Nakliyat-İş’ten: Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Sosyal Güvenliği Tasfiye Eden, Sermaye Sınıfına Kaynak Aktaran, İşçi Düşmanı Sistemin Adıdır

11.08.2016
585
A+
A-

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Sosyal Güvenliği Tasfiye Eden, Sermaye Sınıfına Kaynak Aktaran, İşçi Düşmanı Sistemin Adıdır

BASINA VE KAMUOYUNA

AKP tarafından “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ne sunulmuş ve dün gece meclisten geçmiştir.

Yasaya Göre;

  • 45 yaş altı tüm çalışanlar sisteme girmek zorunda kalacak.
  • İsterlerse 2 ay sonra sistemden ayrılabilecek.
  • Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’ü olacak.
  • Tutar işveren tarafından BES şirketine aktarılacak.
  • Bu tutarı iki katı arttırmaya veya yüzde 1’e kadar düşürmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
  • Sisteme girişte, bir defaya mahsus olmak üzere “cayma hakkının kullanılmaması” halinde bin TL ilave devlet katkısı verilecek.
  • Yüzde 25’lik devlet katkısı sürecek.

Zorunlu BES Anayasaya Aykırıdır

Sosyal güvenlik hakkı en temel insan haklarından biridir. Emekçilerin mücadelelerle, büyük bedeller ödeyerek kazanmış oldukları bu hak Anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 60. Maddesinde; “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve devlet bu güvenliği sağlayıp gerekli teşkilatı kurmakla yükümlüdür.” der. Sosyal sigortalar bu sistemin en temel bölümüdür. Hükümetin özel sigortaları teşvik etmek amacıyla gündeme getirmeyi planladığı bu uygulama, sosyal sigortaların adım adım özelleştirilmesi anlamına gelmektedir. Sosyal devletin önde gelen sorumluluğu vatandaşlarının yaşamları boyunca güvence altına alacak bir sistemi kurması ve desteklemektir. Oysa zorunlu BES’le yapılmak istenen çalışanları özel emeklilik sistemine yönlendirmek, emekçilerin parasını ve devletin kaynaklarını özel sigorta şirketlerine aktararak, bu şirketlerin servetlerine servet katmalarını sağlamaktır. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal devlet anlayışıyla taban tabana zıttır.

BES ile başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm emekçilerden sermaye sınıfına, yerli-yabancı parababalarına, finans kapitalistlere kaynak aktarılması amaçlanmaktadır. Şu an ülkemizde kamu yada kamu ortaklığı bankalara ait Anadolu Hayat, Yapı Kredi Emeklilik, Vakıf Emeklilik, Ziraat Emeklilik ve Koç Grubuna ait Garanti Emeklilik olmak üzere beş tane yerli şirket, diğer 10’uda yabancı finans kapitalistlerin şirketleri AEGON Emeklilik, Allianz Hayat ve Emeklilik, Avivasa, Aksa, PNP Paribas Cardif, Deniz Emeklilik, Ergo Emeklilik, Finans Emeklilik, Groupoma Emeklilik, İNG emeklilik. Evet görüldüğü gibi İşçi Sınıfımızın ve emekçilerimizin alın teri kimlere peşkeş çekildiği ortadadır.

BES, işçi emekçi düşmanı bir düzenlemedir. Parababaları zenginliklerine zenginlik katmak istemektedir. Ülkemiz dünyada gelir dağılımı en adaletsiz olduğu ülkelerdendir. En zengin % 20’lik kesim ülke gelirinin yarısına sahiptir. Vergilerin % 70’ni İşçi ve emekçiler ödemektedir. Türkiye’de vergi adaleti de yoktur. Kamuda Sosyal Güvenlikte açıktan söz eden siyasi iktidar, sosyal güvenliğin özelleştirilmesini amaçlayan BES’e % 25 oranında yine işçilerden-emekçilerden kesilen vergilerden katkı vermektedir. Bu adaletsizlik, haksız sosyal devleti ortadan kaldıran bir yaklaşımdan işçi-emekçi düşmanı bu yasaya karşı mücadele edeceğiz.

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz