Necmettin Giritlioğlu Yoldaş’ın miras bıraktığı Devrimci Sendikal Mücadele bayrağı, bugün Gerçek Devrimcilerin ellerinde dalgalanmaya devam ediyor!

22.08.2023
1.112
A+
A-

Bundan 53 yıl önce, yine bir 22 Ağustos günü alçakça katledildi Necmettin Giritlioğlu Yoldaş. O, Devrimci Sınıf Sendikacılığının yılmaz bir neferiydi. Devrimci Mücadeleye çok genç bir yaşta, hiçbir tereddüt göstermeden dalan Necmettin Giritlioğlu Yoldaş; bir yandan hayatını kazanmak için en ağır işlerde çalışırken, bir yandan da çalıştığı yerlerde İşçi Sınıfını örgütlüyordu. Karakterinde, doğasında var olan önderlik potansiyelini İşçi Sınıfımızın Kurtuluş Davasına adadı. Mücadeleye yakın çevresindeki işçileri örgütlemekle başlayan Giritlioğlu Yoldaş, kısa zamanda İşçi Sınıfı Mücadelesinin tanınan bir militan sendikacısı haline geldi.

Giritlioğlu Yoldaş’taki devrimci önder potansiyelini ilk fark eden, Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın yiğit, fedakâr, inançlı öğrencisi, İşçi Sınıfının Mücadele Tarihine sayısız şanlı direnişler, grevler armağan eden İsmet Demir Yoldaş’tı.  O’nun yönlendirmesiyle 1970 yılında Yapı İşçileri Sendikası’nın başkanı oldu Giritlioğlu Yoldaş ve Devrimci Sendikal Mücadeleyi olanca kararlılığıyla sürdürdü.

YİS Genel Başkanı olduğu yıl Aliağa Rafinerilerinde tank montajı yapan BUDGER isimli Amerikan firmasında çalışan işçileri örgütledi. Amerikan firmasını toplu sözleşme yapmaya zorlamak için grev kararı alındı. Yüzlerce işçiyle başlayan grev elbette ki Parababaları düzenini rahatsız etmişti.

Parababaları düzeni, İşçi Sınıfımızın kararlı bir biçimde yürüttüğü bu haklı grevini alçakça sonlandırmak için harekete geçti. Parabalarına göre grevi sonlandırmanın yolu, grevci işçilerin en önünde militanca mücadele eden, grevi yöneten Necmettin Giritlioğlu Yoldaş’ı ortadan kaldırmaktı. ABD Emperyalizminin maşası, bugün ülkemizi yöneten hırsız ve katil Tayyipgiller iktidarının her fırsatta geleneğini sahiplendiği Demokrat Parti’nin devamı olan Adalet Partili bir alçak, Kazım Soyuncu isimli bir kiralık katil tarafından kahpece vurularak katledildi Giritlioğlu Yoldaş.

Giritlioğlu Yoldaş’ın son sözleri “greve devam edin”, olmuştu. Son nefesini verirken bile dünyanın en haklı, en meşru davasına, İşçi Sınıfı Mücadelesine olan sadakatini korudu.

Devrim Tarihimizin önemli basamaklarından biri olan 15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi’nden Kanlı Pazar’a kadar dönemin en önemli mücadele momentlerinde hep en ön saflarda yürüyen Giritlioğlu Yoldaş, sadece sendikal anlamda mücadele etmedi. O, aynı zamanda bir Sosyalist, Antiemperyalistti. Kanlı Zalim ABD Emperyalistlerinin işbirlikçi hükümetler kanalıyla ülkemize konuşlandırdığı katil 6. Filo’yu protesto gösterilerine ve daha nice sayısız siyasi eylemlere de katıldı. Yani sendikal mücadelenin siyasi mücadeleden bağımsız olamayacağının bilincinde olan kararlı bir devrimciydi Giritlioğlu Yoldaş.

Necmettin Giritlioğlu Yoldaş’ı şerefsizce katleden düzen, İşçi Sınıfı Mücadelesini engelleyeceğini düşünmüştü. Ama her zaman olduğu gibi bir kez daha yanıldı Parababaları düzeni. O’nun devrettiği Devrimci Sendikal ve Siyasi Mücadele geleneği bugün de dimdik ayakta.

Bugün bu geleneğin siyasi anlamdaki mirasçısı Halkın Kurtuluş Partisi, sendikal anlamdaki mirasçısı ise DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’dır. Türkiye Devrimi’nin ölümsüz önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın, tüm yaşamını İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesine adayan “Yalınayak” İsmet Demir’in, İşçi Sınıfını örgütlerken görev başında alçakça katledilen Necmettin Giritlioğlu’nun idealleri ancak ve ancak bu geleneğin gerçek temsilcileri tarafından gerçekleştirilecektir.

İşçi Sınıfımız, Parti’mizin öncülüğünde verdiği mücadeleyi eninde sonunda kazanacak, 53 yıl önce ölümsüzlüğe uğurladığımız Necmettin Giritlioğlu Yoldaş’ın hesabını mutlaka soracaktır.

Necmettin Giritlioğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

Kahrolsun Parababaları Düzeni!

Yaşasın İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesi!

22 Ağustos 2023

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz