Antiemperyalist olmak

23.08.2012
989
A+
A-

Bu prensibin anlamı, hem ABD, hem de AB (biz kısaca AB-D diyoruz) Emperyalizmine karşı olmaktır. Bu emperyalist güçlerin, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb. gibi ekonomik; NATO gibi askercil; CIA ve onun emrine girmiş casusluk faaliyetleri alanlarında, ülkemizi düşürdükleri sömürge statüsüne karşı İkinci Kuvayimilliye mücadelesini aktif olarak savunmak ve yürütmek demektir, antiemperyalist olmak.

Emperyalizmi yalnızca böyle kavramak da yetmez. Emperyalizm demek, en kestirme anlatımla Tekelci Kapitalizm demektir. Antiemperyalistlik, tekelci kapitalizme karşı olmak demektir. Yani Antiemperyalist olmak demek, yabancı-emperyalist sermayeye ve onunla etle tırnak olmuş yerli tekelci (bir başka deyişle emperyalist) sermayeye, bilimsel adıyla Finans-Kapitale, mali oligarşiye karşı olmaktır. Yani yerli ve yabancı Parababalarının halkımızın kanını emen bu düzenine kökünden karşı olmak; onun karşısında Halk İktidarını savunmak demektir.Halk İktidarını kuracak olan Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirmek için çalışmak, bu amaçla halkı örgütleyip ordulaştırmaktır.

Finans-Kapitalistler, 72 milyon nüfuslu ülkemizde 30-40 aileden oluşan, toplam sayısı 300-500’ü geçmeyen azınlığın azınlığı bir zümredir. Yani kapitalist sınıfının içinde bile azınlıktır. Bu azınlık durumuyla tam bir zıtlık oluşturacak şekilde, ülkenin, tüm ekonomisini, siyasetini, kültürünü, hukukunu, felsefesini, sanatını vb. üstyapı örgütlenmelerini tekelinde tutar.

Bu azınlığın azınlığı zümreyi, halklarımız tükürüğüyle bile boğabilir. Fakat halklarımız örgütsüz ve buna bağlı olarak bilinçsiz olduklarından, bu azınlık zümre, tüm Türkiye’ymiş gibi görünür.Halkı sömürmenin ve kendini gizlemenin binbir yolunu bulur.

Bir diğer gücünü de uluslararası Parababalarına kayıtsız şartsız uşak olmasından alır. Yani yerli Parababalarının kuyruğuna Türkiye’de basılınca Washington’dan, Londra’dan, Paris’ten, Berlin’den koro halinde feryat kopar. Çünkü bizim yerli Parababalarımız üç kuruşluk komisyon karşılığı tüm değerlerimizi Batılı Emperyalistlere peşkeş çekmişlerdir. Yerli Parababalarının çıkarına dokunmak, Batılı emperyalistlerin soygununa ve sömürüsüne taş koymaktır. Örneğin, Türk Telekom da dahil olmak üzere bütün iletişim kurumlarımız Batılı Emperyalistlere satılmıştır. Türkiye’de iletişim kurumlarını millileştirmek demek, Emperyalist sömürüye karşı çıkmak demektir, emperyalizm canavarının kuyruğuna basmak demektir. Koro halinde feryat etmeleri bundandır.

ETİKETLER: ,
İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz