Eğitim İş Okullarımızı ticarethaneye dönüştüren Torba Yasaya Karşı Alanlardaydı

27.02.2014
457
A+
A-

Ankara:

AKP hükümetinin önerisiyle bugün TBMM’de görüşülmeye başlanan torba yasayı protesto etmek amacıyla Eğitim-İş Sendikası’nın düzenlediği basın açıklamasına katılan 1000 civarında eğitim emekçisi saat 11.00’da Sakarya Anıtı’nda bir araya gelerek coşkulu bir şekilde torba yasayı protesto eden sloganlar eşliğinde halaylar çektiler. Basın açıklamasını TBMM Dikmen kapısında yapmak üzere yürüyüşe geçen eğitim emekçilerinin önüne AKP polisi barikat kurup kitlenin Kızılay’a çıkmasını engellemeye çalıştı. Polis Eğitim emekçilerinin eylemi orada sonlandırmaları ümidiyle biber gazı-portakal gazı gibi kimyasal silahlarla saldırmış; diğer sendikalara gösterdiği hoşgörüyü Eğitim-İş üyelerine göstermemiştir.

Bu saldırıya rağmen eğitim emekçileri dağılmamış aksine daha da bilenmiştir. Bunu gören AKP polisi yolu açmak zorunda kalmıştır. Selanik Caddesi’nden geçerek Yüksel Caddesi’ne, oradan da MEB önüne kadar ilerlemiştir. Polisin barikat yığını karşısında basın açıklamasını Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Demir MEB önünde yaptıktan sonra eğitim emekçileri sloganlar eşliğinde dağılmıştır.

 

 

İstanbul:

Tayyipgiller’in her zaman yaptıkları gibi birçok halk düşmanı düzenlemeyi bir araya getirip adını “Torba Yasa” koydukları yasa tasarısına karşı toplumumuzun her kesiminden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi bu yasa tasarısının içinde zaten bozuk olan eğitim sistemimizi direkt olarak ilgilendiren maddeler de yer almakta. Torba yasanın eğitimle ilgili en önemli maddesi, okullarımızın artık ticarethanelere dönüştürülmesinin önün açan düzenleme. Bu yasayla artık okullarımız özel sektöre peşkeş çekilecek, paralı eğitimin önü tamamen açılacak, okul müdürlerini Tayyipgiller’in valileri atayacak ve ataması yapılmayan öğretmenlerimizin atanması, adına “sözlü mülakat” dedikleri adam kayırma yöntemiyle yapılacak. Tüm bu halk düşmanı düzenlemelere karşı Eğitim-İş Sendikası Türkiye’nin dört bir yanında alanlara indi.

İstanbul’da saat 11.00’de Sirkeci Tren Garı önünde toplanan yüzlerce Eğitim-İş’li coşkulu sloganlar eşliğinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık “AKP elini eğitimden çek”, “Okullar Halkındır Satılamaz”, “Çal Çal Nereye Kadar, Sonun Geldi Buraya Kadar”, “Babadan Oğula Hırsız AKP”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, sloganları atıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında Tayyipgiller’in içyüzü teşhir edilerek bu halk düşmanı uygulamalara karşı Eğitim-İş Sendikası’nın mücadelesinin süreceği belirtildi.

 

İzmir:


Milli Eğitim Temel Kanununa ilişkin Türkiye genelinde Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen 26 Şubat 2014 günü ortak iş bırakma eylemi kararı aldı. İzmir’de katılım yüksek oldu. Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi yaklaşık 5 bin eğitim emekçisi buluştu. “Hükümet İstifa’, “Hırsız Var”, “Her Yer Rüşvet Her Yer Yolsuzluk”, “Zam Zulüm İşkence İşte AKP”, “Çal Çal Nereye Kadar Bitti Buraya Kadar”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” sloganlarını atan eğitim emekçileri Basmane Meydanı’nda toplanıp, Konak Meydanı’na kadar yürüdü.  Basın açıklamasının yapıldığı Konak Meydanı’nda oynayarak, halay çekerek tepkilerini sürdürdüler.

Eğitim-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfü Değirmenci, Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyüp Demir ve Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin’in katıldığı eylemde, yapılan düzenleme ile öğretmenlerin iş güvencesinin yok edileceğini vurguland0ı. Yapılan ortak açıklamada, “Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından biri olan Talim Terbiye Kurulunun görev-yetkileri budanmaktadır. Bakanlıkta iki başlılık yarattığı gerekçesiyle kurulun işlevi karar vermekten görüş bildirmeye çevrilmektedir. MEB’de tek adamlık anlayışı yerleştirilmek isteniyor”, denildi.

 

Hatay:

Eğitim-İş Hatay Şube olarak AKP iktidarının ülkenin geleceğini karartacak eğitimde yıkım yasasına karşı tüm Türkiye genelinde Sendikamızın bir günlük grev kararını uyguladık. Hatay ilimizin her yerinden katılan üyelerimizle şubemizde toplanarak İl Milli Eğitime gidildi. İl Milli Eğitimin önünde davul zurna eşliğinde zılgıtlar arasında sloganlarımızı atarak  Meclise gelen MEB Yasa tasarısnı protesto ettik. Basın açıklamasında Hatay şube başkanı Şenol Aslan; kamusal eğitim alanının daralacağını, kamu kaynaklarının ise özel okullara aktarılacağını, eğitimde yerelleşmenin önünün açılacağı, MEB’te tek adamlılık anlayışının yerleşeceğini belirten konuşmasının devamında rüşvet ve yolsuzlukla anılan AKP iktidarı, bir yandan peş peşe çıkardığı yasalarla yolsuzlukların üstünü kapatmaya çalışırken bu yasa tasarısı ile de uluslararası sermayeye göz kırpmaya devam ederek iktidarını sürdürme çabası içerisindedir, dedi.

Aslan konuşmasında milyonlarca yurttaşımızın akşam evine ekmek götürme, çocuğunu okutma kaygısını taşıdığı bir süreçte trilyonlarca parayı ayakkabı kutularında saklayan, bavullarda taşıyarak sıfırlamaya çalışan siyasal iktidarın ve başbakanın bırakın yasa çıkarmaya bir gün bile iktidarda kalmaya hakkı yoktur. Artık hükümetin meşruiyeti de kalmamıştır. Bu nedenle uzun mücadeleler sonucu kazanılan eğitim hakkının yerelleştirilerek özelleştirilmesine karşı, parasız, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış bu iktidara karşı da Eğitim-İş olarak demokratik zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Parasız Eğitim Parasız Sağlık”, “AKP İstifa”, “Öğretmen AKP’ye Ders Verecek” sloganlarıyla bölünen basın açıklaması, halaylarla sloganlarla sonlandırıldı.

 

Adana:

Torba yasaya karşı 25 Şubat 2014 tarihinde 12.00’da Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan Eğitim-İş Adana 1. Şubesi yönetici ve üyeleri 12.30’da diğer sendikalarla AKP İl Binasına yürümüş, polis engeliyle karşılaşmış ve arbede yaşanmıştır.

Eğitim-İş’li öğretmen ve az sayıdaki okul yöneticisi 26 Şubat 2014 tarihinde 10.30’da Atatürk Caddesi’ndeki sendika binası  önünde toplanmış ve 11.00’da Eğitim-Sen ve Türk-Eğitim-Sen’li öğretmenlerle buluşmak  üzere İnönü Parkı’na doğru yürüyüşe geçmiştir. Yürüyüş boyunca “ Hırsız Var” , “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “ Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “ Birleşe Birleşe Kazanacağız”, “ Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”, “Öğretmene Değil Hırsızlara Barikat”, “ Her yer Taksim, Her yer Direniş” ve “Her yer Rüşvet, Her yer Yolsuzluk”  sloganları atılmıştır. Adana halkının da ilgi gösterdiği ve alkışlarla desteklediği eyleme adı geçen sendikalardan yaklaşık olarak 700 öğretmen katılmıştır.

Polisin ara sıra yürüyüşçüleri uyarması tüm öğretmenleri bir araya toplamış ve eylem kararlılıkla devam ettirilmiştir. Bu kararlılık karşısında görevli polis amiri memurlarına görevlerinin vatandaşı korumak olduğu söylenmiş ve öğretmenlerin olumlu tepkisini almıştır. 5 Ocak Meydanı’na kadar süren yürüyüşe basın açıklamasıyla son verilmiştir. Tüm sendika yöneticilerinin konuşma yaptığı basın açıklamasında birlik beraberlik mesajı verilmiş ve Eğitim-İş Sendikası Başkanı İsa Kayadan Gezi Ruhunun bu eyleme de yansıdığını söyleyerek sözlerini bitirmiştir. Öğretmenler sloganlarına devam ederek sendika binalarına kadar yürümüşler ve ardından dağılmışlardır.

 

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz