Konya Devrimci Ortamının Çınarı Faruk Sur Yoldaş Konya’da anıldı

08.04.2019
745
A+
A-

Hayatını İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine adamış, insanların acılarını dindirmek için kendi kişisel menfaatlerini elinin tersiyle itmiş bir dava adamının, sadece bedence aramızdan ayrıldığını, ancak Halkların Kurtuluş Mücadelesinde ise hâlâ yaşadığını ve bundan sonra da yaşayacağını Faruk Sur Yoldaş’ımızı anarken bir kez daha gördük.

Her ölüm acıdır. İnsanların hafızalarında derin izler yaratır. Büyük ozanımız Nazım Hikmet Bursa Hapishanesi’nde yatarken Piraye’ye yazdığı bir şiirde; “sana bir şey olursa yaşayamam” diyen eşine “en fazla bir yıl sürer yirminci asırda ölüm acısı” der. Bu tespit günümüz sınıflı toplumlarında, en yakın kayıplarımızın bile zamanla unutulmaya yüz tuttuğunu ve hatıralarının yavaş yavaş silinerek unutulabildiğini göstermesi açısından önemli bir tespittir.

Ama gerçekten hayatını sosyalizm davasına adamış, bu uğurda gözaltına alınmış, işkencelere uğramış, sürgün edilmiş, istese çok iyi şartlarda yaşamını sürdürebilecek olsa bile onurunu, kavgasını herşeyin üstünde tutan, gerçek sınıf mücadelesi yapan devrimcilere öldü diyebilir miyiz?

Onları unutabilir miyiz?

İşte Faruk Sur Yoldaş’ımız bedence kaybının üstünden 20 yıl geçmesine rağmen, Konya’da yoldaşları tarafından her yıldönümünde olduğu gibi yine anısı önünde saygı duyularak ve bıraktığı devrimci mirasını ona layık olacak şekilde sürdürüleceği kararlılığıyla bir kez daha anıldı.

HKP Konya İl Yöneticisi Yoldaşımız Huriye Tekin açılış konuşmasında; Faruk Hoca’mızın öğrencilik yıllarında, hem okuldaki DEV-GENÇ çalışmalarında yer alırken hem de PETKİM’de işçilik yaparak İşçi Sınıfı ile sıkı bir bağ kurduğunu, onun bu yıllarda aynı zamanda ustamız Hikmet

Kıvılcımlı’nın teorisi ve pratiği ile tanışarak sosyalizm kavgasına ikirciksiz olarak daldığını aktardı.

Faruk Sur Yoldaş’ımızın yaşamın her alanda örgütlü mücadelenin bilincinde olduğu için 12 Eylül Faşizmi öncesinde TÖBDER’de, 12 Eylül sonrası EĞİTİM-SEN’in kuruluşunda ve Kamu Emekçilerinin Grevli-Toplu Sözleşmeli-Sendikal Mücadelesinde, Konya İHD yöneticiliğinde ve insan hakları mücadelesinde sınıfsal duruşuyla örnek bir devrimci yiğitlik sergilediğini vurguladı, Huriye Tekin Yoldaş.

Konya Devrimci Ortamının Çınarı Faruk Sur Yoldaş’ı Anma Etkinliğinde ana konuşmayı, Partimizin kurucularından, MYK üyesi, Ankara İl Başkanı ve Nakliyat-İş Avukatı Sait Kıran Yoldaş yaptı. Sait Kıran Yoldaş konuşmasına Faruk Sur Yoldaş’ı saygı ve sevgiyle anarak başladı. Sait Kıran Yoldaş Faruk Sur Yoldaş’ımızın gerçek bir Devrimci Aydın olduğunu, O’nun Hayat ve Kitle adamı, Örgüt Adamı ve Enternasyonal bir adam olduğunu Yoldaş’ımızın yaşamından örneklerle anlattı. Sait Yoldaş, Devrimci Çınarımızın Gerçek Bir Kahraman olduğunu, en kritik dönemlerde, en riskli görevleri bir an bile tereddüt etmeden omuzladığını, gelebilecek bütün tehlikeleri düşünmeden, tek amacının Devrimci Görevin yerine getirilmesi olduğunu belirtti.

12 Eylül Faşizmi sonrasında Hareketimize karşı yapılan operasyonlarda işkencelere uğratılan Faruk Sur Yoldaş’ımızın, işkencelere başı dik girdiğini ve başı dik çıktığını, Ustası Hikmet Kıvılcımlı gibi işkencecileri karşısında diz çökmediğini anlattı. Ne 12 Mart Faşizminde ne de 12 Eylül Faşizminde, Faruk Sur Yoldaş’ımızın Ustamızın geleneğini devam ettirerek, kendini Emperyalist Ülkelerin kucağına atmadığını, bunu aklından bile geçirmediğini, mülteci konumuna düşmediğini aktardı.

Sait Yoldaş güncel konulara da değindi. Şu andaki asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 6561 TL’nin kat be kat altında 2020 TL olduğunu, kaldı ki yoksulluk sınırı olan 6561 TL’nin verilse bile, onun da dolaylı vergiler adı altında, mal ve hizmetlere yapılan zamlarla zaten geri alındığını vurguladı.

Tek başına verilen ekonomik mücadelenin yeterli olmadığını, siyasi mücadele verilmezse gerçek kurtuluşun sağlanamayacağının altını çizdi Sait Yoldaş. İktidar Parabalarının elinde olduğu sürece Halkımızın işsizlik-Pahalılık-Zam-Zulümden kurtulamayacağını, Venezuela’da Halkçı İktidar Maduro Hükümetinden verdiği örneklerle anlattı. Düzen değişmeden, Halkın İktidarı kurulmadan, Parababalarının sömürü çarkı kırılmadan gerçek kurtuluşa ulaşılamayacağını anlattı Yoldaşımız.

Sait Yoldaş son Yerel Seçim Sürecine de değindi. Genel Başkan’ımızın yaptığı değerlendirmelerden alıntılar yaparak, AKP’giller’in artık geriye doğru yuvarlanma sürecine girdiğini, bunun durdurulamayacağını, ne kadar kanunsuzluk yaparlarsa yapsınlar, ne kadar yenilgiyi kabullenmek istemeseler, bunun için her türlü yasayı ayaklar altına da alsalar; artık bunlardan Halkımızın uzaklaşmaya başladığını aktardı Sait Yoldaş.

Sait Yoldaş’ımız konuşmasını, Faruk Sur Yoldaş’ın işte bu kanser düzeninin değişmesi için mücadele ettiğini, kendini İnsanlığın Kurtuluş Davasına adadığını ve işte bunun içindir ki hiç unutulmayacağını belirterek ve “Ne Mutlu Faruk Sur Yoldaş’a!” diyerek tamamladı.

Sait Kıran Yoldaş’ımızdan sonra İşçi Sınıfı adına Orhan Şahbaz söz aldı. Orhan Yoldaş; Real- Makro işçilerinin hileli bir iflas sonucu tazminatsız işten atılarak mağdur olduklarını, bağlı bulundukları sarı sendikanın kendilerine sahip çıkmadığını, ancak Nakliyat-İş’in İşçi Sınıfı bilinci ile hareket ederek kendi işkolu olmamasına rağmen işçilerin bu sorunlarına sahip çıktığını, Parababaları tarafından hakları gasp edilerek mağdur edilen işçilere sendika olarak önderlik yaptığını ve sahip çıktığını söyledi.

Gençlik adına konuşmayı ise Anılcem Karagedik Yoldaş yaptı. Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bu gerici gidişata sessiz kalmayacaklarını AKP’giller’in kindar ve dindar bir nesil yetiştirme projesine gençliği kurban etmeyeceklerini ve ettirmeyeceklerini vurguladı.

Son olarak HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Gürdal Çıngı aldı sözü. Yoldaşımızın coşku dolu ve yüreklere dokunan konuşması salonda bulunan Real-Makro İşçilerinin de aktif olarak Anma Etkinliğine katılımlarını sağladı.

Gürdal Yoldaş; salonu ağırlıklı olarak dolduran Real-Makro İşçilerini, Ambar İşçilerini ve Konya’dan, Ankara’dan Konya Devrimci Ortamının Çınarı Faruk Sur Yoldaş’ı Anma Etkinliğine katılan HKP üyelerini ve Yöneticilerini selamladı. Ve kendisini Devrimcilikle yani insanlıkla tanıştıran, İşçi Sınıfından yana tavır almasını sağlayan Hocası Faruk Sur’u selamladı.

Salonu dolduran işçilerin, genç yoldaşların büyük bir bölümünün Faruk Sur Yoldaş’la tanışmadığını ama O’nun anma etkinliğine katıldıklarını, Faruk Sur Hoca’mızın bu nedenle Devrimci Bir Çınar olduğunu anlattı ve “Şan Olsun Faruk Sur Yoldaş’a!” diye haykırdı. 24 Haziran’da anmasını yaptığımız Orhan Özer Yoldaş’ımızın ve Faruk Sur Yoldaş’ımızın Konya’da 1974 yılında Basın Grevini örgütlediklerini, bu grevin her an başında ve en önünde oldukları anlattı.

İşte biz bu yoldaşlarımızı kara kaşı, kara, ela gözleri için değil, İşçi Sınıfı Davasına kendilerini adadıkları için anıyoruz, dedi. Ve anlattı Yoldaşımız, neden Halkın Kurtuluş Partisi’nin büyük oranda yöneticileri işçilerden oluşuyor, neden işçiler HKP’ye geliyorlar.

Ve nedenini anlattı Gürdal Yoldaş:

Çünkü, dedi biz işçiler gibi düşünüyor, işçiler gibi davranıyoruz. Bizim onlarla gönlümüz bir, biz İşçi Sınıfıyla kader birliği yaptık, dedi. İşçiler HKP ile tanıştıkları andan itibaren görüyorlar, gerçek İşçi Sınıfı dostlarını, kendilerinden farklı bir yaşamı olmadığını görüyorlar HKP’lilerin, dedi. O yüzden Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Konya’da, Bursa’da nerede bir örgüt kurmuş isek orada yöneticilerimiz arasında mutlaka işçilerin olduğunu aktardı Gürdal Yoldaş.

Gürdal Yoldaş; işçilerin hak alma mücadelesine HKP’den başka hiçbir partinin destek vermediğini, HKP’nin işçilerin her an yanlarında olduğunu, onlara maddi ve manevi destek verdiklerini ve bundan sonra da destek vereceklerini aktardı. Gürdal Yoldaş; Real-Makro İşçilerine, AKP mağdur edilen Real-Makro İşçilerinin yanında oldu mu, onları kapı dışarı eden Parababalarına “Siz ne yapıyorsunuz? Yaptığınız kanuni de değil vicdani de değil.” diyebildi mi? diye sordu. AKP’nin bunu yapmadığını, yapamayacağını anlattı. Çünkü Onların Parababalarının çıkarlarını savunduklarını, İşçi Sınıfının çıkarlarını savunmadıklarını aktardı Gürdal Yoldaş. Halkın Kurtuluş Partisi’nin yalanla dolanla işinin olmadığını, yiğitlikler, doğruluklar hareketi olduğunu anlattı.

Gürdal Yoldaş; Real-Makro İşçileri Nakliyat-İş Önderliğinde gasp edilen haklarını alsalar bile -ki eninde sonunda bu mücadele ile alacaklarını belirtti- onları bekleyen durumun maalesef işsizlik olduğunu, çözümün ise elbirliğiyle bu durumu yaratan Parababaları düzenine son vermek olduğunu aktardı.

Gürdal Yoldaş; HKP’nin aynı zamanda Hz. Muhammed’in de, Kur’an’ın da gerçek devamcısı olduğunu aktardı. Çünkü HKP’nin Hz Muhammed’in “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir”, “Geçimde eşitlik” ve “İnfak” anlayışını aynen benimsediğini, böyle bir dünyanın kurulması için mücadele ettiğini vurguladı.

Ve Gürdal Yoldaş sözlerini ömrünü gelecek o güzel günler için mücadeleye vakfeden Faruk Sur ve Orhan Özer Yoldaşlara “Şan ve Nam olsun O yoldaşlara” diyerek tamamladı.

Söz alan işçiler Faruk Hoca ile tanışma fırsatları olmadığını, ama onu böyle bir etkinlikle tanımaktan mutluluk duyduklarını, Nakliyat-İş’e ve HKP’ye teşekkürlerini dile getirdiler. Aynı zamanda Nakliyat-İş ve HKP ile tanışmaktan ne kadar mutlu olduklarını ve yaşadıkları sorunlarını aktardılar.

Toplantı sonunda ise hep birlikte her Pazar olduğu gibi Konya Zafer Meydanı’nda Real-Makro işçileri basın açıklaması yaparak, kamuoyuna haklılıklarını duyurarak destek istediler. 8 Nisan 2019

Konya’dan Kurtuluş Partililer

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz