzluklarıyla servetlerine servet katarken, diğer yandan halkımızı Gerçek İslamiyet’le hiçbir ilgisi olmayan, hatta tam anlamıyla onun antitezi olan CIA İslamı’yla, Washington İslamı’yla, Pentagon İslamı’yla uyutmaya çalışmaktadırlar. Kafalarındaki Ortaçağcı toplum biçimini yaratmak için de iktidara geldikleri günden bu yana her alanda olduğu gibi Eğitim alanında da Ortaçağcı uygulamaları genç insanlarımıza dayatmaktadırlar.

Hz. Muhammed’in, Dört Halife’nin özellikle de Hz. Ali’nin savunduğu İlkel Sosyalizm gelenekli, çağının şartları içinde çok insancıl olan Müslümanlıkla-İslam’la hiç ilgisi yoktur. “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır”, “İslamiyet güzel ahlâktan ibarettir” diyen, kuru hasır üstünde yatan, öldüğünde bir ibriği ve bir hırkasından başka mal mülk bırakmayan, yine öldüğünde, zırhı bir Yahudi Bezirgânda, doksan kilo arpa karşılığında rehin bırakılmış olan Hz. Muhammed’le bunların, yani AKP’giller’in hiç ilgisi yoktur, benzerliği yoktur. Bunlar, pis canlarını kurtarmak için Mekke’nin fethinden bir gün önce Müslüman olan Ebu Sufyan ve oğlu Muaviye’nin ve Muaviye oğlu Yezid’in benzeridir, onların devamcısıdır. Bunlar da, Firavun ve Nemrut kadar mal mülk düşkünüdürler ve servet sahibidirler…

MEB mevzuatına göre seçmeli dersler; “Öğrencilerin hedefleri ve yönlendikleri alanda gelişmelerine veya ilgi istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan dersler” olarak tanımlanmıştır.

Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak bizler, geleceğimiz için seçmeli derslerde “Bilim Uygulamaları, Drama, Görsel Sanatlar, Halk Kültürü, Hukuk ve Adalet, Matematik, Müzik, Okuma Becerileri, Spor, Zekâ Oyunları, Yaşayan Diller ve Lehçeler, Yazarlık ve Yazma Becerileri” derslerini seçerek tercihimizi bilimden, sanattan, kültürden ve spordan yana kullanıyoruz.

Devrimci-Aydın öğrencileri ve velilerini bilimden yana olan dersleri seçmeye davet ediyoruz.

Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak LAİKLİĞİ savunmaya devam edeceğiz.

Bilim İçin LAİKLİK! Gelecek İçin LAİKLİK!

Yaşasın Demokratik, Laik, Anadilde Eğitim Mücadelemiz!

Yaşasın Demokratik Halk Üniversiteleri Mücadelemiz!

Yaşasın Eşit, Parasız, Bilimsel Eğitim Mücadelemiz!

 Ankara’dan

Halk Kurtuluşçu Liseliler

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz