Sığınmacı değil İstilacı!

19.07.2023
110
A+
A-

Bu cennet vatanımızın ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında AKP’giller eliyle ülkemize getirilen milyonlarca Ortaçağcı tarafından istila edilmesine karşı İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan haykırdık; “Bunlar, ne Mülteci, ne Göçmen, ne Sığınmacı, ne de Kaçkın! Bunlar, AB-D Emperyalist Haydutlarının Yeni Sevr’i olan BOP’un ve Hizmetkârı, Eşbaşkanı AKP’giller’in Ortaçağcı İstilacılarıdır”

Parti olarak Vatan Topraklarımızın sessiz ve sinsi işgaline karşı 23 Temmuz’da Ankara Ulus Meydanı’nda yapacağımız kitlesel eylem öncesinde İstanbul, İzmir ve Ankara’da çağrı eylemleri düzenledik.

İSTANBUL

İstanbul’da alan eylemimiz 16 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da Kadıköy Mustafa Kemal Heykeli önünde gerçekleşti.

Alanda toplanan partili yoldaşlarımız ellerinde bayrak, flama, döviz ve pankartları ile haykırdılar “ABD Emperyalist Haydudunun BOP’una izin vermeyeceğiz” diye.

Alan eylemimizde “AKP’giller’in vatan topraklarına bir hançer gibi sapladığı 13 milyon istilacı, ABD Emperyalistlerinin BOP Projesi’nin bir parçasıdır” ozaliti açıldı. Konu ile ilgili dövizler taşındı.

Basın açıklamamız meydanda bulunan halkımız tarafından ilgi ile dinlendi.

Basın açıklaması Partimizin MYK Üyesi Halil Arabulan Yoldaş’ımız tarafından yapıldı. Yoldaşımız BOP Projesi çerçevesinde ülkemize doldurulan 13 milyon insanın mülteci, göçmen, sığınmacı yada kaçkın olmadığını bunların AB-D Emperyalist haydutlarının Yeni Sevr’i olan BOP’un ve hizmetkârı, eşbaşkanı AKP’giller’in Ortaçağcı İstilacıları olduğunu belirtti.

ANKARA

Ankara’da eylemimizi 16 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de Karanfil Sokak’ta gerçekleştirdik.

Eylemde “ABD Emperyalist Haydudunun BOP’una, Vatan Topraklarının işgaline, AKP’giller’in hilafet kurma planlarına izin vermeyeceğiz” ozaliti açtık ve “AB-D Emperyalist Haydutlarının Yeni Sevr’i Olan BOP’a Hayır” dövizlerimizle sloganlarımızı haykırdık.

Eylemde basın açıklaması partimiz MYK üyesi ve Ankara İl Başkanı Sait Kıran Yoldaş’ımız tarafından yapıldı.

Eylemimizi 23 Temmuz’da Ankara Ulus Meydanı’nda, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza Genel Kurmaylık yapan Gerçek Gazi Meclisin karşısında, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in Anıtı önünde yapacağımız merkezi eylemimize halkımızı davet ederek sonlandırdık.

İZMİR

İzmir’deki  eylemimiz 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Karşıyaka Çarşı girişinde yapıldı. Eylem alanına pankart, flama ve dövizlerimizle Karşıyaka İlçe Örgütümüzden başlattığımız yürüyüşümüz, halkımızın ilgisi ve alkışlarıyla Karşıyaka Çarşı girişine kadar devam etti. Burada atılan sloganların ardından Partimiz adına Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ımız bir açıklama yaptı.

Tacettin Çolak Yoldaş’ımız konuşmasının başlangıcında, gerek partimizin gerek Nakliyat-İş Sendikası’nın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara, Sevrci Soytarı Sahte Solcuların saldırılarına değindi. Bu sahte solcuların ABD-AB Emperyalistleri ve AKP’giller’in eliyle yürütülen BOP’u göremediklerini dolayısıyla Emperyalistlerin bu projesine çanak tuttuklarını söyleyerek “Bizim bu eylemlerimizden ABD-AB Emperyalistleri rahatsız olabilir ancak bir de kendine sol, sosyalist adı verenlerin rahatsızlığı nedir? Yok biz şovenistlik yapıyormuşuz, nefret söylemleri kullanıyormuşuz. İşçi Sınıfı içinde ayrımcılığı körüklüyormuşuz… Halt etmişsiniz, siz emperyalistler tarafından kesilen fonlarınıza kavuşmak için biz Gerçek Devrimcilere saldırıyorsunuz. İt ürür kervan yürür. Siz hainsiniz, satılmışsınız”, diyerek devamında Partimizin görüşleri ile ilgili açıklamayı yaptı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan eylemlerimizde sık sık Mülteci Değil İstilacı”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Mülteci Değil Hilafete Asker”, “Sığınmacı Değil Sessiz İşgalci”.  “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez”, “Bir Değil, Üç Değil 13 Milyon İşgalci” sloganları atıldı.

Eylemlerimizde 23 Temmuz’da Ankara’da yapacağımız merkezi eylemimize çağrı yapıldı.

19.07.2023

Halkın Kurtuluş Partililer

Eylemlerimizde okunan basın açıklamasının tam metni;

Ülkemizi işgal etmiş Ortaçağcı İstilacıların tamamı Batıya ya da ülkelerine gidecek!

Saygıdeğer Halkımız;

Bugün Türkiye’de bir mülteci, bir göçmen, bir sığınmacı sorunu yok; Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon cihatçının bir proje kapsamında Türkiye’yi işgal etmiş olma sorunu var ve bu işgal giderek de artıyor.

Geri Kabul Anlaşması’yla hasbelkader Avrupa’ya kaçak yollardan girebilmiş olanlar da yakalanıp Türkiye’ye gönderiliyor.

Bu insanlar aynı dili, aynı tarihi ve kültürü paylaştıkları 30 küsur Arap ülkesine gitmiyorlar. AKP’giller’i ve Tayyip Erdoğan’ın kadim dostları olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Pakistan ve Afganistan’a hiç gitmiyorlar. İran’a da gitmiyorlar. İran sokmaz zaten bunları ülkesine. Sadece Türkiye’ye geliyorlar, gidebilirlerse de çok az miktarda Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar.

Emperyalist Haydut ABD, İnsan Soyunun Başdüşmanı olan bu çakal devlet, Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde olduğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedeflerine koymuş bulunmaktadırlar. İşte bu insanlık dışı, alçakça hedeflerine de “BOP” adını verdiler. Ülkemizi BOP çerçevesinde en az üç parçaya bölmek için de ülkemizi Ortaçağcı gericilerin istilasına uğrattılar.

Saygıdeğer Halkımız;

İşçimiz, Memurumuz, Emeklimiz, Esnafımız AKP’gillerin yarattığı İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm cehenneminde kavrulurken, ülkemiz AKP’giller ve Reisinin eliyle Ortaçağcı İstilacıların cennetine çevrilmiştir.   AKP’giller ve Reisi AB’den, BM’den üç kuruş para kopartırım mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp, yolgeçen hanına çevirdiler.

AKP’giller’in Reisi “Dün Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan gelmişlerdi, bugün Ukrayna’dan geliyorlar, yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir, bundan hiç endişeniz olmasın” diyor.

Kendi halkının, 85 milyonun mazlum, aç, sefil kalması, İşsizlik-Pahalılık cehenneminde yanması uğruna ülkemizi istilacıların, vatansızların deposuna dönüştürüyor.

Faşist Din Devletine giden yolda bu insanları oy deposu olarak kullanmak niyetleri. Amaçları Demografik yapıyı değiştirerek, ABD ve AB Emperyalistlerinin BOP’u çerçevesinde ülkemizin parçalanması.

Namuslu Bilim İnsanı, Tarihçimiz Sinan Meydan da uyarıyor:

“Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye, demografik yapı üzerinden etnik ve dinsel ayrımla parçalanmak istenmişti. Emperyalizm, İzmir’i, Trakya’yı, Doğu Anadolu’yu, Musul’u Türkiye’den koparmak için buralarda Türklerin sayıca az olduğunu ileri sürmüştü.”

İşte AB-D Emperyalistleri hiçbir zaman vazgeçemedikleri Sevr’i yeniden yaşama geçirmek, bu ülkeyi en az üçe bölmek için Ülkemizi Ortaçağcı Güruhun istilasına uğrattılar.

Saygıdeğer Halkımız;

Ülkemizin; AB-D Emperyalistleri ve AKP’giller ortaklığıyla Ortaçağcı İstilacılar tarafından işgal edilmesine dur demek için 23 Temmuzda Ankara  Ulus Meydanında Atatürk Heykeli önünde saat 14’de buluşuyoruz.

Emekçi Halkımızı Yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın heba edilmesine, insanlarımızın alınteriyle yaratılan değerlerimizin Ortaçağcı İstilacılara akıtılmasına karşı sesimize ses vermeye, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz