Partimiz, Diploma Sahtekârlığında Tayyip Erdoğan’ın ensesinde… Bu kez de Marmara Üniversitesine sorduk: Tayyip’in diplomaları nerede?

28.04.2021
651
A+
A-

 

Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden Recep Tayyip Erdoğan’ın, olmayan Eyüp Lisesi ve Marmara Üniversitesi diploması ile ilgili gerçeklerin uzun zamandır peşindeyiz ve bu gerçekler ortaya çıkana kadar peşinde olmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Geçtiğimiz aylarda Eyüp Lisesine başvurarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde diplomanın olmadığını kanıtlar sorular sormuştuk. Ancak Eyüp Lisesinin süresi içinde cevap vermemesi üzerine Lise Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk.

Bugün de Marmara Üniversitesine yine Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde aşağıdaki soruları sorduk:

1- Recep Tayyip Erdoğan 1973’te Aksaray Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt yaptırırken Eyüp Lisesi diploması Akademiye gönderilmiş midir? Aksaray Akademisi sonradan Marmara Üniversitesi haline dönüştüğü için Marmara Üniversitesinde, Tayyip Erdoğan’a ait bir sicil dosyası mevcut mudur ve bu dosyada Eyüp Lisesi diploması var mıdır?

2- Recep Tayyip Erdoğan iddia edildiği gibi 1973 yılında 3 yıllık Akademiye girmişse 1976 yılında mezun olması gerekir. Ancak mezuniyet tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandığına göre 1981’dir. Yani Recep Tayyip Erdoğan 3 yıllık okulu 7,5 yılda mı bitirmiştir?

3- Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi neden mühürsüz ve resimsizdir? Ayrıca belge üzerinde neden iki tane numara vardır?

4- İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden alındığı iddia edilen Mezuniyet Belgesinde mezuniyet yılı 1981, mezuniyet dönemi ise Şubat yazılmıştır.

Akademide “Şubat” diye bir dönem var mıydı? Yoksa o dönem “Yaz ve Güz” dönemleri varken, şu anki mevcut sistemde “Bahar ve Güz” dönemleri mi vardır?

5- Tayyip Erdoğan’ın geçici mezuniyetindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası ile diğer geçici mezuniyet belgelerindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası neden farklıdır?

6- Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği 1981 tarihinde “Marmara Üniversitesi” kurulmuş mudur? Yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” hangi tarihte kurulmuştur?

7- Üniversite öğrencilerinin diploma derecesinin, okulunun kaç dönem, kaç yıl olduğunun açıkça görüldüğü belge Transkript belgesidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın, üniversite kayıtlarına dayanan“ transkript belgesi (Not dökümü Çizelgesi) var mıdır?

8- Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu iddia ettiğiniz bölüm kaç yıllık eğitim vermektedir ve Recep Tayyip Erdoğan kurumunuzda toplam kaç yıl eğitim almıştır?

Yukarıdaki soruları içeren dilekçemizi Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Partimiz adına Av. F. Ayhan Erkan sundu, Dilekçemize resmi kayıt numarası verildi ve dilekçemiz Üniversite Rektörlüğü tarafından alınmış oldu.

Dilekçenin verilmesinin ardından Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren Av. F. Ayhan Erkan şu ifadeleri kullandı:

***

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Anayasa’nın 101’nci maddesinin aradığı şartlardan biri, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaktır. Bugüne kadar Tayyip böyle bir geçerli diploma ortaya koyamamıştır. Çıkan diplomaların hep sahteliği ispatlanmıştır. Mezuniyet belgesinin altındaki rektörün imzası diğer mezuniyet belgelerinin altındaki imzayla çelişmektedir.

Bir diplomanın gene Noterden sahte olduğu tespit edilmiştir ve disiplin kuruluna verilmiştir sahte diplomayı düzenleyen Noter Memuru.

Tayyip’in yükseköğrenim diploması tartışmaları sürerken Lise diploması olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili Partimiz Eyüp Lisesine başvurmuş, diplomasıyla ilgili bilgi istemiştir. Cevap verilmemiştir. Buna karşı da suç duyurusunda bulunulmuştur. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre bugün de Marmara Üniversitesi’ne başvurduk. Ve bu çelişkilerin giderilmesi için sorular sorduk.

Bu soruların bir kısmı; Marmara Üniversitesi’nin kaç yılında kurulmuştur? 1981’de mezun olduğu söyleniyor oysa Marmara Üniversitesi bildiğimiz kadarıyla 83’te kurulmuştur.

Gene imzası olan rektörün farklı farklı imzalarının olması mezuniyet belgesinde ve Noterdeki sahte belge.

Bunlarla ilgili bir de Üniversitede kayıt sicil dosyası varsa buradaki lise diplomasının verilmesini istedik. Ayrıca ders notlarını açıklayan bilgileri istedik. Bu sorularımızla başvurduk.

Halkın Kurtuluş Partisi, Tayyip’in diploma sahteciliğinin peşini bırakmayacaktır. Bu sadece AKP’giller’in bir sahtekârlığıdır. Bunun dışında AKP’giller’in sayamayacağımız kadar yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun, talanları vardır. Bunlara karşı suç duyurularında bulunduk.

Gene doğamızı tahrip eden girişimleri vardır; bunların en barizi Kanal İstanbul’dur. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk.

Gene 20 Adamızın Yunanistan’a peşkeş çekilmesiyle ilgili suç duyurularında bulunduk. Yaptığımız, bütün bu kanunsuzluklara karşı, tamamen suça batmış, bir suç örgütüne dönüşmüş, yasadışı suç örgütüne dönüşmüş bir partinin eylemlerine karşı yaptığımız fiili mücadelenin yanında aynı zamanda hukuki mücadeleyi de sürdürmekteyiz. Hukuki mücadelede amacımız Tarihe not düşmek, ileriye yönelik belge oluşturmaktır.

İleride bütün emirleri vicdanından alan hâkim ve savcıların karşısına, hazırlanmış dosya sunmaktır.

Ve bunların, bu AKP’giller’in mutlaka çelik bilezikle tanışacaklarına eminiz. Yasalardan, vicdanlarından emir alan hukukçular tarafından bunlar çelik bilezikle karşılaştırılacaklardır. Teşekkür ederiz. Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

***

Bildiğimiz gibi “Üniversite diploması” skandalına ilişkin en güncel ve somut gelişme Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıdır.

Bu karara göre; İstanbul 15. Noterliğinin imzaya yetkili kâtibi Emine Seven; Hasan Tükenmez isimli bir kişi tarafından kendisine ibraz edilen Tayyip Erdoğan’a ait ve fakat aslı olmayan bir diploma fotokopisine, “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve (2) örnek verildiğini onaylarım.” şeklinde şerh vermiştir.

Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 4’üncü, 5’inci, 11’inci maddelerine dayanarak, bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için, “özel hayatın gizliliği” kapsamında da olmadığı için Marmara Üniversitesine başvuru yaptık ve sürecin takipçisi olacağız.

Hep söylediğimiz gibi Halkın Kurtuluş Partisi olarak her zaman haksızlıkların, yolsuzlukların, vurgunların,  yalanların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Gerçekler eninde sonunda gün yüzüne çıkacaktır ve o zaman halka ihanet edenlerin kaçacak yeri kalmayacaktır. Halkın  adaleti  mutlaka  gerçekleşecektir.

28 Nisan 2021

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Başvuru Dilekçemizi aynen yayınlıyoruz:

Konu: Recep Tayyip Erdoğan Diploması                                                               28.04.2021

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

                                                                                         İSTANBUL

 

Son yıllarda ülkemizde tartışma konularının en başında gelen konu, Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması ile ilgili tartışmalardır.

Anayasa’nın Adaylık ve Seçimi başlıklı 101. Maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.” denilmektedir.

Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinden beri YSK’ya ibraz ettiği diploma tartışılmaktadır. Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi Diploması olduğu dile getirilmektedir. Yani tartışılan sadece üniversite diploması değil lise diplomasıdır da aynı zamanda.

“Üniversite Diploması” skandalına ilişkin en güncel ve somut gelişme Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıdır.

Bu karara göre; İstanbul 15. Noterliğinin imzaya yetkili kâtibi Emine Seven; Hasan Tükenmez isimli bir kişi tarafından kendisine ibraz edilen Tayyip Erdoğan’a ait ve fakat aslı olmayan bir diploma fotokopisine, “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve (2) örnek verildiğini onaylarım.” şeklinde şerh vermiştir.

Bu işlem, 1512 sayılı Noterlik Yasasının 94 ve 95’inci maddelerinde öngörülen kurallara açıkça aykırıdır. Bu nedenle İstanbul 15. Noteri, imzaya yetkili kâtibi Emine Seven yasanın ilgili maddelerine göre bir işlem yapmadığından Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmıştır.

Kaldı ki, T. Erdoğan adına, diploma aslı olmadan noterde onay işlemi yaptıran Hasan Tükenmez de T. Erdoğan’ın özel kalem müdürünün şoförüdür. Ona da bu durum sorulunca; “Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdim, geçmişe ilişkin birçok şeyi hatırlamıyorum, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamıyorum” demektedir.

Kısaca Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemden düşmeyen diplomasına ilişkin her ne kadar 04.06.2016 tarihinde, Marmara Üniversitesi bir “diploma” yayınlayıp açıklama yaptıysa da bu açıklama iddiaları ve soru işaretlerini gidermemiş tam tersine tartışmaların daha da alevlenmesine neden olmuştur.

Bu nedenle 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde aşağıdaki soruları sorma gereği doğmuştur:

1- Recep Tayyip Erdoğan 1973’te Aksaray Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt yaptırırken Eyüp Lisesi diploması Akademi’ye gönderilmiş midir? Aksaray Akademisi sonradan Marmara Üniversitesi haline dönüştüğü için Marmara Üniversitesi’nde, Tayyip Erdoğan’a ait bir sicil dosyası mevcut mudur ve bu dosyada Eyüp Lisesi diploması var mıdır?

2- Recep Tayyip Erdoğan iddia edildiği gibi 1973 yılında 3 yıllık Akademi’ye girmişse 1976 yılında mezun olması gerekir. Ancak mezuniyet tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandığına göre 1981’dir. Yani Recep Tayyip Erdoğan 3 yıllık okulu 7,5 yılda mı bitirmiştir?

3- Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi neden mühürsüz ve resimsizdir? Ayrıca belge üzerinde neden iki tane numara vardır?

4- İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden alındığı iddia edilen Mezuniyet Belgesi’nde mezuniyet yılı 1981, mezuniyet dönemi ise Şubat yazılmıştır.

Akademide “Şubat” diye bir dönem var mıydı? Yoksa o dönem “Yaz ve Güz” dönemleri varken, şu anki mevcut sistemde “Bahar ve Güz” dönemleri mi vardır?

5- Tayyip Erdoğan’ın geçici mezuniyetindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası ile diğer geçici mezuniyet belgelerindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası neden farklıdır?

6- Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği 1981 tarihinde “Marmara Üniversitesi” kurulmuş mudur? Yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” hangi tarihte kurulmuştur?

7- Üniversite öğrencilerinin diploma derecesinin, okulunun kaç dönem, kaç yıl olduğunun açıkça görüldüğü belge Transkript belgesidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın, üniversite kayıtlarına dayanan“ transkript (Not dökümü Çizelgesi) var mıdır?

8- Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu iddia ettiğiniz bölüm kaç yıllık eğitim vermektedir ve Recep Tayyip Erdoğan kurumunuzda toplam kaç yıl eğitim almıştır?

Bilindiği gibi, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun Amaç maddesinde;

   “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” denilmektedir. Yine aynı yasanın “Bilgi Edinme Hakkı”nı düzenleyen 4’üncü maddesinde; “Herkesin bilgi edinme hakkına sahip” olduğu,

“Bilgi Verme Yükümlülüğü”nü düzenleyen 5’inci maddesinde; “Kurum ve kuruluşların, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlü” oldukları,

“Bilgi veya belgeye erişim süreleri”ni düzenleyen 11’inci maddesinde;“Kurum ve kuruluşların, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağla”yacakları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Bilgi Edinme Yasasının “Ceza Hükümleri” başlıklı 29’uncu maddesinde de; “Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları”nın uygulanacağı öngörülmüştür.

İşte tam da bu yasanın tarif ettiği demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için de özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle bu sorularımızın cevaplandırılarak tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz. 278.04.2021

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Av. Ayhan Erkan  Av. Ali Serdar Çıngı  Av. Pınar Akbina

Adres: Atatürk Bulvarı  Emlak Bankası Blokları B Blok  K:4 D:16 Fatih /İstanbul

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz