Partimiz, Tayyip Erdoğan’ın diploma sahteciliğinin peşini bırakmıyor: Recep Tayyip Erdoğan’ın Üniversite Diploması Sahte, Lise Diploması Nerede?

14.01.2021
879
A+
A-

 Artık tüm dünya biliyor, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için gerekli olan üniversite diplomasının olmadığını. 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğunu kanıtlar bir diploması kamuoyu ile paylaşılamadığı gibi, paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Makamında bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, YSK’ye verilen Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıyla sabitlenmiştir. Bu kararla; Notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Üniversite diplomasında hal böyleyken, Yüksek İslam Enstitüsü dışında 4 yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim okulunda okuyabilmesi için gerekli olan Lise diploması da ortada yoktur. Çünkü RTE İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunudur ve o dönem İmam Hatip Lisesinden mezun öğrencilere Düz Liseye giderek lise fark derslerini vermeleri koşuluyla yükseköğretimin tüm programlarında okuma hakkı tanınmıştı.

Kaldı ki Tayyip Erdoğan, basına yansıyan İmam Hatip Kütük Defterine göre Arapça ve Kur’an derslerinden bütünlemeye kalıyor. Bu duruma göre Tayyip Erdoğan, 1973’ün Eylül ayında Arapça ve Kur’an derslerinden bütünleme sınavlarına giriyor, sınavların sonucuna göre İmam Hatip Lisesinden mezun oluyor, nasıl oluyorsa artık, hemen normal bir liseye yani Eyüp Lisesine başvuruyor, fark derslerini hemen veriyor, Eyüp Lisesinden hemen diploma alıyor. Hız kesmiyor, 6 Temmuz 1973 tarihinde yapılan ama sorular çalındığı için iptal edilip 19 Eylül 1973 tarihinde tekarlanan Üniversite sınavına giriyor ve “Cumhurbaşkanı” olmasını sağlayan 4 yıllık Yükseköğretim okuluna giriyor. Nasıl mı oluyor? Söz konusu RTE olunca oluyor…

Kaldı ki, İmam Hatip Lisesinin Kütük Defterinde Eyüp Lisesine gittiğinin yazılı olması gerekmektedir. Oysa İstanbul İmam Hatip Lisesinin basında yayınlanan diploma kütük defterinde böyle bir ibare de yoktur.

İşte tüm bunları açığa çıkarmak için bugün (14.01.2021) Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak ve İstanbul İl Örgütü Yöneticileri, şimdilerde ismi Eyüp Anadolu Lisesi olarak değişen, Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu iddia ettiği Eyüp Lisesine bir dilekçe verdi.

Yöneticilerimiz dilekçeyi verirken, okulun koridorunda, okuldan daha önce mezun olmuş ünlülere ait çok sayıda diploma örneğinin asılı olduğunu görmüşlerdir. Öyle ki okulun koridorunda 1930’lu yıllara ait diplomalar bile bulunmaktayken bunlar arasında Devletin en üst katında ikamet eden Tayyip Erdoğan’ın diploma örneği yoktur.

Dilekçeyi verdikten sonra Eyüp Lisesinin önünde yaptığı açıklamada Çolak şunları söyledi:

***

Değerli arkadaşlar;

Bugün Tayyip Erdoğan’ın lise diplomasının olup olmadığı ile ilgili Eyüp Lisesine başvuru yaptık. Biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olduğu ve Eyüp Lisesinden de fark dersleri vererek Marmara Üniversitesine kayıt yaptırdığı iddia olunuyor. Fark dersleri ile ilgili hangi dersleri aldığı, hangi yılda Eyüp Lisesinde okuduğu konularının açığa çıkması gerekiyor. Kendi söylediklerine göre 1973 yılında fark dersleri almış ama aynı yıl da üniversite kaydı yaptırmış.

Oysa mevzuata göre İmam Hatiplilerin fark dersleri vererek lise diploması alabileceğine yönelik değişiklik yapılmasına karşın, bu fark derslerini alabilmek için düz bir liseye başvurup ders görülmesi ve sınavlara girilmesi gerekiyor. Eylül Bütünlemesine kalınıp, aynı yıl içerisinde bunların yapılması mümkün değildir.

Dolayısıyla biz Tayyip Erdoğan’ın lise diplomasının olmadığını iddia ediyoruz. Ve lise diploması olmayan birinin de üniversiteye kayıt yaptırması, 4 yıllık üniversite kaydının olması mümkün değildir. Dolayısıyla Anayasanın Cumhurbaşkanında aramış olduğu niteliklerden olan 4 yıllık yükseköğretim mezunu olma niteliğine de haiz değildir, Tayyip Erdoğan.

Şimdi biz bununla ilgili olarak bugün Eyüp Lisesine HKP avukatları olarak 2 sayfalık dilekçe verdik. Bu dilekçemiz de Eyüp Lisesinin evrak kayıtlarına 19159139 olarak girmiştir. Hızlıca bu dilekçemizdeki taleplerimizi açıklamak istiyorum. Lisenin idaresine sorularımız olmuştur:

1- Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

2- O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

3-Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

4- Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

5- Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak Eylül 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

Şimdi bu sorularımızı biz 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde Eyüp Lisesine sorduk. 15 gün içerisinde bu sorularımızın cevabının verilmesi gerekiyor. Bunun takipçisi olacağız.

Bu arada şunu da belirtmek istiyorum:

Siyasette Anamuhalefet Partisi Başkanı ve Tayyip Erdoğan arasında son günlerde bir kayıkçı dövüşü yaşanmaktadır, “Sözde Cumhurbaşkanı” tartışmaları şeklinde. Tayyip Erdoğan saldırıya geçmiştir. Kılıçdaroğlu’nu eleştirmektedir. Kılıçdaroğlu’nun savunusu ise Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yeminine uygun davranışlar göstermediği şeklindedir. Oysa bunlar sorunun sonuçları ile ilgilidir.

Siyasette yaşanan tartışmalar, Cumhurbaşkanının Anayasadaki Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalmadığı şeklindedir. Kılıçdaroğlu tartışmayı bu noktada yürütmektedir. Aslında kayıkçı dövüşü yapmaktadır. Sorunun özüne inmemektedir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yemini bir sonuçtur. Cumhurbaşkanlığı yeminine gelmeden önce, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yeterliliği yoktur. Dolayısıyla ettiği yeminin de bir anlamı yoktur. Ve bu noktada diploma ile ilgili soruşturmayı ya da araştırmayı göze alamamaktadır Anamuhalefet Partisi ve kayıkçı dövüşü yapmaktadır Kılıçdaroğlu.

Tıpkı Ege’de işgal edilen 19 Adamız ve 2 Kayalıkta olduğu gibi susuş kumkumasına yatmaktadırlar, ölü numarasına yatmaktadırlar. Oysa bilindiği gibi Noterler Birliğinin disiplin kurulu kararı ile de ortaya çıktığı üzere, Tayyip Erdoğan’ın gerek milletvekili seçilirkenki gerekse Cumhurbaşkanı seçilirkenki vermiş olduğu diploma örneği ya da noter onaylı diploma örneği sahte evrak düzenlenerek yapılmıştır. İstanbul 15’inci Noteri bu sahte işlem nedeni ile de Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmıştır. Dolayısıyla ortada evrakta sahtecilik suçu işlenmiştir. Aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçu da işlenmiştir. İşte bu suçları işleyen birinin Cumhurbaşkanlığı da yasal değildir. Kimsenin Anayasal suç işleme, kanunsuzluk yapma hakkı yoktur. Madem demokratik hukuk devleti ise burası, herkes yasalara, Anayasaya uymak zorundadır. Biz bu çerçevede yaptığımız başvurunun takipçisi olacağız, Halkın Kurtuluş Partisi olarak. Bundan sonra da tüm haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında takipçi olacağız. Saygılar sunarım.”

***

Av. Tacettin Çolak’ın söylediği gibi Halkın Kurtuluş Partisi olarak başta Recep Tayyip Erdoğan gelmek üzere tüm diplomasızların, haksızlıkların, yolsuzlukların, vurguncuların peşinde olacağız.

Biz “sözde muhalefet partileri” gibi sorunun etrafından dolanmayız. Sorunun temeline inip sorunu ortadan kaldırmak için mücadele ederiz. Parti Tarihimiz bu anlamda yiğitliklerle, fedakârlıklarla, mücadelelerle doludur.

Eninde sonunda bu mücadelemizin sonucunu alacağız. Parababalarının kanser, vurgun, hırsızlık düzenini yıkıp Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Buna inancımız tamdır!

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

 14 Ocak 2021

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz